بزرگترین و برترین چیز
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود:

به هرکس که خدا قرآن کریم را بخشد و او اعتقاد کند که به کسی چیزی برتر از قرآن داده شده محققا چیز بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.


نقل از کتاب

پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن‏


نویسنده: ولی الله نقی پورفر