به نام خدا
دعای مخصوص

ابن عباس گوید: علی ابن ابیطالب (علیه السلام) نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و چیزی از آن حضرت در خواست کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او فرمود: یا علی به حق آنکه مرا به پیغمبری فرستاد سوگند که نزد من هیچ از کم و بیش نیست ولی تو را چیزی می آموزم که دوست من جبرئیل برای من آورد و گفت: یا محمد این هدیه ای است از نرد خدای عزوجل که تو را با آن گرامی داشته و به هیچ کس از پیغمبران پیشین این هدیه را نداده است و آن نوزده جمله است که هر دلسوخته و هر مصیبت زده و هر اندوهناک و هر غمناک و هر کسی که در خطر دزد و آتش سوزی باشد آنها را بخواند و هر بنده ای که از پادشاهی بترسد آن کلمات را بگوید خداوند برای او وسیله رهایی فراهم سازد و آن نوزده جمله است که چهار جمله آن بر پیشانی اسرافیل نوشته شده و چهار جمله اش بر پیشانی میکائیل و چهار جمله آن بر گرداگرد عرش و چهار جمله اش بر پیشانی جبرئیل و سه کلمه آن در جائی که خدا خواسته است نوشته شده است. علی (علیه السلام) عرض کرد: یا رسول الله چگونه آنها را بخوانیم؟ حضرت فرمود: بگو یا عماد من لا عماد له و یا کریم العفو و یا حسن البلاء و یا عظیم الرجاء و یا عون الضعفاء و یا منقذ الغرقی و یا منجی الهلکی یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل انت الذی سجد لک سواد اللیل و نورالنهار و ضوء القمر و شعاع الشمس و دوی الماء و خفیف الشجر یا الله یا الله یا الله انت وحدک لا شریک لک آنگاه می گویی بارالها! با من چنین و چنان کن که بطور مسلم از جای خود بر نخیزی تا اینکه دعای تو مستجاب شود.

هزار و یک داستان از زندگانی امام علی (علیه السلام)

نویسنده : محمد رضا رمزی اوحدی