🌹پاسخ به سؤال کاربران🌹
@shahrenuraniquran
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(سوره هود آیه: )111
استاد در اینجا لما سر فعل با لام مفتوح اومده چجوری ترجمه میشه؟

پاسخ👇


در این آیه لمّا حرف نفی و جزم(جحد) است و فعل مجزوم آن حذف شده.
یعنی بوده
لمّا (یوفوا اعمالهم) = خبر إنَّ

و همانا همه، هنوز [به طور کامل داده نشده اند (پاداش)کارهایشان را و بزودی داده می شوند در روز قیامت]، هر آینه به طور کامل می دهد البته البته، آنان را پروردگارت[نتیجه ی] اعمالشان را. همانا او به آن چه انجام می دهید، آگاه است.