پاسخ به سؤال کاربران

✔️❗️در آیه 198 بقره ( فاذا افضتم من عرفات فاذکرو الله ) آیا فعل شرط و جواب شرط و فاء نتیجه دارد؟و آیا در معنی میگوییم: (پس زمانی که کوچ کنید از عرفات پس یاد کنید خدا را) ؟✔️❗️

پاسخ:
... فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ...( آیه 198 بقره)


بله در این آیه:
إذا: ظرف زمان و معنای شرط را دارد
أَفَضْتُم: فعل شرط
فَاذْكُرُوا: فاء: رابطه برای جواب شرط و فعل اذْكُرُوا: جواب شرط است.
و ترجمه ی شما هم صحیح است.
https://telegram.me/shahrenuraniquran