PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : ترجمه لفظ به لفظ اعراف توسط قرآن پژوهانعزیزانی
2016_08_18, 09:23 PM
besme
فاطمه اکبرپور, [18.08.16 05:36]
☀️(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)


( المص)[سوره اعراف آیه 1]


(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ)☀️


[سوره اﻷعراف 2]


☀️به نام الله که کتاب اوتنهاهدایتگربندگان است☀️


☀️الف،لام،میم،صاد(ازرموز لام وحی)☀️


☀️کتابی ست که نازل شدبه سوی تو.


پس نباشددرسینه ات تنگی ازآن،


[به علت]بیم دادن وتذکردادن به [وسیله ی ]آن به مومنان ☀️


کتابُ:مبتدا،لفظامرفوع


الیک:جارومجرور،متعلق به فعل محذوف که خبرکتابٌ است


أنزل:فعل ماضی مجهول،مبنی برفتح،نائب فاعل آن:هومستتر،ضمیرمنفصل،محلا رفوع


ف:استیناف

لایکن:مضارع مجزوم با لای نهی ،افعال ناقصه،اسم آن:حرجٌ


فلایکن.... منه:محلی ازاعراب نداردلتنذر:لام تعلیل+مصدرموول،متعلق به انزل


ذکری:معطوف،عطف به لتنذر

للمومنین:جارومحرورمتعلق به ذکری
رحیمی مت. تهران پارس, [18.08.16 05:45]

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم
ْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ(3)


پيروي كنيد آنچه را نازل شد بسويتان از [جانب] پروردگارتان،


و پيروي نكنيد از غير او سرپرستاني را


چه اندك متذكر مي شويد!!!

اتبعوا ������فعل امر و فاعل ضمير مستتر انت
ما������مغعول به و محلا منصوب


اُنزِلَ������فعل ماضي مجهول باب افعال
نايب فاعل هو مستتر


اليكم������جار و مجرور متعلق به انزل


من ربكم ������جار و مجرور متعلق به انزل +مضاف اليه


لا تتبعوا������فهل نهي باب افتعال
فاعل ضمير بارز واو


من دونه������جار ومجرور +مضاف اليه متعلق به لاتتبعوا


اولياء ������مفعول به و منصوب


قليلاً ������صفت براي مفعول مطلق مقدم محذوف. تذكراً قليلاً


ما������ زائد براي تأكيد اومده


تذكّرون������فعل مضارع باب تفعل (يك تاء محذوفه)
فاعل ضمير بارز واو


مطهره محقق, [18.08.16 07:52]
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
آیات 1-2-3سوره مبارک اعراف
الف لام میم صاد حروف مقطعه قرآن(از رموز بین خداوند وپیامبرش است)1
کتابی است که نازل شده بسوی تو ،پس نباشد درسینه تو مشقتی از آن ،تا انذارکنی با آن و تذکری برای مومنان 2
پیروی کنید انچه نازل شده بسوی شما ازجانب پروردکارتان وپیروی نکنید ازغیر او سرپرستان را، چه اندک است انچه متذکر میشوید3
کتاب مبتدا - انزل خبر - الیک جارو مجرور متعلق به انزل ف حرف ربط لایکن فعل نهی ص1 ریشه ک و ن
فی صدرک جارو مجرور ک مضاف الیه حرج فاعل- منه جارو مجرور -
ل حرف- تنذرفعل مضارع ص7باب افعال منصوب به ان ناصبه محذوف انت مستتر فاعل -به جارو مجرور - و حرف -
ذکری ؟
للمومنین جارو مجرور مومنین اسم فاعل ص3 ین نشانه جمع

عزیزانی
2016_08_18, 09:32 PM
فاطمه اکبرپور, [18.08.16 05:36]
☀️(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ)


( المص)[سوره اعراف آیه 1]


(كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ)☀️


[سوره اﻷعراف 2]


☀️به نام الله که کتاب اوتنهاهدایتگربندگان است☀️


☀️الف،لام،میم،صاد(ازرموز لام وحی)☀️


☀️کتابی ست که نازل شدبه سوی تو.


پس نباشددرسینه ات تنگی ازآن،


[به علت]بیم دادن وتذکردادن به [وسیله ی ]آن به مومنان ☀️


کتابُ:مبتدا،لفظامرفوع


الیک:جارومجرور،متعلق به فعل محذوف که خبرکتابٌ است


أنزل:فعل ماضی مجهول،مبنی برفتح،نائب فاعل آن:هومستتر،ضمیرمنفصل،محلا رفوع


ف:استیناف


لایکن:مضارع مجزوم با لای نهی ،افعال ناقصه،اسم آن:حرجٌ


فلایکن.... منه:محلی ازاعراب ندارد


✨✨✨


لتنذر:لام تعلیل+مصدرموول،متعلق به انزل


ذکری:معطوف،عطف به لتنذر


للمومنین:جارومحرورمتعل به ذکری


✨✨✨


رحیمی مت. تهران پارس, [18.08.16 05:45]
الأعراف


اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم
ْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ(3)


پيروي كنيد آنچه را نازل شد بسويتان از [جانب] پروردگارتان،


و پيروي نكنيد از غير او سرپرستاني را


چه اندك متذكر مي شويد!!!اتبعوا فعل امر و فاعل ضمير مستتر انت
مامغعول به و محلا منصوب


اُنزِلَفعل ماضي مجهول باب افعال
نايب فاعل هو مستتر


اليكمجار و مجرور متعلق به انزل


من ربكم جار و مجرور متعلق به انزل +مضاف اليه


لا تتبعوافهل نهي باب افتعال
فاعل ضمير بارز واو


من دونهجار ومجرور +مضاف اليه متعلق به لاتتبعوا


اولياء مفعول به و منصوب


قليلاً صفت براي مفعول مطلق مقدم محذوف. تذكراً قليلاً


ما زائد براي تأكيد اومده


تذكّرونفعل مضارع باب تفعل (يك تاء محذوفه)
فاعل ضمير بارز واو


مطهره محقق, [18.08.16 07:52]
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
آیات 1-2-3سوره مبارک رعد
الف لام میم صاد حروف مقطعه قرآن(از رموز بین خداوند وپیامبرش است)1
کتابی است که نازل شده بسوی تو ،پس نباشد درسینه تو مشقتی از آن ،تا انذارکنی با آن و تذکری برای مومنان 2
پیروی کنید انچه نازل شده بسوی شما ازجانب پروردکارتان وپیروی نکنید ازغیر او سرپرستان را، چه اندک است انچه متذکر میشوید3
کتاب مبتدا - انزل خبر - الیک جارو مجرور متعلق به انزل ف حرف ربط لایکن فعل نهی ص1 ریشه ک و ن
فی صدرک جارو مجرور ک مضاف الیه حرج فاعل- منه جارو مجرور -
ل حرف- تنذرفعل مضارع ص7باب افعال منصوب به ان ناصبه محذوف انت مستتر فاعل -به جارو مجرور - و حرف -
ذکری ؟
للمومنین جارو مجرور مومنین اسم فاعل ص3 ین نشانه جمع


عزیزانی, [18.08.16 18:10]
4 اعراف
وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ
وچه بسیار از آبادیهایی که هلاک کردیم (مردم )آن را،پس رسید آنها را عذاب ما شبانه یا ایشان (در )خواب نیمروز بودند


عزیزانی, [18.08.16 18:15]
کم. مبتدا
اهلکناها. خبر از نوع جمله فعلیه
فعل،نا فاعل،ها مفعول
جاءها فعل ،ها مفعول،بأسنا. فاعل
بیاتا. حال
هم مبتدا
قائلون. خبر از نوع اسم

عزیزانی
2016_08_28, 08:32 PM
فاطمه اکبرپور, [18.08.16 22:38]
(فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ)
[سوره اﻷعراف 5]


پس نباشددرخواست آنان،آن هنگام که بیایدآنانراکیفرما،


مگراینکه می گویند:همانامابودیم ستم کار


جلال زاده, [18.08.16 14:25]
الأعراف ایه 6
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه :
بنام حدا رحمت بخش و بسیار مهربان
پس قطعا ( هرآینه ) میپرسیم البته البته از کسانیکه ، فرستاده شدند ( پیامبران) بسوی ایشان .


وهر آینه (همچنین ) میپرسیم البته البته از فرستاده شدگان .ترکیب :
ف / استیناف
لنسئلن / فعل مضارع متکلم منصوب به نون تاکید ثقیله
فاعل نحن مستتر

الذین / درمحل نصب مفعول به
وموصول


ارسل / فعل ماضی مجهول ونایب فاعل وصله موصول


الیهم / حارو محرور متعلق به عامل مقدر ونایب فاعل ارسل

هم در الیم عائد صله


ونسئلن المرسلین / عطف نسئلن الذین
ومثل آن ترکیب میشود

جلال زاده, [18.08.16 14:26]
الأعراف 7
فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ


ترجمه :
بنام خدا رحمت گستر وبسیار مهربان


پس قطعا ( هرآینه ) بازگو میکنیم بر ایشان از روی آگاهی ،
و در حالیکه نبودیم ( از گناهانشان ) بی خبر

ترکیب :
ف/ عطف
لنقص / عطف بر لنسئلن آیه 6
فعل مضارع متکلم نحن مستتر فاعل + ن تاکید ثقیله


علیهم /جارو مجرور متعلق به نقصن


بعلم / جارو مجرور متعلق به نقصن
وخال از فاعل نقصن


و / حالیه
ما/ نافیه
کنا / فعل ناقصه و( نا ) اسمش محلا مرفوع
غائبین / خبر ومنصوب ونصبش به ی

اللهی, [18.08.16 15:40]
آیه 8 سوره اعراف ص 151
ومعیار[در]ان روز حق است پهرکس سنگین شود [اعمال]وزن شده او،پس آنان حتما رستگارانند.

آیه 9
وهرکس سبک شود[اعمال]وزن شده او،پس انان کسانی هستند که زیان رسانند خودشانرا به[سبب]آنچه به نشانه های ما ستم میکردند.

عزیزانی
2016_08_28, 08:35 PM
یوسفیان, [18.08.16 13:34]
[Forwarded from یوسفیان]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان


ایه 10 سوره اعراف

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

و هر اینه به تحقیق مکنت دادیم شما را در زمین
و قرار دادیم برای شما وسایل زندگی را(اما)
کم سپاس می گذاریدعزیزانی, [18.08.16 18:10]
[ Sticker ]


hndeyani, [18.08.16 23:51]
فعل مجهول رو می تونید نقلی معنا کنید
لا یکن فعل نهی هست
نباید


به رو با لتنذر معنا کنید چون با هم معناشون کامل می شود


hndeyani, [18.08.16 23:55]
فعل مجهول رو می تونید نقلی معنا کنید
قلیلا ما خیلی کم رو می رسونه


hndeyani, [19.08.16 00:02]
فعل نهی داریم
آن چه را


hndeyani, [19.08.16 00:04]
[In reply to عزیزانی]
4
در فجاء می تونید ها رو منصوب به نزع خافض ترجمه کنید


رحیمی مت. تهران پارس, [19.08.16 04:27]
11 الأعراف


وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ(11)

و هرآينه به تحقيق خلق كرديم شما را،
سپس صورتگري كرديم شما را،
سپس گفتيم به فرشتگان، سجده كنيد براي آدم،
پس سجده كردند جز ابليس،
نبود از سجده كنندگان

عزیزانی
2016_09_04, 02:00 PM
besm18

عزیزانی, [19.08.16 05:02]
اعراف13
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ


عزیزانی, [19.08.16 05:02]
فرمود:پس هبوط کن(فرود آی )از آن،پس (سزاوار)نباشد برایت تکبر ورزیدنت در آن ،پس خارج شو
همانا تو از سر افکندگانی


فاطمه اکبرپور, [19.08.16 06:05]
(قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ)


[سوره اﻷعراف 14]


گفت[شیطان]:مهلت ده مراتاروزی که برانگيخته میشوند.


