در بهشت، نه تنها نهرها، از زیر درختان عبور می‌کند بلکه به استناد آیات قرآن، غرفه های بهشتی نیز بر روی نهرها ساخته شده است و نهرها از زیر آن‌ها جاری است. چنانچه می‌فرماید: «والّذین امنوا و عملوا الصالحات لنبوّئنهم من الجنّه غرفاً تجری من تحت‌ها الانهار»
کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آن‌ها را در غرفه‌هایی از بهشت جای می‌دهیم که نهرها در زیر آن جاری است. «غرفه» به قسمتهای فوقانی ساختمان و طبقات بالای منازل اطلاق می‌شود گویی که آن‌ها را از روی زمین بالا برده‌اند و در اینجا ممکن است اشاره به برترین منزلگاه‌ها و درجات عالی بهشت باشدکه دارای هوایی لطیف‌تر، مناظری بهتر و محلی آرام‌تر برای سکنی هستند. چنانچه در آیه ای از قرآن می‌خوانیم: «و هم فی الغرفات آمنون» آن‌ها در غرفه های بهشتی در نهایت آرامش و امنیتند؛
و در تایید مطالب فوق آیه دیگری است که می‌فرماید: «لهم غرف من فوق‌ها غرف مبیّنه تجری من تحت‌ها الانهار» ( برای پرهیزکاران در بهشت، غرفه‌هایی است و بر فراز آن غرفه هائی دیگر و از زیر آن‌ها نهرها جاری است.