روز و شب اگه برات گریه کنم بازم کمه
با غم تو لحظه لحظه عمر من محرمه
یا حسین شهید