أنظر:جمله مقول القول

(قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ)


[سوره اﻷعراف 15]


✨فرمود[الله]:هماناتوازمهلت داده شده گانی✨


✨انّ:ح ناسخ/کَ:اسم إن،محلامنصوبّ/منظرین:خبرإنّ
✨✨✨✨


(قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ)


[سوره اﻷعراف 16]


گفت:[سوگندمیخورم]،سبب گمراه کردن من،هرآینه


کمین میکنم[البته البته]،برآنان[بر]راه راست تو


فعل محذوف أُقسِمُ:مقول القول


ما:ح مصدری/ماأغویتنی:مصدرموول


لام:واقعه درجواب قسم محذوف/اقعدنّ:مضارع متکلم وحده+نون تاکیدمثقل


صراط:منصوب به نزع خافض،که درترجمه، به جای مفعولی، باحرف جرترجمه میشود


✨✨


فرقانی, [19.08.16 06:51]
الأعراف
ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ(17)
سپس هرآینه میآیم البته البته ایشان راازپیش رویشان وازپشت سرشان واز راستشان واز چپشان
ونمیابی بیشترشان راشکر کنندگان


جلال زاده, [19.08.16 07:51]
الأعراف 18
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ اجمعین

ترجمه:
آغاز میکنم با نام الله بخشایشگر و بسیار مهربان


گفت " خارج شو از آن ( جایگاه ) در حالیکه نکوهیده [ و ] رانده شده با خواری .


برای هرکس که پیروی کند ترا ، هر آینه پرمیکنم البته البته جهنم را از شما همگی

ترکیب :


قال / فعل ماضی فاعل : هو مستتر


اخرج /فعل امر تلاتی مجرد فاعل : انت مستتر


منها / جار ومجرور متعلق به اخرج


مدءوما مدحورا / دوحال از فاعل اخرج


جمله (اخرج منها مدءما مدحورا )
محلا منصوب مقول قول . فعل قال


لمن / ل : رو نمیدونم چیه


من / شرطیه
تبعک / فعل شرط محلا مجزوم به من شرطیه ک : مفعول تبع


منهم / جارو مجرور متعلق به تبعکل / ل جواب شرط
املان/ فعل مضارع متکلم موکد به نون تاکید ثقیله فاعل : انا مستتر و جوبی


جهنم / مفعول به املا
منکم / جارو مجرور متعلق به املان
اجمعین / تاکید برای ضمیر کم

یوسفیان, [19.08.16 09:21]
[Forwarded from یوسفیان]
سلام
بنام حداوند رحمت گستر مهربان

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

و ای ادم ساکن شوید تو و همسرت
(این)بهشت را
پس بخورید از هرگونه میخواهیدa
ونزدیک نشوید (شما دونفر)این درخت را
پس بوده باشید(شما دونفر)از ستمکاران
aa

عزیزانی
2016_09_04, 02:05 PM
رحیمی مت. تهران پارس, [19.08.16 14:53]12- الأعراف


قَالَ مَا مَنَعَكَ
أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ
خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ
���������������� �������


فرمود: چه چيز مانع شد تورا اينكه سجده نكني آنزمانكه امر كردم تورا؟
گفت من بهتر از او هستم.
خلق كرده اي مرا از آتش و حال آنكه خلق كرده اي او را از گل.
���������������� �������
قال������ فعل و فاعل ضمير مستتر هو
ما������اسم استفهام مبتدا
منعك������خبر فعل و فاعل ضمير مستتر هو +ك مفعول به
ألّا ������أن +لا
أن ناصبه و مصدري +فعل نفي و فاعل ضمير مستتر انت
مصدر مؤول مفعول به دوم تسجدَ


إذ������ظرف زمان ماضي
أمرتُك������فعل ماضي متكلم وحده فاعل ضمير بارز تُ+ك مفعول به


قال
أنا ������مبتدا
خيرٌ������خبر مفرد اسم تفضيل
منهُ������جار ومجرور متعلق به خير


خلقتني������فعل ماضي و فاعل ضمير بارز تَ +نون وقايه +ي مفعول به
من نار������جار و مجرور متعلق به خلقتني


واو حاليه
خلقته������فعل ماضي و فاعل ضمير بارز تَ + ه مفعول به
من طين������جار و مجرور متعلق به خلقته


سجادی, [19.08.16 15:18]
الأعراف 22
فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

���������������� ���������������� ��������


پس به سقوط کشانید [شیطان ] آن دو را با فریب ،
پس هنگامیکه چشیدند آن دو آن درخت را ، ظاهر شد برای آن دو زشتیهایشان و شروع کردند [که] بچسبانند آن دو بر روی [زشتی] شان از برگ [درختان]بهشت ،


و ندا داد آن دو را پروردگارشان ،
آیا نهی نکردم شما دونفر را از آن درخت ،


و نگفتم به شما ، همانا شیطان برای شما دونفر دشمنی آشکار است .


���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������


جلال زاده, [19.08.16 21:34]
جلالزاده:
الأعراف 20
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ


���������������� ���������������� ��


ترجمه :
آغاز میکنم بانام الله بخشایشگر وبسیار مهربان ������


پس القاء کرد آن دو را شیطان تا که آشکار کند برای آن دو آنچه را پوشیده گردیده از آن دو ، از عورتهایشان وگفت : منع نکرد شما دونفر را پروردگارتان از(خوردن میوه ) این درخت مگر فرشته شدنتان را یا جاودان شدنتان را . ������


���������������� ���������������� ��


جلال زاده, [19.08.16 21:39]
الأعراف 21
وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ


���������������� ���������������� ��


ترحمه :
وقسم یاد کرد برای آنها ، همانا من برای شما دونفر قطعا (هر آینه ) از خیر خواهانم . ������


���������������� ���������������� ��


hndeyani, [19.08.16 22:38]
[In reply to رحیمی مت. تهران پارس]
چرا ماضی نقلی معنا کردید؟
واو حالیه نیست گلم


hndeyani, [19.08.16 22:56]
آیه 16
باء در بما یا می تونه سببیه باشه یا قسم
و شما هر دو رو معنا کردید که نمیشه گلم
یکدومش در ترجمه آورده می شه. مثل نقش می مونه دیگه معنی حروف جر، نمی شه در ان واحد دو معنی براش نوشت.
لاقعدن تأکید نون رو ترجمه نکردید
و صراط رو حتما منصوب به نزع خافض گرفتید!!!

عزیزانی
2016_09_04, 02:14 PM
عزیزانی, [19.08.16 22:57]
اعراف13
قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ


عزیزانی, [19.08.16 22:57]
فرمود:پس هبوط کن(فرود آی )از آن،پس (سزاوار)نباشد برایت تکبر ورزیدنت در آن ،پس خارج شو
همانا تو از سر افکندگانی


hndeyani, [19.08.16 23:33]
شاکرین حاله
چگونه نمی یابی؟؟؟


عزیزانی, [19.08.16 23:35]
مفعول به دوم نمیشه؟؟؟و


hndeyani, [19.08.16 23:37]
می تونه مفعول دوم هم باشه
یا این یا اونولی حال در ترجمه بهتره تا مفعول دوم


سجادی, [19.08.16 23:41]
[In reply to عزیزانی]
چی مفعول دوم نمیشه ؟
شاکرین ؟


hndeyani, [19.08.16 23:44]
[In reply to سجادی]
بله


hndeyani, [19.08.16 23:46]
جمله ی حالیه کامل نیست احتیاج به فعل داره
تبعک صفت نیست، یکم بیشتر در گذاشتن"که" در ترجمه دقت کنیم.
اجمعین
تاکید هست نه حال


hndeyani, [19.08.16 23:48]
چرا بوده باشید
فاء سببیه هست


سجادی, [19.08.16 23:48]
[In reply to hndeyani]
چون با " ین " جمع بسته شده میتونیم هم مفعول دوم و هم حال بگیریم .


خانم قانعی, [19.08.16 23:49]
امکانش هست در مورد فاء سبب توضیح مختصری بدین
فرقش با فاء نتیجه یا ناصبه چیه؟


جلال زاده, [19.08.16 23:55]
[In reply to hndeyani]
سلام ممنون استاد . نمیدونستم اگه( که) بیارم صفت میشه . باز هم ممنون

hndeyani, [20.08.16 00:33]
تلکما چون مربوط به درختی هست که پیش خدا و حضرت آدم و حوا حاضره در زمان نقل قول، بهتره تبدیل به این بشه
ال بعد اسم های اشاره ال عهد حضوری هست

عزیزانی
2016_09_04, 02:19 PM
عزیزانی, [20.08.16 05:07]
اعراف 23
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين


َ
گفتند آن دو :پرور دگارا! ستم کردیم جانمان را واگر نیامرزی برای ما ورحم نکنی ما را ،هر آینه می باشیم البته البته از زیان کاران
قالا: فعل ضمیر بارز الف (مثنی)فاعل
ربنا : منادی مضاف ،حرف ندا محذوفه
ظلمنا: فعل ،نا ضمیر بارز فاعل
و :عاطفه
ان :حرف شرط جازم
لم تغفر: فعل جحد ،انت مستتر فاعل، فعل شرط
لنا:جار ومجرور متعلق به لم تغفر
و عاطفه
ترجمنا :فعل وفاعل ضمیر بارز نا
معطوف به لم تغفر
لنکونن:لام جواب شرط+فعل ناقصه نحن مستتر اسمش+ن ثقیله
من الخاسرین جار ومجرور. متعلق به محذوف. خبر نکونن
جمله جواب شرط


رحیمی مت. تهران پارس, [20.08.16 05:28]
الأعراف 24


قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو
ٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ


فرمود: فرود آييد بعضي شما براي بعضي دشمنيد.
و مخصوص شماست در زمين قرارگاهي و بهره اي تا مدتي معين.

