به نام خدا.
💥حضرت مهدی علیه السلام درباره عموی بزرگوارش عباس ابن علی علیه السلام می فرماید:
.
🌒سلام بر ابوالفضل، عباس بن اميرالمؤمنين، هم درد بزرگ برادر كه جانش را فداى او ساخت و از ديروز بهره فردايش را برگزيد.
🌒آنكه فدايى برادر بود و از او حفاظت كرد و براى رساندن آب به او كوشيد و دستانش قطع گشت.
🌒خداوند قاتلانش، «يزيد بن رقاد» و «حکیم بن طفيل طايى» را لعنت كند...
.
🔎ذخيرة الدارين، صفحه 123 به نقل از عمده الطالب