پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: هر زنی که در حج و جهاد و دانش اندوزی به شوهرش کمک کند، خداوند آن پاداشی را که به زن حضرت ایوب علیه‌السلام داده است، به او می‌دهد.
زیور اطاعت به گردن آویز
1- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«ان للرجل حقا علی امراته اذا دعاها ترضیه واذا امرها (البته دستورهای شوهر باید مخالف با موازین اسلامی نباشد.) لا تعصیه ولا تجاوبه بالخلاف ولا تخالفه (مستدرک الوسائل، ج 14، ص 243 ) ; مرد حقی بر زنش دارد [و آن حق این است که] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامی که او را دستوری دهد سرپیچی نکند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد.»

باران عشق و محبت
2- امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند:
«اعلم ان النسآء شتی فمنهن الغنیمة والغرامة و هی المتحببة لزوجها والعاشقة له ...(همان، ج 14، ص 161 ) ; بدان که زنان گوناگونند، برخی از آنان دستاوردی گران بها و تاوان [رنج‌های آدمی] هستند و این زن کسی است که به شوهرش محبت می‌کند و عاشق اوست.»

رضایت و شفاعت
3- امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند:
«لا شفیع للمراة انجح عند ربها من رضا زوجها (سفینة البحار، ج 1، ص 561 ) ; برای زن هیچ شفیعی نزد پروردگارش به اندازه رضایت شوهرش سودمندتر نیست.»

عطر مهر و محبت
4- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«للرجل علی المراة ان تلزم بیته وتودده وتحبه وتشفقه وتجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتوفی بعهده ووعده (مستدرک الوسائل، ج 14، ص 244 ) ; حق مرد بر زن این است که [زن] ملازم خانه او باشد، و به شوهرش دوستی و محبت و دلسوزی کند، و از خشم وی دوری گزیند، و آنچه را مورد رضایت اوست انجام دهد، و به پیمان و وعده وی وفادار باشد.»

چگونه می‌توانی او را غمگین ببینی؟
5- امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«. . . سعیدة سعیدة امراة تکرم زوجها ولا تۆذیه وتطیعه فی جمیع احواله (بحارالانوار، ج 103، ص 252 ) ; خوشا به سعادت و خوشا به سعادت آن زنی باد که شوهرش را بزرگ دارد و به او آزار نرساند و همیشه از شوهرش فرمانبری کند.»

مهمان، با اجازه شوهر
6- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«ایها الناس ان لنسآءکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا حقکم علیهن [ . . . ان] لا یدخلن احدا تکرهونه بیوتکم الا باذنکم (بحارالانوار، ج 76، ص 348 ) ; مردم! زن‌های شما بر شما حقی دارند و شما هم بر آنان حقی دارید. حق شما بر آنان این است که کسی را که شما رضایت ندارید، بدون اجازه به منزلتان وارد نکنند.»

هم به استقبالش برو و هم او را بدرقه کن
7- مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: همسری دارم که هرگاه وارد خانه می‌شوم به استقبالم می‌آید، و چون از خانه بیرون می‌روم بدرقه‌ام می‌کند و زمانی که مرا اندوهگین می‌بیند می‌گوید: اگر برای رزق و روزی [و مخارج زندگی] غصه می‌خوری، بدان که خداوند آن را به عهده گرفته است و اگر برای آخرت خود غصه می‌خوری، خدا اندوهت را زیاد کند [و بیشتر به فکر آخرت باشی. ]
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «ان لله عمالا و هذه من عماله لها نصف اجر الشهید (وسائل الشیعه، ج 14، ص 17 ) ; برای خدا کارگزارانی [در روی زمین] است و این زن یکی از کارگزاران خداست که پاداش او برابر با نیمی از پاداش شهید است.»

در این کارها نیز به او کمک کن
8- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«ایما امراة اعانت زوجها علی الحج والجهاد او طلب العلم اعطاها الله من الثواب ما یعطی امراة ایوب علیه‌السلام (همان، ص 201 ) ; هر زنی که در حج و جهاد و دانش اندوزی به شوهرش کمک کند، خداوند آن پاداشی را که به زن حضرت ایوب علیه‌السلام داده است، به او می‌دهد.»

