از سخنان گوهر بار آقا امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام در باره ترازوها و پیمانه ها


ای بندگان خدا ! به خاطر بیاورید که شما و این خواسته های شما مانند مهمانهای چند روزه در این گیتی می باشید، مدت این مهمانی در کتاب خدا معین شده است شما مثل آن وامدارانی هستید که بستانکار وام خویش را از شما مطالبه می نماید، چه زیادند کوشندگانی که سرتاسر عمر عزیز خود را در عملی ضایع می کنند و چه بسیار رنج برندگان اند که به جز زیان چیزی عایدشان نمی شود.


شما در روزگاری متولد شده اید که خیر به آن پشت کرده و سیمای زشت بدی به آن روی نهاده، شیطان در هلاکت شما طمع دارد، پس حال بد هنگامی است که اسباب کار او قوت گرفته و حیله اش بیش گشته، افسونکاریش به هر کجایی که در نظر داشته رخنه کرده، به همه جا راه برای شکار کردنش باز شده است.


هر جا که می خواهی نگاه کن. آیا می بینی فقیری که از شدت فقر و تنگدستى رنج می برد و با فلاکت و بینوایی دست و پنجه نرم می کند، یا ثروتمندی که شکر نعمتهای خدا را به جا نیاورده کفران می کند، یا بخیلی که برای زیادی ثروت خود به مال خدا بخل می ورزد، یا متمردی که گویی گوش او، برای شنیدن اندرز و پند سنگین شده است ؟


کجایند آن انسانهای وارسته و شایسته و نیک اندیشتان؟
و کجایند آن بلند همتان و رادمردان و پاکان در کردار شان ؟
جملگی آنها از این دنیای ناپایدار که جز درد و رنج چیزی ندارد دیده بر گرفته کوچ نمودند؟

آیا شما جانشین شده اید در میان مردمان نخالهٔ حیله گری که لیاقت ندارند که از آنان نام برده شود و به هنگام سرزنش، نکوهش کننده عار دارد برای ذمشان دو لب خویش را بر هم زند! این را به یاد آورید که ما بندگان، آفریدگاریم و باز به سویش بر می گردیم.

فساد و تباهی بر همه جا سایه انداخته، غیرتمند و پرهیزکاری وجود ندارد تا با حالتی دگرگون و استقامت آمیز عنان این وحشی را کشیده و نابودش گرداند. افسوس که شما با این سستی تصمیم دارید در بهشت منزل نموده و از الطاف سرشار و بی پایان یزدان بر خوردار گردید و نیز در ردیف گرامیان در گاهش در آیید؟!


هیهات! هیهات! چه امید ابلهانه ای! و چه انديشهٔ خامی مگر می توان خدا را برای رفتن به بهشت او فریب داد و با حیله و تزویر به آن راه یافت؟ رضایت او نصیب هیچ کس نمی گردد مگر اینکه بندگی او نماید و اطاعتش کند.


خدا لعنت کند کسانی را که به کردار نیک امر می کنند و خود آن را انجام نمی دهند! خشم خدا نصیب آن کسی باد که خود نهی از منکر می نماید ولی آن را برای نفس خویش امر به معروف می داند!
نهج البلاغه :درباره ترازوها و پیمانه ها


اللهم عجل لولیک الفرج
@hadisenurani