مولاي انس و جان، قطب عالم امکان، شريک قرآن، امام عصر و زمان، منتقم خون جد بزگوارش امام حسين عليه‏السلام کسي که براي روشن کردن جهان ظلماني ظهور مي‏کند
و در آن هنگام ميان رکن و مقام ايستاده و فرياد مي‏زند:

ألا يا أهل العالم! أنا الامام القائم
ألا يا أهل العالم! أنا الصمصام المنتقم
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين قتلوه عطشانا
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين طرحوه عريانا
ألا يا أهل العالم! ان جدي الحسين سحقوه عريانا .

آگاه باشيد اي مردم جهان! من امام قائم هستم
آگاه باشيد اي مردم جهان! من شميشير انتقام‏گر هستم
آگاه باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را تشنه شهيد کردند
آگاه باشيد اي مردم جهان! جدم حسين را با بدن عريان رها کردند
آگاه باشيد اي مردم جهان! از روي دشمني بدنش را خرد کردند.


[ صفحه 21] از کتاب اشکهای خونین در سوگ امام حسین علیه السلام