قال فعل و فاعل ضمير مستتر هو
اهبطوافعل امر حاضر فاعل ضمير بارز واو
بعضكممبتدا +مضاف اليه
لبعضجار و مجرور متعلق به عدو
عدوخبر و مرفوع


واو عاطفه
لكم جار و مجرور متعلق به محذوف خبر
في الارض جار و مجرور متعلق به محذوف خبر
مستقرٌ مبتداي مؤخر


واو عاطفه
متاع معطوف به مستقر
الي حين جار و مجرور متعلق به محذوف خبر


فاطمه اکبرپور, [20.08.16 05:32]
سلام استادعزیز


ممنون ازوقتی که میزاریدواشکالاتوبادلیل توضیح میدید


بله شمادرست میفرمایید،نمیشه دونقش برای یک کلمه درنظرگرفت


نون تاکیدروفراموش کرده بودم ،وتنهاصراط منصوب به نزع خالص هستش


اجرتون باصاحب قرآن


فرقانی, [20.08.16 05:34]
الأعراف
قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ(25)
گفت در آن زندگی میکنید ودر آن میمیرید واز آن بیرون برده میشوید


فرقانی, [20.08.16 05:36]
الأعراف
يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ(27)


فرقانی, [20.08.16 05:42]
ای بنی آدم به فتنه نمی اندازد البته البته شما را شیطان


همانگونه که اخراج کرد پدر ومادرتان راازبهشت (درحالی که برکند)از آن دولباسشان تا نشان دهدآن دوراعورت هایشان


به درستیکه آن میبیند شما را او وقبیله اش ازجایی که نمیبینید آنها را


همانا ماقرار دادیم شیطان هاراسرپرستانی برای کسانی که ایمان نمی آورند


فرقانی, [20.08.16 05:46]
[In reply to فرقانی]
اصلاحیهای بنی آدم به فتنه نیندازد البته البته شما را شیطان
انه یریکم هماناشان چنین است میبیند شمارا(نمیدونم درسته یا نه)


یوسفیان, [20.08.16 08:10]
[Forwarded from یوسفیان]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 28 سوره اعراف

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تعْلَمونَ

و هرزمان که انجام می دهند کار بدی
می گویند :یافتیم بر ان(کار)پدرانمان را و خداوند فرمان داد ما را به ان(کار)
بگو:همانا خداوند فرمان نمی دهد
به کار بد
ایا میگویید بر خداوند انچه را
نمی دانید.

عزیزانی
2016_09_04, 02:25 PM
فاطمه تلگرام, [20.08.16 09:42]
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم


فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ[اعراف_۳۰]


گروهی را هدایت کرد و گروهی محقق گردید بر آنها گمراهی ؛همانا آنها گرفتند شیاطین را دوستانِ حامی [خود] از غیر خدا و می پندارند که آنها هدایت یافته اند.✔️


فاطمه اکبرپور, [20.08.16 14:28]
(يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)
[سوره اﻷعراف 26]


ای فرزندان آدم! به تحقیق نازل کردیم برشمالباسی را،وزینتی[ را][که]میپوشاند


عورتهایتان را،[درحالی که ]لباس تقوی،آن بهتراست[برایتان].


این ازنشانه های الله[است]،[به این علت که ]آنان پندگیرند.


یا:ح ندا/بنی:منادای مضاف،دراصل بنین بوده به دلیل اضافه شدن


به آدم نون آن حذف شده/آدمَ:مضاف الیه،مجروربه فتحه بدل ازکسره،چون اسم علم است

لباسًا:مفعول به،لفطامنصوب


ریشًا:عطف به لباسًا،معطوف،عطف اسم براسم

سوءاتِ:مفعول به ،کسره بدل ازفتحه آمده به این علت که جمع مونث سالم میباشد.

لباسُ:مبتدا،ظاهرامرفوع


التقوی:مضاف الیه،تقدیرا مجرور،ازنوع مقصور


ذلک خیرٌ:خبربرای لباسُ،جمله اسمیه


ذلک:مبتدا،محلا مرفوع/اسم اشاره


خیرٌ:خبربرای ذلک،لفظامرفوع

ذلک:مبتدا،محلامرفوع


من ءایات:جارومجرور،متعلق به خبرمحذوف

لعل:ح ناسخ


هم:اسم لعل،محلامنصوب


یذکرون:خبرلعل


لعلهم یذکرون:جمله اسمیه وتعلیلیه،محلی ازاعراب ندارد

جلال زاده, [20.08.16 18:14]
الاعراف 29


قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ


ترجمه :
آغاز میکنم بانام الله بخشایشگر وبسیار مهربان
ﺑﮕﻮ: فرمان داد پروردگارم به عدل ،


و فرا دارید صورتهایتان را نزد هر عبادتگاهی ،


وبخوانید اورا درحالی که خالص می گردانید برای او دین را ،


همانگونه آفرید شما را ، برمیگردید
ترکیب :


قل/ فعل امر انت مستتر فاعل


امر / فعل ماضی


رب / فاعل + ضمیر متکلم مضاف الیه


بالقسط / جارو مجرور متعلق به امر
جمله امر بالقسط مقول قول ( قل )


و/ عطف


اقیموا فعل امر باب افعال وفاعل ریشه ق و م


وجوهکم / مضاف ومضاف الیه مفعول وبه اقیموا


عند کل / ظرف متعلق به اقیموا مضاف ومضاف الیه


کل مسجد / مصاف ومضاف الیه


کل از کلمات دائم الاضافه است


و / عطف


ادعوه / فعل امر ثلاثی مجرد وفاعل و مفعول


مخلصین / منصوب حال از فاعل ادعوا


له / جارو مجرور متعلق به مخلصین


الدین / مفعول به مخلصین


کما / ک/ جاره ما / مصدریه


بدء کم / فعل فاعل هو مستتر وکم مفعول به


تعودون / فعل مضارع وفاعل ریشه ع و د


hndeyani, [20.08.16 23:09]
عالی
نیامرزی ما را


hndeyani, [20.08.16 23:53]
جمله ی بعضکم ... حالیه است


hndeyani, [20.08.16 23:54]
بیرون آورده می شوید فکر کنم بهتر باشه


hndeyani, [20.08.16 23:55]
برکند که در ایه وجود داره چرا رفت داخل پرانتز
لباسشان را
چرا آن برای شیطان به کار بردید؟


hndeyani, [20.08.16 23:56]
نه شأن نیست


hndeyani, [20.08.16 23:57]
کار بدی را
قول با علی معنی دروغ گفتن می ده


hndeyani, [20.08.16 23:58]
[In reply to فاطمه تلگرام]
فریقا دوم مفعول برای فعل محذوفه مثلا اضل


hndeyani, [21.08.16 00:01]
[In reply to فاطمه اکبرپور]
ذلک مبتدا هست بهتره است رو بعد مبتدا نگذارید


hndeyani, [21.08.16 00:03]
همانگونه آفرید شما را ، برمیگردید
جمله کامل نیست

عزیزانی
2016_09_04, 02:27 PM
فاطمه اکبرپور, [21.08.16 06:05]
(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)
[سوره اﻷعراف 32]


بگو:چه کسی حرام کرده زینت الله را،وروزیهای پاکیزه را[درحالیکه]خارج کرده[آنرا]


برای بندگانش؟


بگو:آن[زینتهاوروزیهای پاک] در[این]زندگانی دنیابرای کسانی ست که ایمان آوردند ،


[حال آنکه این نعمتها ]ویژه [مومنان ]است[در] روزقیامت.


اینچنین [روشن میکنیم آنرا]،[به این علت]گوناگون بیان می کنیم [این ]آیات را[یک نوع بیان کردنی روشن]برای
گروهی که نميدانند.
مَن:اسم استفهام/مبتدا،محلامرفوع


حرم زینة الله:خبر


التی :موصول خاص،مفردمونث/صفت برای زینة


اخرج:صله التی،محلی ازاعراب ندارد


هُ محذوف یا زینة:ضمیرعایدبه موصول التی


هی:مبتدا،ضمیرمنفصل مرفوعی


للذین:حارومجرور،متعلق به خبرمحذوف


خالصةً:اسم منصوب حال


نفصل:جمله تعلیلیه،مضارع مرفوع


الذین:موصول خاص،حمع مذکر


ءامنوا:صله ی موصول،محلی ازاعراب ندارد


واو درءامنوا:ضمیرعایدبه موصول


اللهی, [21.08.16 08:36]
آیه 36 ص 154
و کسانیکه تکذیب کردند نشانه های مارا وتکبر ورزیدند از[پذیرش]آنها آنان یران آتشند ایشان درآن جاودانند


مطهره محقق, [21.08.16 09:59]
بنام خدا
ای فرزندان آدم برگیریدزینت خودرا نزد هر مسجدو بخورید وبیاشامید وزیاده روی نکنید،همانا او دوست نمی دارد اسراف کنندگان را31
یا حرف ندا بنی منادای مضاف آدم مضاف الیه
خذوا امر ص9 واو فاعل زینت مفعول کم مضاف الیه
عند ظرف کل مضاف الیه برای عند مسجد مضاف البه برای کل
کلوا (جمله فعلیه) ص9 ریشه ا ک ل واوفاعل و عطف
اشربواص9 امرریشه شرب واوفاعل
وعطف
لاتسرفوا فعل نهی ص9 ریشه س ر ف واوفاعل
ایا میتونیم بگیم مفعول که نعمت های الهی است محذوفه؟
ان حرف مشبهه بالفعل ه اسم ان لا یحب المسرفین خبر ان المسرفین مفعول
جمله اسمیه ه مبتدا لایحب المسرفین خبر


عزیزانی, [21.08.16 10:44]
به نام الله
اعراف 33
قُلْ
إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَان
ًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون
َ
بگو:
همانا فقط حرام کرد پروردگارم
همه ی کارهاری زشت و زنا را
آنچه آشکار است از آن (کارها) وآنچه پنهان است و گناه وستم به ناحق
وشریک قرار دادنتان با الله را
آنچه نازل نشده به آن هیچ حجتی
وگفتنتان (دروغ بستنتان) به الله را
آنچه را که نمی دانید

عزیزانی
2016_09_04, 02:29 PM
یوسفیان, [21.08.16 13:22]
[Forwarded from یوسفیان]
سلام
بنام هداوند رحمت گستر مهربان


ایه 34 سوره اعراف


وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

وبرای هر امتی زمانی است.
پس هنگامیکه بیاید زمانشان
به تاخیر نمی اندازند ساعتی
وپیش نمی افتند(ساعتی)


رحیمی مت. تهران پارس, [21.08.16 13:23]
الأعراف 31يَا بَنِي آدَمَ
خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد
ٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ


اي فرزندان آدم
برگيريد(همراه كنيد) زينتتان را (فرزندانتان را) نزد هر مسجدي
و بخوريد و بنوشيد و زياده روي نكنيد.


همانا او دوست نمي دارد آنانكه اسراف مي كنند.


