🌹 تایپ علامت سکون در تایپ کلمات عربی🌹

با نگه داشتن کلید Alt (کیبورد ) و نوشتن عدد 0250 از قسمت دکمه های ماشین حساب، علامت ساکن -ْ را بنویسید.
@shahrenuraniquran