انتخاب رنگ سبز انتخاب رنگ آبی انتخاب رنگ قرمز انتخاب رنگ نارنجی

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآء وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ

برچسب ها

اینها 70 تا از بیشترین تگ های استفاده شده در موضوعات هستند

آموزان آنها آیات آیه اسراء اعراف افعال السلام الی انواع، معارف، آیه، ۶۱، سوره، مبارکه، بقره اهل بقره بیت بین تجزیه تجزیه، ترکیب، آیات، سوره، مائده، تحلیل، صرفی، نحوی تجزیه، ترکیب، آیه، سوره، مائده، تحلیل، صرفی، نحوی، ۶۴ تجزیه، ترکیب، آیه، ۵۹، سوره، طه، تحلیل، صرفی، نحوی تجزیه، ترکیب، سوره، بقره، آیه، تحلیل، صرف، نحو تحلیل، صرفی، آیات، ۳، ۲۰، سوره، مبارکه، قصص تحلیل، صرفی، آیه، ۲۵، سوره، مبارکه، قصص تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۲۰۱، سوره، مبارکه، بقره تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۳۲، سوره، قصص تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۶۴، سوره، مبارکه، کهف تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، سوره، آیه، ۲۵، قصص، القصص ترکیب ترکیب، آیات، سوره، طور، نحو، سوره، الطور ترکیب، سوره، آیات، مدثر، نحو ترکیب، نحوی، آیات، سوره، مائده ترکیب، نحوی، آیات، سوره، مبارکه، مائده ترکیب، نحوی، سوره، مبارکه، حمد، الفاتحه، سوره، اول تیزر دانشجویان ذاریات رابطه راهنمایی راهکارهای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت ساخت تیزر سوره سوره، طه، افعال، معتل، ریشه، فعلها، کل، سوره شهادت شهدا شهید صرف، نحو، سوره، آیات، غاشیه، تجزیه، ترکیب، الغاشیه علیهم غاشیه فرهنگ فرهنگ شهادت فعل قرآن قران ، تفسیر ، راهنمایی قصص مائده مبارکه مدثر مضارع معتل ممکنه منصوب نازعات نمونه هایی چند کنید کهف ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۹ ۲۰۱ ۲۳۲

کانال ترجمه ی شهر نورانی قرآن

انجمن شهر نورانی قرآن محیطی پر از آرامش و اطمینان که فعالیت خود را از فروردین سال 1392 آغاز نموده است
ایمیل پست الکترونیکی مدیریت سایت : info@shahrequran.ir

ساعت 02:27 AM