یا اولی الالباب منادای مضاف هست ومنصوب (منصوب بودنش به چیه؟)ممنون از جوابتون

💖FORGHANi💖, [18.06.16 00:22]
[In reply to Binam Gh]
منصوب بودنش به (یاء) آخر اولی هست اگرمرفوع بود اولوالالباب بود

Hendiani, [18.06.16 02:52]
[In reply to Binam Gh]
📌سؤال14):
اولی منادای مضاف است و منصوب
پاسخ دوست گلمون 💖FORGHANi💖 درست است:
منصوب بودنش به (یاء) آخر اولی هست اگرمرفوع بود اولوالالباب بود
ممنونم بابت پاسخ درستتون