اصفهانی, [21.08.16 14:41]
پس چه کسی ظالم تر است از کسی که،دروغ بست بر،خداونددروغ گفتنی یا تکذیب کرداياتش رادر حالیکه می رسد،به ایشان بهره اشان از این کتاب تازمانی که بیایند نزد ایشان فرستادگان مادرحالي که به تمامی میگیرند جان ایشان را میگویند مجازند آن کسانی که میخواندید غیر خداوند ميگويندگمشدند ازما وگواهي میدهند علیه خودشان که ایشان کافر بوده اند


طلوعی ،،،،, [21.08.16 16:20]
سلام ایه 35 صفحه 154
ای فرزندان ادم اگر بیاید البته البته شما را پیامبرانی از شما حکایت کنند برشما ایات مرا پس هر کس تقوا پیشه کند و اصلاح نماید پس نیست ترسی بر ایشان ونه ایشان اندوهگین شوند


اصفهانی, [21.08.16 22:17]
ف.حرف ربط من.اسم استفهام مبتدا ومحلا. مرفوع می‌شود


اصفهانی, [21.08.16 22:58]
أظلم. .خبرومرفوع. ممن.جارومجرورمتعلق به أظلم. من.موصول عام. افترى.صله محلي از إعراب ندارد. هومستتر عاید به موصول. علی الله.جارو مجرور. متعلق به افترى. كذباّ .مفعول مطلق و منصوب. أو .حرف عطف. كذّب.فعل وفاعل هو مستتر .بآيات.جارومجرور متعلق به كذّب ه.مضاف إليه ومحلا مجرور أولئك .مبتدأ محلا مرفوع. ينالهم نصيبهم.جمله فعلیه خبر ومحلا مرفوع. ينال. فعل. هم.مفعول محلا منصوب. نصيب.فاعل.ومرفوع هم مضاف 9إعل ماضي صيغه4. هم.مفعول و منوككك٧كككصوب محلا. قالو .فعل وفاعل. أين .أسم استفهام ما.أسم موصول كنتم .صله محلي از إعراب ندارد


اصفهانی, [21.08.16 23:00]
تدعون .خبر أفعال ناقصه،. من دون جارومجرور. الله مضاف إليه ومجرور. قالو. فعل وفاعل. ضلّو .فعل وفاعل. ،عنّإ جارومجرور متعلق به ضلّو و. حرف عطف. شهدوا.معطوف به قالوا. على أنفسهم جارو مجرور+مضاف إليه إنّ حروف نسخ هم .أسم كانوكافرين .خبر


hndeyani, [22.08.16 00:14]
نكته اى را كه بايد رعايت كنيد علامت را بعد از متمم يا جار و مجروره
پاكيزه ها را از روزى
بزودى جاهاى نوشتن صحيح "را" مفعولى رو براتون مى نويسم
چرا مفعول مطلق اضافه كرديد؟!


hndeyani, [22.08.16 00:16]
جمله ى هم فيها خالدون حاله


hndeyani, [22.08.16 00:18]
فكر كنم است مى گذاشتيد جمله بهتر مى شد
آن چه اشكار است


hndeyani, [22.08.16 00:19]
[In reply to یوسفیان]
سلام گلم
اذا شرطه
هر زمان بهتره با توجخ به مفهوم ايه


hndeyani, [22.08.16 00:20]
[In reply to رحیمی مت. تهران پارس]
يا برگيريد يا همراه كنيد
دو معنى براى يك كلمه اوردن، نشانه ى سردرگمى مترجم است


hndeyani, [22.08.16 00:24]
[In reply to اصفهانی]
سلام گلم
خوش اومديد به گروه خانم هاى مترجم


چرا دروغ گفتنى؟ كذبا
بهتره كذبا مفعول به گرفته بشه تا مفعول مطلق
اولئك حال نيست
كجايند

عزیزانی
2016_09_04, 02:30 PM
عزیزانی, [22.08.16 04:59]
سلام.
امروز اول شهریور 1395
ترجمه آیات صفحه 155
آیات 39 تا43 سوره ی اعراف


عزیزانی, [22.08.16 05:19]
40اعراف
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا
لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِين


َ
همانا کسانی که تکذیب رکردند آیات ما را
وتکبر ورزیدند از آن(آیات)
گشوده نمی شود برایشان درهای آسمان
وداخل نمی شوند بهشت را
تا اینکه وارد شود شتر(طناب کشتی)در سوراخ سوزن
و اینچنین کیفر می دهیم گنه کاران را


فاطمه اکبرپور, [22.08.16 05:57]
(وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ)
[سوره اﻷعراف 39]


به نام الله که یگانه خالق هستی ست


وگویند پیشوایانشان به پیروانشان:


پس نبودبرشما،[نسبت]برما[هیچ]برتری،


[زمانیکه برتر ی جستید_زمانیکه انجام دادید این کاررا]


پس بچشید[این]عذاب را،به[سبب]آنچه کسب میکردید[آن را]


مِن:حرف جرزائد


فضلٍ:مجرور،لفظامرفوع


کان:افعال ناقصه،فضلٍ اسم کان،لفظا مرفوع


جمله ی* فماکان......فضل*:مقول القول


ف:فاءرابطه یاجواب شرط،که جمله ی شرط آن محذوف است


ما:اسم موصول،مشترک،غیرعاقل


کنتم تکسبون:صله ی ما،محلی ازاعراب ندارد


ضمیر عاید:هُ محذوف،محلا منصوب


کنتم:افعال ناقصه/تم :اسم کان


تکسبون:خبرکنتم


نوع دوم ازترجمه اگر*ما*روحرف مصدری بگیریم:


به[سبب]کسب کردن آن


رحیمی مت. تهران پارس, [22.08.16 08:46]
الأعراف 38


قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ
كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا
حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا
قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ
رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ
قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ


⚡️⚡️⚡️⚡️ ⚡️⚡️


گويد: داخل شويد در گروههايي كه به تحقيق گذشتند از قبل شما از [جنس] جن و [جنس] انسان در آتش،


هر بار داخل بشود گروهي، لعنت مي كند همگروهش را،


تا زمانيكه به هم برسند در آنجا همگي،


گويند پيروانشان به پيشوايانشان:


پروردگارا اينان گمراه كردند ما را،
پس بده ايشان را شكنجه اي مضاعف از آتش،
گويد براي همگي مضاعف است و ليكن نمي دانيد.

عزیزانی
2016_09_04, 02:35 PM
عزیزانی, [22.08.16 09:23]
سلام. خانم اصفهانی گرامی


من همیشه برای استفاده از
آنان ،ایشان،آنها دچار مشکل هستم


الان در ترجمه شما دیدم که از
آنان_ایشان استفاده کردید


آیا. ایشان. برای مومنین استفا ده کنیم ،آنان برای کافران استفاده کنیم خوبه؟؟؟؟


میشه هم زمان از هر دواستفاده کرد؟؟؟؟
لطفا من راهنمایی کنید


اصفهانی, [22.08.16 09:33]
سلام علیکم همکار بزرگوار. بهتره که برای اولئك انان. وبرأي هم،ايشان استفاده شود


اصفهانی, [22.08.16 09:38]
به عقيده حقير،فرق نمى كنه مؤمنون. يا كافرون باشند


جلال زاده, [22.08.16 11:55]
جلالزاده:
جلالزاده:
الأعراف 41
لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

ترجمه :


برای ایشان از جهنم بستری ، و ( بر ) رویشان بالا پوشی ( از آتش ) است ،


واین چنین جزا میدهیم ستمکاران را .


ترکیب :


لهم /جارو مجرور متعلق به عامل مقدر وخبر مقدم


من جهنم / جارو مجرور متعلق به عامل مقدر وحال از مهاد وجهنم چون اسم علم است درحال محروری مفتوح است


مهاد / مبتدا موخره ، نکره موخره


و/ عطف


من فوقهم / مضاف ومضاف الیه جارو محرور متعلق به عامل مقدر
وخبر مقدم


غواش / مبتدای موخر


و/استیناف


کذالک / جارو مجرور متعلق به نجزی


نجزی / فعل مضارع متکم فاعل نحن مستتر


الظالمین / مفعول وبه نجزی


مطهره محقق, [22.08.16 15:34]
بنام خدا
وبرمی کنیم انچه در سینه هایشان است از کینه ، جاریست از زیرآنها نهرهایی و می گویندهمه ستایش برای خداوند ،انچنانه ایست که هدایت کرد ما را برای این وهدایت نمی شدیم اگراینکه هدایت نمی کرد ما را خداوند .
هر آینه به تحقیق آوردند فرستادگان پروردگار ما حق را وندا داده میشونداینکه آن بهشت است که ارث داده شدید ان را به انچه انجام میدادید43
نزعنا ماضی ص14 نا فاعل
ما موصول فی صدورهم (خبر) جارو مجرور مضاف الیه ما مفعول
من غل جارو مجرور


hndeyani, [22.08.16 18:06]
یا شتر یا طناب کشتی
یکدوم رو بنویسید
می تونیم الجنة رو منصوب به نزع خافض بگیریم بخاطر فعل دخل که لازمه
در بهشت
یا ظرف مکان و براش فی بیاریم


hndeyani, [22.08.16 18:14]
سلام گلم
وظیفه هست
چرا گویند؟
می گویند بهتر نیست؟!
چرا نبود بر شما؟ مگه زمان حال نیست( صحبت هایی که انجام می شه در آینده)
رمانی که برتری جستید رو بخاطر پس نبود بر شما برتری اوردید یا جمله ی شرط مقدره؟؟؟


hndeyani, [22.08.16 18:20]
اشتباهی الجنة رو آتش نوشتید گلم
جمله ی هم فیها خالدون حاله


hndeyani, [22.08.16 18:21]
[In reply to جلال زاده]
لام در لهم لام اختصاصه


hndeyani, [22.08.16 18:25]
[In reply to مطهره محقق]
ما مفعول به
تجری حاله
از زیر چی؟
مرجع ضمیر رو مشخص کنید
چرا نهرهایی؟
الانهار معرفه نیست؟؟؟
لام در لله اختصاصه
قاعده داریم در این آیه
لام جحود داریم که معنای هرگز یا اصلا می ده
توضیحشو در کانال گذاشتم
چرا آن بهشت؟
اولا که از معنا متوجه میشیم بهشت در مقابل اون ها حضور داره
دوما: ال بعد اسم های اشاره ال عهد حضوریه
این بهشت
با در بما: باء مقابله است در عوض در مقابل


فاطمه اکبرپور, [22.08.16 18:42]
[In reply to hndeyani]
سلام استاد


زمانی که برتری جستید،رو،جمله ی شرط مقدرآووردم،


چون جواب شرط ِ پس بچشید روداشتیم


درمورد گویند،حق باشماست درموردآینده آیه صحبت میکنه ،


می گویندبهتره


امانبودبرشما،منظورم این بوده که زمانی که ازآینده سخن میگه ،


درزمان آینده ،انسان نتیجه ی کارهای گذشته رومیبینه وبابت اون


توبیخ یاتشویق میشه


hndeyani, [22.08.16 19:06]
[In reply to فاطمه اکبرپور]
جمله ي شرط مقدرتون به جواب شرط فذوقوا نمى خوره


در زمان حال داره صحبت مى شه الان بر شما برتري نيست نسبت به ما
در گذشته كه رهبران برتري داشتند و حرفى نيست
الان كه پيروان اعتراض مى كنند
رهبران بهشون مى گند برتري نداريد به ما

عزیزانی
2016_09_04, 02:36 PM
عزیزانی, [23.08.16 05:11]
بسم الله الرحمان الرحیم


اعراف 39
وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُم
ْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل
ٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ
بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ


عزیزانی, [23.08.16 05:16]
وگفتند پیشوایان. ایشان به پیروانشان ،پس نبوده است
برای شما بر ما هیچ برتری
پس بچشید عذاب را به خاطر. آنچه مرتکب می شدید.


