در معانی الاخبار از امام صادق (علیه السلام) در تفسیر حروف مقطعه در قرآن آمده است که حضرت به سفیان ثوری فرمود:
واما ن پس آن نهری در بهشت است، خداوند عزیز و جلیل فرمود: جامد شو، پس جامد شد، پس مداد گردید سپس به قلم گفت: بنویس، پس قلم سطر به سطر در لوح محفوظ آنچه را که واقع است و آنچه را که تا روز قیامت واقع خواهد شد، نوشت، پس مداد، مدادی از نور است و قلم، قلمی از نور است و لوح، لوحی از نور است.

سفیان گفت: به حضرت گفتم: ای فرزند رسول خدا، امر لوح و قلم و مداد را بیشتر توضیح دهید و به من از آنچه که خداوند به شما تعلیم داده است، بیاموزید؛ پس حضرت فرمود: ای پسر سعید اگر تو لایق جواب نبودی پاسخ تو را نمی‏دادم، پس نون فرشته‏ ای است که به قلم (پیام را) می‏رساند که او (قلم) فرشته‏ ای است و قلم (نیز، پیام را) به لوح می‏رساند و او (نیز) فرشته‏ ای است، و لوح (نیز، پیام را) به اسرافیل می‏رساند، و اسرافیل (نیز، پیام را) به میکائیل می‏رساند و میکائیل (نیز، پیام را) به جبرئیل می‏رساند. و جبرئیل (نیز، پیام را) به انبیاء و رسولان می‏رساند.

سفیان می‏گوید: سپس حضرت فرمود: برخیز ای سفیان چرا که من (دیگر) بر تو ایمن نیستم!.(تفسیر المیزان، ج 19، ص 376، نظیر این حدیث همین تفسیر، ج 18، ص 182.)

تعبیر ایمن نیستم از حضرت نشان می‏دهد، حتی شنیدن گزارشی از حقیقت قرآن در توان افراد سطح بالا نیست تا چه رسد به توده ‏های مردم که ممکن است به گوینده نسبت‏های ناروا، وارد نمایند.

وسلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین
   
به نقل از کتاب پژوهشی پیرامون تدبر در قرآن‏ از ولی الله نقی پورفر