🌹#پاسخ به #سؤال #کاربران🌹
"آیه 234 بقره یتربصن بانفسهن اربعه اشهر را چی ترجمه می کنید؟"
@shahrenuraniquran
#آیه_234_بقره
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
در این آیه، جمله ی "یتربصن" خبر برای "الذین" و یا خبر برای " مبتدای محذوف" ازواجهم" می باشد.
حرف جر "باء" سر "انفس" ترجمه نمی شود و کلمه ی "انفس" مفعولی معنا می شود.@shahrenuraniquran
ضمیر "هن" مضاف الیه
"اربعة" ظرف زمان
و "اشهر" مضاف الیه
و "عشراً" معطوف بر "اربعة"
#ترجمه_تحت اللفظی@shahrenuraniquran
🌸🌸و کسانی که می میرند از بین شما و برجای می گذارند همسرانی را، [آن همسران] انتظار می کشند خودشان را چهار ماه و ده[روز]🌸🌸
#ترجمه_روان@shahrenuraniquran
🌸🌸و كسانى از شما كه مى ‏ميرند و همسرانى برجاى مى ‏گذارند، [آن همسران ]براى [ازدواج جديد] خود، چهار ماه و ده روز انتظار مى ‏برند🌸🌸
@shahrenuraniquran