جلال زاده, [23.08.16 05:37]
سلام ترجمه ایات صفحه 156 سوره اعراف
ایه 44 - 51 برای امروز سه شنبه


فاطمه اکبرپور, [23.08.16 05:59]
(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ)
[سوره اﻷعراف 46]


به نام الله،یکتاپروردگاربه حق


ومیان آن دو[بهشتیان وجهنمیان]حجابی ست،


وبر[آن]بلندیهامردانی هستند[که]میشناسند


هریک[ازبهشتیان وجهنمیان]راازچهره هایشان،


وصدامی زننداصحاب بهشت را :که درود برشما.


داخل نمی شوندآن[بهشت]را،[درحالیکه]آنان امیددارند[آنرا]


عزیزانی, [23.08.16 10:00]
48 اعراف
وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ
قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُون
َ
وندا دهند اهل اعراف مردانی را که می شناسند آنها را به چهره هایشان
گویند: بی نیاز نمی کند از شما ،جمع شما
و تکبر ورزیدنتان.
و.: عاطفه
نادی :فعل
اصحاب :فاعل
الاعراف.: م الیه
رجالا :مفعول
یعرفونهم :فعل واو ضمیر بارز فاعل هم: مفعول
بسیماهم :جار ومجرور مضاف الیه متعلق به یعرفون
قالوا: فعل ضمیر بارز فاعل
ما :نافیه
اغنی :فعل
عنکم: جار ومجرور متعلق به ما اغنی
جمع:. فاعل ،کم: مضاف الیه


و :عاطف
ما :مصدریه
کنتم :فعل ناقصه تم: ضمیر بعرز اسمش
تستکبرون.: فعل واو ضمیر بارز فاعل
خبر کنتم


این جمله تاویل به مصدر


عزیزانی, [23.08.16 10:01]
سوال
ما کنتم تستکبرون


تکبر ورزیدنتان؟؟؟
یا
آنچه تکبر می ورزیدید؟؟

عزیزانی
2016_09_04, 02:38 PM
​جلال زاده, [23.08.16 10:07]الأعراف 45
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ


ترجمه :
کسانی که جلو گیری می کنند از راه خدا ،
ومیطلبند آن ( راه ) را انحراف ،


وحال اینکه ایشان به آخرت کافرند
ضمیر ومرجع آن


1 -ها/ در یبغونها برمیگردد به سبیل الله


2 - هم / بر میگردد به الذین


فرقانی, [23.08.16 11:52]
الأعراف
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(47)
وهرزمان که باز گردانده شود


چشمهایشان سوی اهل آتش گویند

پروردگاراقرار مده ما را باگروه ستمکاران


فرقانی, [23.08.16 12:03]
الأعراف
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ(47)
ترکیب
اذا :اسم شرط غیر جازم
صرفت:فعل /مجهول مجرد ماضی مفرد مونث غایب
ابصار:فاعل
هم :مضاف الیه
تلقاء:مفعول فیه ●ظرف مکان/ معرفه به اضافه
اصحاب:مضاف الیه /معرفه به اضافه
النار:مضاف الیه /معرفه به ذواللام
صرفت ابصارهم......:جمله شرط
قالوا:فعل وفاعل ضمیر بارز واو/جواب شرط
ربنا:منادای مضاف/معرفه به اضافه-نا مضاف الیه/ معرفه به ضمیر
لاتجعلنا:فعل وفاعل ضمیر مستتر انت /نا مفعول
مع:مفعول فیه/معرفه به اضافه؟
القوم : مضاف الیه معرفه به ذواللام
الظالمین :صفت القوم ومعرفه


طلوعی ،،،،, [23.08.16 13:26]
سلام
ایه 50
صفحه 156
و ندا دادند همراهان جهنم (جهنمیان ) یاران بهشت را ( بهشتیان را ) اینکه فرو ریزید (واو در افیضوا ، ضمیر مرفوعی بر می گردد به بهشتیان )بر ما( ضمیر بارز نا در علینا برمی گردد به جهنمیان ) از ان اب یا از انچه روزی کرد شما را (ضمیر کم برمی گردد به بهشتیان ) خداوند . گفتند( واو ضمیر بارز فاعلی برمی گردد به جهنمیان ): همانا خداوند حرام کرد (هو در حرم برمی گردد به الله )ان دو(هما ضمیر تثنیه برمی گردد به ماءو رزق) را بر کافران


hndeyani, [23.08.16 13:31]
[In reply to طلوعی ،،،،]
سلام ضميرها رو جدا از ترجمه بنريسيد لطفا


فاطمه اکبرپور, [23.08.16 13:32]
استاد ضمایرومرجعهاروازآیه ی خودمون پیداکنیم


یادوآیه ای که شمافرستادید؟


hndeyani, [23.08.16 13:40]
از ايه اى كه ترجمه مى كنيد
فقط جدا از ترجمه باشه


یوسفیان, [23.08.16 14:29]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان


ایه 49 اعراف


أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تحزَنونَ


ایا اینان کسانی اند که قسم خوردید
نمی رساند ایشان را خداوند به رحمتی؟
داخل شوید بهشت را،نیست ترسی بر شما و نه شما اندوهگین می شوید.


رحیمی مت. تهران پارس, [23.08.16 15:10]
الأعراف 44


وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا
فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ
فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ


و ندا مي دهند ياران بهشت، ياران دوزخ را،
اينكه به تحقيق يافتيم آنچه را وعده داد به ما پروردگارمان، به حق،


پس آيا يافتيد آنچه را وعده داد پروردگارتان به حق؟


گويند بله [يافتيم]


پس اعلان مي كند اعلان كننده اي بين ايشان كه،
نفرين خدا [باشد] بر آنانكه ستم مي كنند

رحیمی مت. تهران پارس, [23.08.16 15:11]
مرجع ضمير در آيه 44اعراف


نا در وجدْنا ، وعدَنا و ربنا اصحاب الجنة
تم در وجدتم و كم در ربكم اصحاب النار
هم در بينهم اصحاب الجنة و اصحاب النار با هم.


البته مورد آخر رو شك دارم شايد فقط اصحاب النار باشه؟!!

عزیزانی
2016_09_04, 02:42 PM
فاطمه اکبرپور, [23.08.16 15:34]
(وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ * وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ)
[سوره اﻷعراف 44 - 46]


آیه/۴۶:


ضمیر:هما(بینهما) /مرجع ضمیرهما:*أصحابَ الجنة * و *اصحابَ


النار*،ازنوع لفظا .درآیه/۴۴
ضمیر *واو*در*یعرفون* /مرجع ضمیر *واو*:رجالٌ،ازنوع لفظا،درهمان آیه
ضمیر*هم*در*بسیماهم* /مرجع ضمیر*هم* : کلاً، ازنوع لفظا


ضمیر *واو* در نادوا. /مرجع ضمیر:رجالٌ ،ازنوع لفظا
ضمیر*کم* در *علیکم* /مرجع ضمیر *کم* : اصحاب الجنة بعدازفعل نادوا


درهمین آیه،ازنوع لفظا
ضمیرمفعولی *ها* در *یدخلوها* /مرجع ضمیر *ها* :الجنةً،ازنوع معنا،


زیراقبل ضمیر ترکیب اضافه ی اصحاب الجنة آمده ،که به


ضمیر دلالت میکند
ضمیر هم. /مرجع ضمیر *هم* : *اصحاب الجنة * درآیه/۴۴
ازنوع لفظا


ضمیر *واو* در یطعمون. /مرجع ضمیر *واو* : *أصحاب النار*


ازنوع لفظا که درآیه /۴۴ آمده
ترجمه باتشخیص مرجع ضمیر
ومیان آن دو[بهشتیان وجهنمیان]حجابی است،


وبر[آن]بلندیهامردانی هستند[که]میشناسند[آن مردان]


هریک از[بهشتیان وجهنمیان ]راازچهره های [هریک از ]آنان.


وندامیدهند[آن مردان]اهل بهشت را،که درود برشما[بهشتیان].


داخل نمیشوندآن[بهشت]را،وحال آنکه آن [جهنمیان]


امیددارند[بهشت را]


اصفهانی, [23.08.16 15:41]
آیه 51 سوره مبارکه اعراف. کسانی که گرفتند دینشان رابه(حال)سر گرمی و بازیچه. و فریب داد ایشان را زندگانی دنیا پس امروز فراموش میکنیم ایشان را مانند فراموش کردن دیدار امروزشان وانچه نشانه های ما را انکار میکردند. اتخذوا:ضمیر بارز واو برمی گرده به الذين. دينهم:هم برمی گرده به الذين.غرّتهم:هم برمی گرده به الذين. ننسهم :هم برميگرده به الذين نسوا :ضميربارز(واو)برمی گرده به الذين. يومهم:هم بر میگرده به الذين کانوا:ضمیر بارز (واو) بر میگرده به الذين


فاطمه اکبرپور, [23.08.16 16:00]
ضمیر*کم* در عنکم. /مرجع ضمیر:اصحاب النار،ازنوع لفظا،


درآیه47


ضمیر *کم* در جمعکم /مرجع ضمیر:اصحاب النار، درآیه 47،


ازنوع لفظا


*کنتم. وتستکبرون * تم و واو ضمیر آنها هستند


وهردوی آنها مرجع ضمیرشون برمیگرده به اصحاب النار ،،لفظا
البته باید در مااغنی،یعرفون،،قالوا هم،مرجع باشه
البته اگه درست تشخیص داده باشم


بازاستادنظرمیدن ان شاءالله


اصفهانی, [23.08.16 16:32]
آیه51 سوره مباركه أعراف. الذين:مبتدأ محلاّ مرفوع. اتخذوا:صله محلی از اعراب ندارد ضمیر بارز واو عائد به موصول. دين :مفعول ومنصوب. هم:م الیه ومحلاّ مجرور. لهوا:حال و منصوب واو:عطف لعباّ :معطوف. غرّت:فعل وفاعل هي مستتر. هم:مفعول ومحلاّ منصوب. الحيوة: فاعل ومرفوع. الدّنیا :صفت.ف:عطف. اليوم :مفعول فیه. ننسي :فعل وفاعل ضمير مستتر نحن. هم:مفعول ومحلاّ منصوب. ك:حرف تشبیه ما:مصدريه. مانسوا:با توجه به مصدر بو دن. جارومجرور. لقاء :مفعول و منصوب. يوم:م الیه ومجرور. هم :م اليه و محلاّ مجرور. هذا :أسم اشاره. واو:عطف. ما:مبتدا ومحلاّ مرفوع. کانوا باياتنا يجحدون. جمله اسميه(صله). محلي از اعراب ندارد. ،،،،،،


