☘️برترى شب قدر در روايت‏
در مورد فضيلت شب قدر روايت بسيارى رسيده است كه به پاره‏ اى مى‏نگريم:
1 - از پيامبر گرامى آورده ‏اند كه فرمود: هنگامى كه شب قدر فرا مى‏رسد فرشتگان «سدرة المنتهى» كه جبرئيل هم از آنان است فرود مى ‏آيند و فرشته وحى در حالى كه پرچم‏هايى با اوست، يكى از آن‏ها را بر تربت من، دومى را بر «بيت المقدس»، سومى را بر بام كعبه و ديگرى را بر «طور سينا» نصب مى كند. آن‏گاه بر همه ايمان‏ آوردگان درود مى ‏فرستد، و آمرزش مى طلبد و از اين مهر و رحمت عناصر شراب‏ خور و بدمست و حرام ‏خوران و آلودگان و ظالمان محروم خواهند بود. آن‏گاه افزود:
كسى كه در شب قدر با ايمان و يقين به محاسبه رستاخيز، براى عبادت و نيايش برخيزد، گناهان او مورد بخشايش قرار مى ‏گيرد.
و نيز آورده‏اند كه فرمود:
شيطان در شب قدر تا سپيده آن، از لانه خود خارج نمى ‏گردد، و نيز نمى‏ تواند كسى را بيمار يا ديوانه كند، و يا به يكى از تباهى ‏ها و پليدى ‏ها بكشد، و افسون هيچ افسونگرى در شب قدر اثر نمى ‏گذارد.
و نيز آورده‏ اند كه فرمود: شب قدر شبى است آرام و آرام بخش و معتدل، نه كرمايش آزار مى‏ رساند و نه سرمايش. خورشيد در بامداد آن سر بر مى ‏آورد، در حالى كه نور خيره‏كننده‏ اى ندارد.
مجمع البیان