حادثه بعد از ظهور حضرت مهدى عليه السلام

على بن مهزيار يكى از نيك بختانى است كه سعادت تشرّف به پيشگاه حضرت بقية اللّه - روحى فداه - را پيدا كرده و داستانش مشهور است .

در اين تشرّف قسمتى از علايم ظهور و برنامه هاى جهانى آن حضرت را از زبان مباركش شنيده است .

هنگامى كه حضرت بقية اللّه از ورود خود به مدينه و بيرون آوردن جسد نحس آن دو نفر و به دار آويختن آنها سخن گفت على بن مهزيار پرسيد:

پس چه حوادثى روى مى دهد اى سرور من ؟

فرمود: ((رجعت ، رجعت ، رجعت )).
تفسير البرهان : ج 2، ص 407.