امام رضا (ع) می‌فرماید:
من کان منا و لم یطع الله فلیس منا
هر کس خودش را از ما بداند و خدا را اطاعت نکند از ما نیست!.
(سفینه البحار ۲/ ص ۹۸)