"ودر ایه 205 سوره ی اعراف تضرعا وخیفه ایا مفعول له هستند یا حال البته خیفه که معطوف است در اصل تضرعا چه نقشی دارد ؟ از روی خشوع و ترس یا به حالت خشوع وترس ؟"

پاسخ:
☘واذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ☘ ﴿ اعراف 205﴾
تضرعا در اصل مفعول لأجله یا مفعول له است ولی می تواند در جایگاه حال نیز قرار بگیرد به تأویل مشتق یعنی متضرعاً

ترجمه
🌸🌸[و تو اى پيامبر!]یاد کن پروردگارت را در خودت [دلت]به خاطر تضرع و ترس، ( مفعول لأجله )
یاد کن پروردگارت را در خودت در حالی که تضرع می کنی و می ترسی، ( حال)🌸🌸


https://telegram.me/shahrenuraniquran