به نام خدا

سوره ی مریم را که باز میکنی ،
دنیایی سراسر شگفتی را میبینی ...

از دعای حضرت ذکریا برای درخواست فرزند در نهایت پیری و نازایی ، تا تولد بدون پدر حضرت عیسی و سخن گفتن در گهواره ی او و ...

اما نکته ی جالب اینجاست...

(قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ )
[سورة مريم 21]
(پرودگارت گفت ، این کارها نزد من بسیار آسان است...)


یعنی خداوند ، شگفت انگیز ترین کارها برای ما را ، آسان ترین کارها برای خود میداند ...
و جالب اینجاست این جمله را چندین بار تکرار میکند ...

تا همواره به تو ، اطمینان دهد که آنچه تو سخت و دشوار و محال می پنداری ، نزد خداوند سختی و دشواریی ندارد...

به قدرتش اعتماد کن ، بر او توکل کن و قدم در مسیرش گذار ...
بی شک ، او تو را به سر منزل مقصود خواهد رساند...👏