🌹گناهان كبيره در روايات 🌹

«عبدالعظيم حسنى» از دهمين امام نور علیه السلام آورده است كه: «عمرو بن عبيد» به حضور حضرت صادق عليه السلام شرفياب شد و پس از سلام نشست و اين آيه شريفه را تلاوت كرد:
«و الّذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش...» و آن گاه ساكت شد. حضرت پرسيد: چرا سكوت برگزيدى؟ گفت: آمده‏ام تا مفهوم گناهان كبيره را از كتاب خدا دريافت دارم. آن حضرت فرمود:
   

اكبر الكبائر الشّرك باللّه لأَنَّ اللّه يقول : «انّ اللّه لا يغفر ان يشرك به...»
و بعده، اليأس من روح اللّه، لأنّ اللّه يقول: «لاييأس من روح اللّه الاّ القوم الكافرون».
ثم الأمن من مكر اللّه، لأنّ اللّه يقول: «فلا يأمن مكر اللّه الاّ القوم الخاسرون».
و منها عقوق الوالدين، لأن اللّه جعل العاق جبّارا شقيّا فى قوله: و برّاً بوالدتى و لم يجعلنى جباراً شقيّاً.
و منها قتل النّفس الّتى حرّم اللّه...، لأنّ اللّه يقول: و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنّم خالداً فيها.
و قذف المحصنات، لأنّ اللّه يقول: اِنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا.
و اكل مال اليتيم ،لأنّ اللّه يقول: انّ الّذين يأكلون اموال اليتامى‏ ظلماً...
و الفرار من الزحف...، لأنّ اللّه يقول: و من يولّهم يومئذٍ دبره... فقد باء بغضب من اللّه...
و اكل الرّبا...، لأنّ اللّه يقول: انّ الّذين يأكلون الربا...
و الزنا لأنّ اللّه يقول: و لا تقربوا الزّنا انّه كان فاحشةً و ساءَ سبيلا
و اليمين الغموس، لأنّ اللّه يقول: ان الّذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمناً قليلاً...
و الغلول...، لأنّ اللّه يقول: و من يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة...
و منع الزكاة المفروضة، لأنّ الله يقول: يوم يحمى‏ عليها فى نار جهنم...
و شهادة الزّور و كتمان الشّهادة...، لأنّ اللّه يقول: و من يكتمها فانّه آثم قلبه...
و شرب الخمر... لأنّ اللّه يقول: انّما الخمر...
و ترك الصلوة متعمّدا...، لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلوة متعمداً فقد برى‏ء من ذمة الله و ذمة رسوله.
و نقض العهد، لأنّ اللّه يقول: ...اولئك لهم اللعنة و لهم سوء الدّار.
و قطيعة الرحم.

