انگار امام خامنه ای هم خسته شدند از من از کوفی بدتر