به نام خدا


مناجات بسیار زیبا...
یا ارحم الراحمين...
من کیم؟ عبد گنه کار ، الهی العفو
من کیم؟ بنده ی سربار ، الهی العفو


منم آن کس که نمک خورد و نمکدان بشکست
نه که یک بار، چه بسیار ، الهی العفو


نفس من ول کُنِ من نیست! خدایا چه کنم؟
خسته ام زین همه آزار، الهی العفو


با گناهی که ز من سر زده، بین من و تو
چیده شد این همه دیوار ، الهی العفو


من زمین خورده ام و آمده ام توبه کنم
با چنین وضع اسفبار ، الهی العفو


بزنی یا نزنی، مال تواَم جان علی
پس بیا رحم کن این بار الهی العفو


چیزی از سوختن من که نصیبت نشود
پس نجاتم بده از نار، الهی العفو


مهربانی کن و این بار مرا نیز ببخش
ذوالکرم...حضرت غفّار...الهی العفو


زیر چتر کرمت آمده ام ربّ کریم
با علی ـ حیدر کرّار ـ الهی العفو


ای خدای علی و فاطمه! ای رحمت محض!
می زنم در همه جا جار ، الهی العفو


ذکر من بعد سلامی به حسین بن علی
می شود لحظه ی افطار... الهی العفو


الهی...بحق علی بن ابی طالب علیه السلام، العفو...