یک سیاستمدار راستگرای فرانسوی با انتشار یک پیام ویدئویی مسلمان شدن خود را اعلام کرده و از اعضای حزب خود نیز خواست تا این دین مبین را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، "مکسنس بوته" عضو ۲۲ ساله حزب راستگرای جبهه ملی فرانسه، در پیام ویدئویی خود خطاب به مقامات این حزب، با ستودن فضایل قرآن کریم، مسلمان شدن خود را اعلام و اعضای این حزب را به دین اسلام دعوت کرد.
وی در این پیام تشریح کرد: دین اسلام با آنچه در رسانه ها مشاهده می شود بسیار تفاوت دارد و بدخواهان با سیاه نمایی این دین، سعی دارند آن را نزد مردم منفور جلوه دهند.
گفتنی است اعلام مسلمان شدن این سیاستمدار جوان فرانسوی شوک بزرگی برای اعضای حزب متبوعش محسوب می شد. به طوری که این حزب -که به فعالیت های ضداسلامی شهرت دارد- بلافاصله عضویت وی را به حالت تعلیق درآورد.