طلوعی ،،،،, [23.08.16 19:42]
[Forwarded from طلوعی ،،،،]
سلام
ایه 50
صفحه 156
و ندا دادند همراهان جهنم (جهنمیان ) یاران بهشت را ( بهشتیان را ) اینکه فرو ریزید (واو در افیضوا ، ضمیر مرفوعی بر می گردد به بهشتیان )بر ما( ضمیر بارز نا در علینا برمی گردد به جهنمیان ) از ان اب یا از انچه روزی کرد شما را (ضمیر کم برمی گردد به بهشتیان ) خداوند . گفتند( واو ضمیر بارز فاعلی برمی گردد به جهنمیان ): همانا خداوند حرام کرد (هو در حرم برمی گردد به الله )ان دو(هما ضمیر تثنیه برمی گردد به ماءو رزق) را بر کافران


طلوعی ،،،،, [23.08.16 19:43]
Khadijeh Toloei:
واو در افیصوا برمی گرددبه بهشتیان
ضمیر بارز نا در علینا به جهنمیان
کم در رزقکم به بهشتیان
واو در قالوا به جهنمیان
هو در حرم به الله
هما در حرمهما به ماءو رزق


سلام
ایه 50
صفحه 156
و ندا دادند همراهان جهنم (جهنمیان ) یاران بهشت را ( بهشتیان را ) اینکه فرو ریزید (واو در افیضوا ، ضمیر مرفوعی بر می گردد به بهشتیان )بر ما( ضمیر بارز نا در علینا برمی گردد به جهنمیان ) از ان اب یا از انچه روزی کرد شما را (ضمیر کم برمی گردد به بهشتیان ) خداوند . گفتند( واو ضمیر بارز فاعلی برمی گردد به جهنمیان ): همانا خداوند حرام کرد (هو در حرم برمی گردد به الله )ان دو(هما ضمیر تثنیه برمی گردد به ماءو رزق) را بر کافران


جلال زاده, [23.08.16 20:18]
جلالزاده:
الأعراف 45
الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ


ترجمه :
کسانی که جلو گیری می کنند از راه خدا ،
ومیطلبند آن ( راه ) را انحراف ،


وحال اینکه ایشان به آخرت کافرند
ضمیر ومرجع آن


1 -ها/ در یبغونها برمیگردد به سبیل الله


2 - هم / بر میگردد به الذین


3 ضمیر بارز (و) در یصدون - یبغو ن- کافرون برمیگرده به الذین


اصفهانی, [23.08.16 20:47]
آیه 51 سوره مبارکه اعراف. کسانی که گرفتند دینشان رابه(حال)سر گرمی و بازیچه. و فریب داد ایشان را زندگانی دنیا پس امروز فراموش میکنیم ایشان را مانند فراموش کردن دیدار امروزشان وانچه نشانه های ما را انکار میکردند. اتخذوا:ضمیر بارز واو برمی گرده به الذين. دينهم:هم برمی گرده به الذين.غرّتهم:هم برمی گرده به الذين. ننسهم :هم برميگرده به الذين نسوا :ضميربارز(واو)برمی گرده به الذين. يومهم:هم بر میگرده به الذين کانوا:ضمیر بارز (واو) بر میگرده به الذين

عزیزانی
2016_09_04, 02:44 PM
فاطمه اکبرپور, [24.08.16 05:49]
(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)
[سوره اﻷعراف 53]


به نام ِ الله که همه ی هستی ازاسماءِ اودریافت میشود


وانتظارندارند،جزتأولیش را،روزی که بیایدتاویل آن،می گويند کسانی که فراموش کردند آنرا


ازقبل آن:به تحقیق آوردند فرستادگان ِ پروردگارِ ماحق را،پس آیا [نیست] برای ما[هیچ]شفیعانی،تا


شفاعت کنندبرای ما،یابازگردانده شویم،تاانجام دهیم ،غیرِ آنچه انجام میدادیم ؟


به تحقیق زبان رساندندخودشانرا،وگم گشت ازآنان آنچه [که]دروغ می بستند[آنرا]


ضمیر واو درینظرون***مرجع آن:الذین درآیه ی/51،لفظا


ضمیر هُ درتاویله***مرجع آن :کتابٍ درآیه ی/52،لفظا


ضمیر هو با ه در یأتی***مرجع آن :یوم ،لفظا


ضمیر. هُ درنسوه***مرجع آن :کتاب درآیه ی /52،لفظا


ضمیر هی درجاءت***مرجع آن :تاویل یا کتاب ،لفظا


ضمیر. واو. درفیشفعوا*** مرجع:شفعاء ، لفظا


ضمیر. واو. درخسروا*** مرجع:الذین،درآیه /51،لفظا


ضمیر هُ یا هو. درضلّ*** مرجع :حقّ ، لفظا


ضمیر هم درعنهم***مرجع: الذین درآیه /51لفظا


ضمیر واو در کانوا و یفترون*** رُسُل و کتاب ، لفظا


جلال زاده, [24.08.16 10:43]
جلالزاده:
الأعراف 52
وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ


ترجمه :
وهرآینه به تحقیق آوردیم بسوی ایشان( خوانندگان ) کتاب را شرح دادیم آن ( کتاب ) را از روی علم وآگاهی ، هدایتی ورحمتی
برای گروهی که ایمان میآورند
هم /در جئنهم ←← چون واو عطف آورده برمیگرده به ایه قبل الذین
ه/ در فصلنه←← برمی گرده به کتاب
لفظا


و/ دریومنون ←← برمی گرده به اصحاب الجنه درآیات گذشته


اصفهانی, [24.08.16 11:22]
(الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ)
[سوره اﻷعراف 51]


توسط @Quran


اصفهانی, [24.08.16 11:22]
آیه51 سوره مباركه أعراف. الذين:مبتدأ محلاّ مرفوع. اتخذوا:صله محلی از اعراب ندارد ضمیر بارز واو عائد به موصول. دين :مفعول ومنصوب. هم:م الیه ومحلاّ مجرور. لهوا:حال و منصوب واو:عطف لعباّ :معطوف. غرّت:فعل وفاعل هي مستتر. هم:مفعول ومحلاّ منصوب. الحيوة: فاعل ومرفوع. الدّنیا :صفت.ف:عطف. اليوم :مفعول فیه. ننسي :فعل وفاعل ضمير مستتر نحن. هم:مفعول ومحلاّ منصوب. ك:حرف تشبیه ما:مصدريه. مانسوا:با توجه به مصدر بو دن. جارومجرور. لقاء :مفعول و منصوب. يوم:م الیه ومجرور. هم :م اليه و محلاّ مجرور. هذا :أسم اشاره. واو:عطف. ما:مبتدا ومحلاّ مرفوع. کانوا باياتنا يجحدون. جمله اسميه(صله). محلي از اعراب ندارد. ،،،،،،

عزیزانی
2016_09_04, 02:45 PM
زهرا(س), [24.08.16 12:50]
الاعراف55
ادعواربکم تضرعاوخفیه انه لایحب المعتدین.
بخوانیدپروردگارتان راباحالت تضرع وپنهانی همانااودوست نمیداردمتجاوزان را.
ضمیرواودرادعوا وکم درربکم
میشه بگیم به آیه قبل برمیگرده امانمیدونم لفظا یامعنابایدبگم.

ضمیر بارز ه درانه وضمیرمستترهودریحب به رب درربکم
برمیگرددلفظااللهی, [24.08.16 14:30]
آیه 53 سوره اعراف
همانا پروردگار شما خداست که آفرید آسمانها وزمین را در شش روز سپس استیلا یافت برعرش،می پوشاند شب را به
روز که می طلبدآنرا شتابان و خورشید وماه وستارگان رام شده اند به فرمان او،آگاه باشید برای اوست[عالم] آفرینش وفرمان،مبارک است خدا پروردگار جهانیان.
هو ضمیر مستتر در استوی مرجع آن الله
"" """ """یغشی " "
ه در یطلب مرجع آن لیل؟؟؟


نرگس, [24.08.16 14:41]
ایه ۵۶
وفساد نکنیددر زمین بعد اصلاح آن وبخوانید اورا با حالت بیم و امید بدرستیکه رحمت خداوند نزدیک است به نیکوکاران


نرگس, [24.08.16 14:41]
ایا ضمیر ها در اصلاح برمیگرده به زمین وضمیر ه در ادعوا برمیگرده به ایه قبل یعنی به رب برمیگرده وهر دو لفظا هستند؟


طلوعی ،،،،, [24.08.16 15:25]
سلام ابه 57
صفحه 157
و او انچنانه ای ست که می فرستد بادهارا مژده دهندگان پشاپیش رحمتش تا تا زمانی که بردارند ابرهای سنگین ( پر بار را) را که سوق دادیم انها را بر ای سرزمینهای مرده پس فرو فرستادیم به ان اب را پس خارج کردیم به سبب ان از هر محصولات این چنین بیرون می اوریم مرده را ( زنده می کنیم ) امید است شما متذکر شوید .

هو در یر سل به هو اول ایه منظور الله
ه در رحمته به الله
ه در به سحاب
ه در به دوم ماء
واو در تذکرون مردم


hndeyani, [24.08.16 22:09]
من قبلُ: مضاف اليه حذف شده در ترجمه مياريم
اينجا قد رو نقلى معنا نكنيم بهتره چون مى خواد تاكيد كنه حق توسط پيامبران اورده شده
فهل لنا فاء عطف نيست، فاء رابطه براى جواب شرطه
مى تونيم منفي هم معنا نكنيم جمله رو
ان چه را:
ما فاعله و عايدش مفعول محذوفه


hndeyani, [24.08.16 23:27]
خيلى گليد عزيزم
خوانندگان؟! جالب بود، در ترجمه اگر آنان معنا كنيد بهتره،
چون ايشان يعنى كسانى كه نزيك ما هستند
ولى كتاب براى همه مردمان نازل شده
كتاب نكره هست
كتابى را
فصلناه صفته براى كتاب


hndeyani, [24.08.16 23:29]
[In reply to زهرا(س)]
ضماير مخاطب مرجع ضمير نمى خواهند
ما مرجع ضمير رو براى ضميرهاى غايب پيدا مى كنيم


hndeyani, [24.08.16 23:32]
[In reply to اللهی]
جمله ى يغشي حاله
ليل يا نهار


hndeyani, [24.08.16 23:35]
[In reply to طلوعی ،،،،]
بشرا حاله
سقناه صفت نيست، جواب شرطه
سوق مى دهيم
انزلناه معطوفه بر جواب شرط
همينطور اخرجنا
و ترجمه مضارع اخبارى ميشوند

عزیزانی
2016_09_04, 02:47 PM
عزیزانی, [25.08.16 04:43]
اعراف 59
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم


ٍ
هرآینه به تحقیق فرستادیم نوح را بسوی قومش
پس گفت : ای قوم من بپرستید الله را
نیست برای شما هیچ معبودی غیر او
همانا من می ترسم بر شما عقوبت روزی بسیار بزرگ را


قومه
مرجع ضمیر هنوح


غیره مرجع ضمیر ه الله


رحیمی مت. تهران پارس, [25.08.16 05:01]
الأعراف
قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ(60)


گفتند آن اشرافان از قومش(نوح)،
همانا ما(اشرافان) هرآينه مي بينيم تو را در گمراهي آشكاري

الأعراف
قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ
وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ(61)


گفت (نوح) : اي قوم من، نيستم من گمراه،
وليكن من فرستاده اي از (جانب) پروردگار جهانيانم.


