تفسیر "وَاُحِلَّ لَكُمْ ماوَراءَ ذلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ‏"

در مفهوم اين فراز ديدگاه‏ ها يكسان نيست:

1 - به باور «عطا» منظور اين است كه جز خويشاوندانى كه محرم شما هستند و بر شمرديم، ديگر زنان را مى‏توانيد بر اساس مقررات به همسرى بگيريد.

2 - امّا به باور «سدى» منظور اين است كه براى شما رواست كه به وسيله دارايى‏هايتان تا چهار همسر براى خويش برگزينيد.

3 - «قتاده» مى‏گويد: معناى آيه شريفه اين است كه جز آن چه برشمرديم از كنيزان براى شما رواست.

4 - و برخى برآنند كه: جز آن چه برشمرديم كه محرم شما هستند و نمى ‏توانيد با آنان ازدواج نماييد، مى‏ توانيد تا چهار زن آزاد و هر آن چه بخواهيد بر اساس مقررات كنيز خريدارى كنيد.

به باور ما ميان ديدگاه‏هاى چهارگانه ناسازگارى نيست و ديدگاه چهارم بهتر به نظر مى‏رسد.

«ابن عباس» مى ‏گويد: جمله «ان تبتغوا باموالكم...» بيانگر اين است كه جز زنانى كه بر شما تحريم شده ‏اند، مى‏توانيد با ديگر زنان پاكدامن كه به وسيله دارايى‏تان مهريه آنان را مى ‏پردازيد ازدواج كنيد، و يا با پرداخت قيمت كنيزان ، آنان را مالك شويد؛ و در هر دو صورت شرط اين است كه آنان را با انگيزه عفت و پاكدامنى بخواهيد، و نه از راه آلودگى و بى‏ عفتى و هوسرانى.(مجمع البیان)
@shahrenuraniquran