انتخاب رنگ سبز انتخاب رنگ آبی انتخاب رنگ قرمز انتخاب رنگ نارنجی

اِلهى عَظُمَ الْبَلاءُ وَ بَرِحَ الْخَفآءُ وَ انْکَشَفَ الْغِطآء وَ انْقَطَعَ الرَّجآءُ وَ ضاقَتِ الاَْرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ وَ اَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیْکَ الْمُشْتَکى وَ عَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّةِ وَ الرَّخآءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ الِ مُحَمَّد اُولِى الاَْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ وَ عَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنّا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِىُّ یا عَلِىُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانى فَاِنَّکُما کافِیانِ وَ انْصُرانى فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِب الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى اَدْرِکْنى السّاعَةَ السّاعَةَ السّاعَةَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ الِهِ الطّاهِرینَ

برچسب ها

اینها 70 تا از بیشترین تگ های استفاده شده در موضوعات هستند

آموزان آیات آیه اعراف افعال الی انواع انواع، معارف، آیه، ۶۱، سوره، مبارکه، بقره اهل ایثار برای بقره بین تبلیغاتی تجریه، ترکیب، آیه، سوره، مبارکه، بقره، صرف، و، نحو تجزیه تجزیه، افعال، سوره، توبه، جز دهم تجزیه، ترکیب، آیات، سوره، مائده، تحلیل، صرفی، نحوی تجزیه، ترکیب، آیه، ۵۹، سوره، طه، تحلیل، صرفی، نحوی تجزیه، ترکیب، سدره، آیات، بقره، تحلیل، صرف، نحو، آیه تجزیه، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، سوره، اعراف، ۱۳۵ تجزیه، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، سوره، بقره، ۶۹ تحلیل، صرفی، آیه، ۲۵، سوره، مبارکه، قصص تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۲۶۱، سوره، مبارکه، بقره تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۲۹، سوره، مبارکه، حج تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۶۴، سوره، مبارکه، اسراء تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۶۴، سوره، مبارکه، کهف تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، آیه، ۷۸، سوره، مبارکه، طه تحلیل، صرفی، ترکیب، نحوی، سوره، آیه، ۲۵، قصص، القصص ترجمه ترکیب ترکیب، سوره، آیات، مدثر، نحو ترکیب، نحوی، آیات، سوره، مبارکه، مائده ترکیب، نحوی، سوره، مبارکه، حمد، الفاتحه، سوره، اول تزکیب، سوره، مبارکه، قصص، قرآن، نحو، سوره، القصص، آیات تقویت توبه تیزر دانشجویان رابطه راهنمایی ریشه ساخت ساخت تیزر سوره شهدا طور علیهم غاشیه فعل فعل، مضارع، مجزوم، با، معنی، در، آیات، قرآن، کریم فعل، مضارع، منصوب، در، آیات، قرآن قرآن قران ، تفسیر ، راهنمایی قصص مائده مبارکه مدثر مضارع معتل ممکنه منصوب نازعات نمونه هایی کنید گرافیکی ۲۰۱ ۲۳۲ ۲۷۵

کانال ترجمه ی شهر نورانی قرآن

انجمن شهر نورانی قرآن محیطی پر از آرامش و اطمینان که فعالیت خود را از فروردین سال 1392 آغاز نموده است
ایمیل پست الکترونیکی مدیریت سایت : info@shahrequran.ir

ساعت 06:58 PM