شهری در بهشت خدا
9- امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«ما من امراة تسقی زوجها شربة من مآء الا کان خیرا لها من عبادة سنة صیام نهارها وقیام لیلها ویبنی الله لها بکل شربة تسقی زوجها مدینة فی الجنة وغفر لها ستین خطیئة (وسائل الشیعة، ج 14، ص 123) ; هر زنی که به شوهرش مقداری آب دهد، برای او بهتر از عبادت یک سال است که روزهایش روزه باشد و شب‌هایش عبادت کند؛ و خداوند به جای هر مقدار آبی که به شوهرش بنوشاند، شهری در بهشت برایش می‌سازد و شصت گناهش را می‌آمرزد.»

تأمین امنیت روانی همسر
10- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«حق الرجل علی المراة انارة السراج واصلاح الطعام وان تستقبله عند باب بیتها فترحب وان تقدم الیه الطست والمندیل وان توضئه وان لاتمنعه نفسهآ الا من علة (مستدرک الوسائل، ج 14، ص 254 ) ; حق مرد بر زن این است که چراغ خانه را روشن سازد؛ غذای مطبوع فراهم کند؛ و تا در خانه‌اش به پیشواز او برود و به او خوشامد بگوید؛ و تشت آب و حوله را برای او آماده کند و دست‌های او را بشوید؛ و بدون دلیل (عذر شرعی) مانع شوهر نسبت به نفس خودش نشود.»

رحمت خدا از آن کدبانویان است
11- امام صادق علیه‌السلام از پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله روایت می‌کند:
«ایما امراة دفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الی موضع ترید به صلاحا نظر الله الیها ومن نظر الله الیه لم یعذبه (وسائل الشیعة، ج 15، ص 175) ; هر زنی که در خانه شوهرش چیزی را برای سامان دادن وضع خانه جابه‌جا کند، خداوند نظر [رحمت] به او می‌کند؛ و هر کس مورد نظر [رحمت] خدا قرار گیرد، خدا عذابش نمی‌کند.»

خوشبوترین عطر، زیباترین لباس، نیکوترین زینت
12- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله درباره حق شوهر بر زن می‌فرمایند:
«علیها ان تطیب باطیب طیبها وتلبس احسن ثیابها وتزین باحسن زینتها (18الکافی، ج 5، ص 508) ; بر زن است که [برای شوهرش] خوشبوترین عطرهایش را بزند و قشنگ‌ترین لباس‌هایش را بپوشد، و از زیباترین زینت‌هایش استفاده کند.»

هنر آشپزی
18- امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«خیر نسآءکم الطیبة الریح الطیبة الطبیخ التی اذا انفقت انفقت بمعروف وان امسکت امسکت بمعروف فتلک عامل من عمال الله وعامل الله لایخیب ولایندم (وسائل الشیعة، ج 14، ص 15 ) ; بهترین زنان شما زنی است که دارای بویی خوش و دست پختی خوب باشد. هنگامی که خرج می‌کند، بجا خرج کند، و هنگامی که خرج نمی‌کند بجا از خرج کردن خودداری ورزد. چنین زنی کارگزاری از کارگزاران خداست و کارگزار خدا نه ناامید می‌شود و نه پشیمان.»

آرایش فقط برای شوهر
13- پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند:
«ان من خیر نسآءکم ... المتبرجة من زوجها الحصان عن غیره (بحارالانوار، ج 103، ص 235 ) ; بهترین زنان شما آن زنی است که برای شوهرش آرایش و زینت می‌کند، اما از بیگانگان خود را می‌پوشاند.»

از تو سپاسگزارم
14- امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
«خیر نسآءکم التی ان اعطیت شکرت وان منعت رضیت (همان، ج 103، ص 239 ) ; بهترین زنان شما آن زنی است که چون به او چیزی داده شود، سپاسگزاری کند و اگر به او چیزی داده نشود راضی باشد.»