اگر در خاک آذربایجان جانان ابالفضل است
دلیل جان اسم شهر زنجان جان ابالفضل است

ستون خیمهء کربلا در باد و در طوفان
نمیوفتد یقین تا تکیه گاه آن ابالفضل است

اذاالشمس چشمانش لبش در اصل والصبح است
مراد از سورهء تکبیر در قرآن ابالفضل است

اگر طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی گفتی
بگو بعدش که پرچمدار این سامان ابالفضل است

نماز و روزه و اسلام خیلی هاست یعنی که
امام کربلا بالقوه در ایران ابالفضل است

برای مادر پیرم به وقت روضه خوانی ها
بالام جان شد علی اکبر سنه قوربان ابالفضل است

برای آن کسی که جان خود را میدهد با عشق
نگو عباس وقتی بهترین عنوان ابالفضل است

دلیل نم نم باران علی اصغر اگر باشد
یقین دارم دلیل شدت باران ابالفضل است