به نام خدا
✅ صدقه در روایات :

از پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده كه فرموده اند:

 هیچ گاه مال انسان با صدقه كم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.("بحارالانوار"، ج96، ص131)


 در روایت است که صدقه كمر شیطان را می شكند.
("بحارالانوار"، ج96، ص114)


 صدقه مرگ بد را دفع می كند.("بحارالانوار"،ج 96، ص 124) صدقه عمر را زیاد می نماید.("بحارالانوار"، ج 96، ص 119) صدقه روزی را زیاد، و فقر را برطرف می سازد.
("بحارالانوار"، ج96، ص118 و119) صدقه موجب شفا و دوای مریض است.("بحارالانوار"، ج 96، ص 120)


 صدقه برای حفظ یک چیز، آن را از خطر خرابی محفوظ می دارد.
("بحارالانوار"، ج 96، ص 124)


 صدقه خانه و شهر را آباد سازد
.("بحارالانوار"، ج 96، ص 130)✅ صدقه در روایات :

از پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده كه فرموده اند:

 هیچ گاه مال انسان با صدقه كم نخواهد شد، پس صدقه بدهید و نترسید.("بحارالانوار"، ج96، ص131)


 در روایت است که صدقه كمر شیطان را می شكند.
("بحارالانوار"، ج96، ص114)


 صدقه مرگ بد را دفع می كند.("بحارالانوار"،ج 96، ص 124) صدقه عمر را زیاد می نماید.("بحارالانوار"، ج 96، ص 119) صدقه روزی را زیاد، و فقر را برطرف می سازد.
("بحارالانوار"، ج96، ص118 و119) صدقه موجب شفا و دوای مریض است.("بحارالانوار"، ج 96، ص 120)


 صدقه برای حفظ یک چیز، آن را از خطر خرابی محفوظ می دارد.
("بحارالانوار"، ج 96، ص 124)


 صدقه خانه و شهر را آباد سازد
.("بحارالانوار"، ج 96، ص 130)