جلال زاده, [25.08.16 05:32]
سلام علیکم امروز پنجشنبه 4 شهریور
ترجمه آیات صفحه 158


آیه 62 بامن ان شاءالله


فاطمه اکبرپور, [25.08.16 05:35]
(وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ)
[سوره اﻷعراف 58]


وزمین پاک بیرون می آوردگیاهِ [پاک]آن رابه فرمان پروردگارش،


وآنکه ناپاک است بیرون نمی آوردمگر[گیاهی را],[درحالی که ]


بی فایده است.
اینگونه گوناگون بیان میکنیم [این]آیات را برای گروهی که سپاسگزاری می کنند.


و:استیناف
البلد:مبتدا،ظاهرامرفوع
الطیب:صفت برای مبتدا
یخرج نباته:خبر،محلا مرفوع/مضارع مرفوع+فاعل(نبات)،لفظامرفوع+ ضمیرمفعولی
متصل هُ،محلامنصوب
مرجع هُ درنباته:البلد،لفظا
باذن:جارومجرور،متعلق به یخرج
اذن رب:ترکیب اضافی
ربه:ترکیب اضافی
مرجع هِ درربه:البلد،لفظا
و:عطف
الذی:موصول خاص،مفردمذکر
خبث.... نکدا:جمله صله،محلی ازاعراب ندارد
ضمیرعایدبه موصول الذی:هُ یاهومستتر
مرجع ضمیرمستتردرخبث:الذی،لفظا
مرجع ضمیرمستتردرلایخرج(فعل مضارع نفی) :الذی،لفظا/نباتَ،معنا
الّا:ادات حصر
نکداً:حال برای مفعول محذوف
کذلک:جارومجرور
نصرف:مضارع مرفوع
ال:عهدحضوری
ایات:مفول به
لقوم:جارومجرور،متعلق به نصرف
یشکرون:مضارع مرفوع
مرجع ضمیربارز واو دریشکرون:قوم،لفظا

عزیزانی
2016_09_04, 02:49 PM
یوسفیان, [25.08.16 07:04]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه66سوره اعراف
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

گفتند سران که کافر بودند از قومش:
همانا ما هراینه می بینیم تو را در نادانی
و همانا ما هر اینه گمان میکنیم تو را
از دروغگویانی.


اصفهانی, [25.08.16 11:33]
(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
[سوره اﻷعراف 67]. گفت(نوح ) ای گروه من نیست در من بی خردی. ولیکن من فرستاده ای از (جانب) پروردگار جهانیان هستم. قال:فعل وفاعل (هومستتر) یا:حرف ندا. قوم :مناداي مضاف لیس:افعال مناقصه. بی:جارومجرور متعل به عامل مقدر خبر مقدم ومحذوف. سفاهت:اسم موخر ومرفوع. لکن:حرف نسخ. ی:اسم لکن محلا. منصوب. رسول :خبر ومرفوع. من ربّ:جارومجرور متعلق به صفت محذوف. العالمین:مضاف الیه ومجرور


توسط @Quran


اللهی, [25.08.16 14:35]
آیه 64 سوره اعراف


پس تکذیب کردند اورا و نجات دادیم اورا وکسانی که با او[بودند]در کشتی وغرق کردیم کسانی که تکذیب کردند نشانه های مارا ،همانا ایشان بودند گروهی کوردل.


اللهی, [25.08.16 14:35]
ضمایر ومرجعشان
ه در کذبوه به رجل آیه 63
ه در انجینا " " "
هم در انهم به الذین
واو در کذبوا " "


اصفهانی, [25.08.16 14:51]
(قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
[سوره اﻷعراف 67]


گفت نوح ای گروه من نیست در من بی خردی. ولیکن من فرستاده ای آز(جانب)پروردگار جهانیان هستم. قال:فعل وفاعل هومستتر. یا:حرف ندا قوم:مناداي مضاف لیس:افعال مناقصه. بي :جارومجرورمتعلق به عامل مقدر خبر مقدم ومحذوف. سفاهت :اسم موخر ومرفوع. و:حرف عطف لکن:حرف نسخ. ی:اسم لکن محلا منصوب. رسول:خبر ومجرور. من رب: جارومجرور متعلق به صفت محذوف. العالمین:مضاف الیه ومجرور


زهرا(س), [25.08.16 15:12]
ا وعجبتم ان جاءکم ذکرمن ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون.(آیه 63)
آیاتعجب میکنید،بیایدشمارایادآوری ازسوی پروردگارتان؛ برمردی ازجنس شما
برای اینکه بیم دهدشماراوبرای اینکه
تقواپیشه کنیدشایدموردرحمت خداوند
خداوندواقع شوید.
✨✨✨
ا✨حرف استفهام
و✨حرف عطف
عجب✨فعل ماضی
تم✨ضمیربارزفاعل محلامرفوع
ان✨حرف مصدری
جاء✨فعل ماضی،فاعل هومستتر
ضمیرغایب هوبه مرجع ضمیردرآیه قبل برمیگرددکه پیامبراست.
کم✨ضمیربارزمفعول به
ذکر✨فاعل مرفوع
من رب✨جارومجرورمتعلق به ذکر
ربکم✨رب مجروربه حرف جر
کم ✨ مضاف علیه
علی رجل✨جارومجرورمتعلق به ربکم
منکم✨جارومجرورمتعلق به لینذر
ل✨حرف تعلیل،حرف ناصبه
ینذر✨فعل مضارع منصوب به ان مقدر
فاعل هومستتر
ضمیرهومستتربه پیامبر درآیه قبل برمیگرده
کم✨مفعول به منصوب
و✨حرف عطف
ل✨لام تعلیل حروف ناصبه
تتقوا✨فعل مضارع منصوب به حذف نون فاعل ضمیربارز واومحلامرفوع
و✨حرف عطف
لعل✨حرف مشبهه بالفعل
کم✨اسم لعل منصوب
ترحمون✨خبرلعل مرفوع به ثبوت نون
استادفکرکنم اشتباه دارم ببخشید.


طلوعی ،،،،, [25.08.16 16:53]
سلام 65 صفحه 158
و به سوی قوم عاد برادرشان هود را ( فرستادیم ) گفت: ای قوم من بپرستید خدا را نیست برای شما هیچ معبودی غیر او پس ایا پرهیز نمی کنید ؟


زهرا(س), [25.08.16 20:00]
قال یاقوم لیس بی ظلاله ولکنی رسول
من رب العالمین.

گفت ای قوم من نیستم من گمراه فرستاده ای ولیکن من فرستاده ازطرف پروردگارجهانیانم.

ضمیرمستتردرقال به پیامبردرآیه قبل برمیگردد.


hndeyani, [25.08.16 23:32]
قومش نوح درست نيست
قوم نوح


hndeyani, [25.08.16 23:47]
عالى
گياه پاكش را


hndeyani, [26.08.16 01:43]
[In reply to زهرا(س)]
نيستم من گمراه
فرستاده اى


hndeyani, [26.08.16 01:56]
[In reply to زهرا(س)]
چرا مى كنيد؟
عجبتم، ديگه احتياجى نيست تم رو معنا كنيد
مردى از جنس شما
من بيان جنس هست
يا مى تونيم بنويسم از بين خودتون

عزیزانی
2016_09_04, 02:51 PM
فاطمه اکبرپور, [26.08.16 05:39]
(أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
[سوره اﻷعراف 69]


آیاتعحب کردیدکه آمدشماراپندی ازجانب پروردگارتان برمردی
از[جنس]شما ،[برای اینکه ]بیم دهدشمارا؟
وبه یادآوریدآنزمان را [که]قراردادشماراجانشینانی[را] بعدازقوم نوح
وافزودشمارادرآفرینش[ازجهت]بسیاری،
پس یادکنیدنعمتهای(ولایت امامان معصوم) الله را،[به این علت که ]شمارستگارشوید.


مرجع ضمیردرجعل:الله،معنا
مرجع ضمیردرزاد:الله،معنا
جمله لعلکم تفلحون:اسمیه وتعلیلیه/لعل:ح ناسخ،
کم:اسم لعل محلامنصوب،مضارع مرفوع ِ تفلحون:خبر
ازنوع فعلیه
لینذرکم:میتواند مصدرموول هم باشددراینصورت درترجمه:
«برای بیم دادنتان»
بسطةً:تمییزمنصوب،ازنوع نسبت،منقول ازمفعول
مِن بعدِ+مضاف الیه=من بعد:شبه جمله،متعلق به جعل_بعدقوم:ترکیب اضافی
بعد:ظرف زمان
قوم نوح:ترکیب اضافی
ارکان جمله:
۱.عجبتم،عجب:فعل ماضی/تم:ضمیرمتصل فاعلی،محلامرفوع
۲.جاء ذکرُ:فعل وفاعل
۳.ینذر:فعل مضارع منصوب/هو:ضمیرمنفصل فاعلی،محلا مرفوع
۴.اذکروا:فعل امرجمع مخاطب مذکر/واو:ضمیرمتصل فاعلی،محلامرفوع
۵.جعل:فعل ماضی/هو:ضمیرمنفصل فاعلی،محلامرفوع
۶.زاد:فعل ماضی/هو:......


رحیمی مت. تهران پارس, [26.08.16 05:44]
بله ممنون.
منظورم از داخل پرانتز نوشتن نوح اين بود كه مرجع ه نوح است،
نبايد اينطور مي نوشتم؟


رحیمی مت. تهران پارس, [26.08.16 06:04]
الأعراف (68)


أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ


مي رسانم شما را پيامهاي پروردگارم را
و حال آنكه من براي شما پنددهنده اي امانتدارم.الأعراف (70)


قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَه
ُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ


گفتند: آيا آمدي [بسوي] ما تا عبادت كنيم خدا را به يگانگيش ؟!
و رها كنيم آنچه را مي پرستيدند پدرانمان؟!
پس، بياور ما را آنچه را وعده مي دهي ما را [ به آن] ،
اگر هستي از آنانكه راست مي گويند.


