آیا مضاف ومضاف الیه مثل یک کلمه واحد نیست
در ترکیب باید جدا کنیم یا با هم بنویسیم مضاف مضاف الیه
مثلا مبتدا؟؟
برای مثال
عقبی الذین. مضاف مضاف الیه. مبتدا

یا بنویسیم؟
عقبی. مبتدا
الذین مضاف الیه
؟؟؟؟؟؟
مضاف نقش نیست ولی مضاف الیه نقش است
مضاف در ترکیب اضافی همیشه یک نقش را دارد
حال می خواهد مبتدا باشد یا خبر
مفعول به باشد
حال و ... یا مضاف الیه
مثلا:
☘يعْلَمُ سِرَّكُمْ
سِرَّكُمْ= سِرَّ+كُمْ= یک ترکیب اضافی است.
در ترکیب نمی نویسیم سِرَّكُمْ مضاف و مضاف الیه است.
بلکه می گوییم:
سِرَّ: مفعول به(مضاف)
كُمْ: مضاف الیه
یا
☘ واتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۖ

الان در اینجا كِتَابِ رَبِّ و رَبِّكَ دو ترکیب اضافی است یعنی از مضاف و مضاف الیه تشکیل شدند. پس در ترکیب ان ها می نویسیم
مِن: حرف جر
كِتَابِ : مجرور به حرف جر (مضاف)
رَبِّ: مضاف الیه کتاب(مضاف)
كَ: مضاف الیه رَبِّ
پس مضاف، علاوه بر مضاف الیه نقش های دیگری هم می تواند بگیرد.(در یک کلمه، مضاف، تنها یک نقش می گیرد.)

🔸و احتیاجی نیست کلمه ی مضاف در داخل پرانتز نوشته شود. برای بهتر فهمیده شدن مطلب من کلمه ی مضاف را داخل پرانتز آوردم🔸

همینطور موصوف و صفت
موصوف مثل مضاف می تواند نقش های مختلفی داشته باشد. (در یک کلمه، موصوف، تنها یک نقش می گیرد.)
ولی صفت یا نعت، خودش نقش است، دقیقا مثل مضاف الیه
مثل:
☘ أنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
أَجْرًا حَسَنًا: یک ترکیب وصفی است و تشکیل شده از موصوف(اجراً) و صفت(حسناً)
حال در ترکیب می نویسیم:
أَجْرًا: اسم إنَّ منصوب و
حَسَنًا: صفت برای اجراً و منصوب