بسم الله الرحمن الرحيم

کلامی تکان دهنده از آیت الله مجتبی تهرانی (ره):


اگر انسان کامل بخواهد به شکل مکتوب درآید صورتش می شود قرآن کریم،


همانگونه که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام قرآن ناطق بودند،


حال اگر این قرآن قرائتش و تفکر در آیاتش قلوب ما را متحول نمی کند، شک نکنید که زیارت انسان کامل، حضرت حجت هم قلوب ما را متحول نخواهد کرد!!


اگر می خواهید حال خود را هنگام ملاقات حضرت حجت بدانید ببینید الان در ملاقات با قرآن چه حالی دارید!


اگر مشتاق قرآنید می توانید امیدوار باشید که مشتاق حقیقی حضرت حجت هم هستید


و گرنه اگر قرآن نزد شما مهجور است و با آن انسی ندارید و فکر می کنید که مشتاق حضرت حجت هستید، آن شخص امام زمان، زاده وهم و خیال خودتان است!