🌹 پاسخ به سؤال کاربران🌹
"در ایه 124 انعام سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله .اجرموا فعل و فاعلش واو ضمیر بارز، صغار ،چه نقشی دارد ؟و چطور معنی می شود ؟"
آیه_124_انعام
"سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّـهِ "

معنا واژه صغار: رسوايى و ذلّتى كه انسان را به حقارت مى ‏كشد. این کلمه مضدر سماعی است.

در این آیه، "واو" در فعل "اجرموا" فاعل نیست، چون فاعل به صورت اسم بارز آمده است.
فاعل: صغار است.

ترجمه
🌸🌸بزودی می رسد کسانی را که گناه کردند، "رسوایی" در نزد خداوند 🌸🌸
@shahrenuraniquran