1⃣سهمگين‏ ترين آنها، شرك ورزيدن به خداست؛ چرا كه خدا مى‏ فرمايد: بى‏ گمان، خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‏ بخشايد. نيز مى‏ فرمايد: هر كسى به خدا شرك ورزد، بى‏ ترديد خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش دوزخ خواهد بود.
2⃣پس از شرك به خدا، نوميدى از مهر و رحمت اوست؛ چرا كه مى ‏فرمايد: جز گروه كفرگرايان، كسى از رحمت خدا نوميد نمى‏ گردد.
3⃣و پس از آن، مصون دانستن خود از كيفر و تدبير خدا؛ چرا كه مى‏ فرمايد: جز گروه زيانكاران كسى خود را از كيفر و تدبير خدا در امان نمى‏ نگرد.
4⃣و پس از آن، بدرفتارى با پدر و مادر؛ چرا كه از چنين كسى به زورمند و شقاوت پيشه تعبير شده است.
5⃣و پس از آن، قتل نفس؛ چرا كه خدا مى ‏فرمايد: و هر كسى انسان با ايمانى را به عمد بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود...
6⃣و ديگر، نسبت ناروا دادن به زنان پاكدامن است؛ چرا كه خدا مى ‏فرمايد: به يقين، كسانى كه به زنان پاكدامن بى ‏خبر از همه جا و با ايمان، نسبت ناروا مى‏ دهند، در اين سرا و سراى آخرت لعنت شده و برايشان عذابى سهمگين خواهد بود.
7⃣و ديگر، خوردن مال يتيمان است؛ چرا كه خدا مى‏ فرمايد: به يقين كسانى كه دارايى يتيمان را به بيداد مى‏ خورند، جز اين نيست كه آتشى شعله ‏ور در شكم خويش فرو مى ‏برند...
8⃣و نيز فرار از جهاد عادلانه و در راه خدا؛ چرا كه مى ‏فرمايد: و هر كسى در روز پيكار به دشمن تجاوزكار پشت كند - مگر اين كه هدف او كناره‏ گيرى براى پيكارى ديگر يا پيوستن به گروهى ديگر از مجاهدان راه حق باشد - بى‏ ترديد به خشم خدا گرفتار خواهد شد و جايگاه وى دوزخ است، و چه بد فرجامى است.
9⃣و ديگر رباخوارى است؛ چرا كه مى ‏فرمايد: كسانى كه ربا مى‏ خورند، از گور خويش برنمى ‏خيزند مگر بسان برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس او را آشفته حال ساخته است ...
🔟و مى‏فرمايد: و اگر از رباخوارگى باز نايستيد و آن‏گونه كه دستور رسيده است عمل نكنيد، بدانيد كه به پيكار با خدا و پيام ‏آورش برخاسته‏ ايد...
11- و نيز از گناهان كبيره، يكى هم زناست؛ چرا كه خدا مى‏ فرمايد: و هر كسى اين زشتى را مرتكب شود كيفرش را دريافت خواهد كرد...
12- ديگر از گناهان بزرگ سوگند بى‏ اساس ياد كردن است؛ چرا كه خدا مى ‏فرمايد: كسانى كه پيمان خدا و سوگندهاى خويشتن را به بهايى ناچيز مى ‏فروشند، براى آنان در سراى آخرت بهره ‏اى نخواهد بود...
13- و ديگر خيانت و خيانتكارى است؛ چرا كه قرآن مى ‏فرمايد: هر كسى خيانت ورزد، در روز رستاخيز با خيانت خويش خواهد آمد.
14- و ديگر سرباز زدن از پرداخت زكات است؛ چرا كه مى ‏فرمايد:
روزى كه آن گنجينه‏ها را در آتش دوزخ بگذارند، و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ نهند...
15- و ديگر شهادت دروغ و كتمان گواهى است؛ چرا كه مى‏ فرمايد: كسى كه گواهى و شهادت را كتمان كند، چنين كسى قلبش گناهكار است.
16- و ديگر ميخوارگى است؛ چرا كه خدا اين كار ناپسند را در رديف بت ‏پرستى قرار مى‏ دهد...
17- و ديگر سرباز زدن از نماز و پرستش خدا يا سرپيچى از انجام هر دستور واجب الهى است؛ چرا كه پيامبر گرامى صلى الله عليه وآله فرمود:
🔸«و من ترك الصّلوة متعمّدًا فقد برى‏ء من ذمة اللّه و ذمة رسوله».
كسى كه نماز را به طور عمد ترك كند، از بندگى خدا و پناه پيامبرش بيگانه است.🔸
18- و ديگر عهدشكنى و گسستن پيوند خويشاوندى است؛ چرا كه خدا مى‏ فرمايد: و كسانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى ‏شكنند و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى‏ گسلند... برايشان لعنت است...
⬅️سخنان ششمين امام نور كه به اين جا رسيد، عمروبن عبيد، آن مرد دانش‏پژوه با سوز و گداز و ناله و گريه خداحافظى كرد و در حالى كه از محضر آن حضرت مى‏رفت، مى‏گفت: راستى كه هر آن كه به هواى دل خويش سخن گفت و ديدگاه خود را پسنديد و در دانش و كمال با شما به كشمكش پرداخت، نابود گرديد.
( مجمع البیان)
@shahrenuraniquran