به نام خدا
عدد چهل در میان اعداد از قداست خاصی برخوردار است و در موارد بی شماری در احادیث اهل بیت(ع) بر آن تکیه شده است. در ادامه به چند نمونه آن اشاره می کنیم.

۱-حضرت آدم در فراق بهشت ۴۰ روز گریست. «بحار-۱۱-۱۶۲»
۲-در طوفان چهل روز باران بارید. «بحار-۱۱-۱۶۲ »
۳-حضرت آدم در مرگ هابیل چهل شب گریه کرد. «بحار -۱۱- ۴۴»
۴-زمین چهل روز در مرگ مومن می گرید. «تفسیر عیاشی-۲-۱۵۴»
۵-خداوند چهل روز به فرعون مهلت داد. «اتحاف الساده-۱-۷۵»
۶-چهل شب تعطیلی مساجد از نشانه های ظهور است. «صحیفه الرضا-۱۴»
۷-همه پیامبران در چهل سالگی مبعوث شده اند.«عیون الاخبار – ۲ -۳۶ »
۸-رشد انسان در چهل سالگی به کمال می رسد. «غوالی الئالی-۴۳۱»
۹-زیارت اربعین یکی از نشانه های مومن است. «امالی شیخ صدوق-۲۵۱»
۱۰-هر کس چهل حدیث حفظ کند، خداوند او را فقیه و عالم محشور کند. «بحارالانوار-۲-۲۵۳