فرقانی, [26.08.16 06:13]
الأعراف
فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ(72)
پس نجات دادیم اورا وکسانی که بااو بودندبارحمتی از [جانب]خودمان وقطع کردیم ریشه کسانی تکذیب کردند نشانه های ماراونبودند ایمان آورندگان

عزیزانی
2016_09_04, 02:53 PM
رحیمی مت. تهران پارس, [26.08.16 06:04]
الأعراف (68)


أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ


مي رسانم شما را پيامهاي پروردگارم را
و حال آنكه من براي شما پنددهنده اي امانتدارم.
���������������� ���������������� ��������


الأعراف (70)


قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَه
ُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ


گفتند: آيا آمدي [بسوي] ما تا عبادت كنيم خدا را به يگانگيش ؟!
و رها كنيم آنچه را مي پرستيدند پدرانمان؟!
پس، بياور ما را آنچه را وعده مي دهي ما را [ به آن] ،
اگر هستي از آنانكه راست مي گويند.


فرقانی, [26.08.16 06:13]
الأعراف
فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ(72)
پس نجات دادیم اورا وکسانی که بااو بودندبارحمتی از [جانب]خودمان وقطع کردیم ریشه کسانی تکذیب کردند نشانه های ماراونبودند ایمان آورندگان


مطهره محقق, [26.08.16 06:37]
بنام خدا
گفت:بتحقیق واقع شد برای شما ازجانب پروردگارتان پلیدی وخشم سخت .آیا مجادله میکنید مرا در نامهایی که نامیدید شماوپدرانتان، نازل نکرد خداوند برای آن هیچ حجتی را. پس منتظر باشید همانا من باشما هستم از انتظارکشیدگان71
قال فعل اجوف واوی هو مستتر فاعل
قد حرف
وقع فعل مثال علیکم جارو مجرور
من ربکم جارو مجرور ومضاف الیه
رجس فاعل وعطف غضب عطف به رجس
اتجادلونی ا همزه استفهام تجادلون ریشه ج دل باب مفاعله ص9 ن؟ ی مفعول
فی اسماء جارومجرور
سمیتمو ریشه س مء ماضی باب ؟
ها مفعول انتم فاعل و عطف اباءکم عطف به انتم اباء فاعل کم مصاف الیه
ما نافیه نزل ص1 باب تفعیل
الله فاعل بها جارو مجرور من زائد
سلطان مفعول
ف حرف
انتظروا باب افتعال ص ماضی ص3
واو فاعل
انی ان حروف مشبهه بالفعل ی اسم ان معکم خبر ان
معکم جارو مجرور
من المنتظرین جارو مجرور
المنتظرین اسم فاعل ؟


فرقانی, [26.08.16 06:58]
الأعراف
أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(69)
آیاتعجب کردید این که آمد شما راپندی از جانب پروردگارتان بر شخصی از خودتان تا بیم دهد شما راویاد کنید زمانی که قرار دادشمارا جانشینانی بعد از قوم نوح وافزایش داد شما را در خلقت گسترده پس یاد کنید نعمت های خدا را امید است شما رستگار شوید

عزیزانی
2016_09_04, 02:57 PM
زهرا(س), [26.08.16 21:16]
اعراف/73
والی ثموداخاهم صالحاقال یاقوم اعبدواالله مالکم من اله غیره قدجاءلکم بینه من ربکم هذه ناقه الله لکم آیه فذروهاتاکل فی ارض الله ولاتمسوهابسوءفیاخذهم عذاب الیم
❄️❄️❄️❄️
وبه سوی قوم ثمود،برادرشان صالح را
فرستادیم.
گفت؛ای قوم من، بپرستیدخداراکه برای شماهیچ الهی غیراونیست.
وبه سوی شماآمده است، بادلیل روشن
ازطرف پروردگارتان.
این ناقه(شتر)خداوندبرای شمانشانه ای
است.
رهاکنیداوراتابخورددرسرزمی ن الهی
آزارنرسانیداورا
دراینصورت عذاب دردناک شماراخواهدگرفت.
❄️❄️❄️❄️


زهرا(س), [26.08.16 22:57]
[In reply to زهرا(س)]
ضمیر ه درغیره مرجع ضمیراله لفظا
ضمیرها درفذروها مرجع ناقه لفظا
ضمیر هی درتاکل مرجع ناقه لفظا


hndeyani, [26.08.16 23:40]
68
ناصح و امین دو خبر هستند
و شما به صورت موصوف و صفت معنا کردید.


hndeyani, [26.08.16 23:55]
بسطة مفعول دومه


hndeyani, [26.08.16 23:56]
70
ما دوم مفعول نیست


hndeyani, [27.08.16 00:08]
ما انزل صفت دومه برای اسماء


hndeyani, [27.08.16 00:09]
الذین ها رو می تونید مفعولی معنا کنید


hndeyani, [27.08.16 00:26]
[In reply to زهرا(س)]
اله: معبود
چرا واو؟؟؟ قد جاءکم
هذه ناقه مبتدا و خبر است
آیه حال
فتذروها چرا فاء ترجمه نشده؟
الان شما اله و الله رو الهی معنا کردید. چرا؟؟
و لا تمسوها: واو جا افتاده
عذابی ددناک
چرا به قواعدی که براتون می گذارم دقت نمی کنید؟


hndeyani, [27.08.16 00:27]
الذین ها رو می تونستید مفعولی معنا کنید

عزیزانی
2016_09_04, 02:59 PM
عزیزانی, [27.08.16 04:57]
ترجمه صفحه 160
آیات 74 تا 81


عزیزانی, [27.08.16 05:12]
اعراف 74
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد


ٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْض


ِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا


وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا


فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ


وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين
َ
ویاد کنید آن زمان را که قرار داد شما را جانشین ها از بعد قوم عاد
و جای داد شما را(روی) در زمین
می سازید قسمت های هموار آن را قصرهایی
و در حالیکه می تراشید کوهها را خانه هایی
پس یاد کنید نعمتهای الله را
وعصیان نکنید در (روی) زمین بدکارانه
بؤء هو ضمیر مستتر برمی گرده به الله
سهولها. ها برمی گرده به زمین


فرقانی, [27.08.16 05:38]
الأعراف
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ(78)
پس گرفت ایشان رازلزله پس گردیدند در خانه هایشان خشک شدگان


فاطمه اکبرپور, [27.08.16 05:50]
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۚ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ)
[سوره اﻷعراف 75]


گفتند [آن]سران،که تکبرورزیدند[آنان] از[میان]قومش،به کسانی که ضعیف شمرده شدند،
به کسانی که ایمان آوردنداز[میان]آنان:
آیا[به یقین]میدانیدکه صالح فرستاده شده از[جانب]پروردگارش؟
گفتند[ایمان آورندگان]:هماناما به آنچه فرستاده شد،به او[صالح]،ایمان آورندگانیم[آنرا].


قال:فعل ماضی،الملا:فاعل ولفظامرفوع/ال درالملا:عهدذکری
الذین:اسم موصول خاص،جمع مذکر/استکبروا:جمله ی صله،محلی ازاعراب ندارد،فعل ماضی مجهول،نایب فاعل:واو،لفظامرفوع_مرجع* واو *در استکبروا:الملا،لفظا/
ضمیرعایدالذین:*واو* استکبروا


الذین :اسم موصول....
أُستضعفوا:صله ی الذین... ،ماضی مجهول،نائب فاعل *واو*،لفظامرفوع_مرجع ضمیر
*واو*:الذین،لفظا
ضمیرعایدالذین:واو دراستکبروا


آتعلمون:جمله ی مقول القول
انّ:ح ناسخ
صالحا:اسم أنّ،لفظامنصوب
مرسلٌ:خبرأنّ،لفظامرفوع


مرجع ضمیر*واو*درقالوا:ایمان آورندگان،معنا
إنابما... مومنون:جمله ی اسمیه،نا:اسم إن،محلامنصوبّ_مومنون:خبرإن ّ


ما:اسم موصول مشترك ،غیرعاقل
أرسل:ماضی محهول،نایب فاعل:هو مستتر،محلا مرفوع_صله ...
ضمیرعایدما:هُ محذوف


جلال زاده, [27.08.16 06:13]
الأعراف 76
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ


ترجمه :
بنام خدا رحمت بخش وبسیار مهربان
گفتند : کسانیکه استکبار ورزیدند
همانا ما به آن چیزی که ایمان آوردید
کافریم (76) اعراف


قال / فعل وهو مستتر فاعل


الذین / فاعل


استکبروا / فعل وفاعل ماضی باب استفعال


انا / ان / حروف مشبهه


نا/ اسمش ومنصوب


بالذی / جارو مجرور متعلق به
کافرون


الذی / موصول


و (جمله ءامنتم به ..صله موصول
عائد صله ضمیر" ه " در به )

ءامنتم / فعل وفاعل


به/ جارو مجرور متعلق به ءامنتم


کافرون / خبر ان


--------------------------
ضمایر ومرجع :
هو مستتر در قال / برمیگرده به الذین


ضمیر واو در استکبروا / برمیگرده به الذین


ه در به / برمیگرده به الذی


اللهی, [27.08.16 11:38]
آیه 79 سوره اعراف


پس روی گرداند از ایشان وگفت[صالح]: ای قوم من هرآینه به تحقیق رساندم شمارا پیام پروردگارم را ودلسوزی کردم برای شمل ولیکن دوست ندارید نصیحت کنندگان را


طلوعی ،،،،, [27.08.16 15:38]
سلام
ایه 81
صفحه 160
همانا شما هر اینه می ایید مردان را (به سراغ مردان ) به خاطر شهوت (از روی شهوت ) از غیر زنان ( به جای زنان ) بلکه شما قومی هستید که زیاده روی می کنید .

عزیزانی
2016_09_04, 03:01 PM
اصفهانی, [27.08.16 23:30]
سلام آیه 80صفحه160. و لوط رآ(فرستاديم)آن زمان که. گفت به قومش آیا مرتکب میشوید این عمل زشت را که پیشی نگرفت. شما. را به آن (عمل )هیچ کس از جهانیان


اصفهانی, [27.08.16 23:53]
و:عطف لوط :مفعول ومنصوب اذ. :مفعول فیه. قال:فعل وفاعل لقوم : جارو مجرور متعلق به قال. قومه :مضاف ومصاف الیه ا: همزه استفهام تاتون: فعل وفاعل ضمیر واو الفاحشه مفعول ومنصوب. ال:عهد حضوری ما سبق :فعل نفي : کم:مفعول ومنصوب بها :جار'ومجرور متعلق به سبق من احد جارومجرور(لفطا). من العالمين:جارمجرور(به) حروف


hndeyani, [28.08.16 01:07]
جمله تتخذون حاله
ضمیر سهولها ترجمه نشده


hndeyani, [28.08.16 01:08]
جاثمین حاله


hndeyani, [28.08.16 01:10]
تعلمون اینجا معنای یقین داشتن داره
مرجع ضمیر در ارسل به چیه؟


hndeyani, [28.08.16 01:13]
مرجع ضمیر روی گرداند کیه؟
اگر صالح هست که باید بعد از روی گرداند بیارید و گفت دیگه مشخصه که مرجعش صالح هست
در غیر این صورت اینطوری میشه
مثلا یکی دیگه روی گردانده و صالح گفته


hndeyani, [28.08.16 01:13]
[In reply to اصفهانی]
پیشی نگرفت حاله صفت نیست


hndeyani, [28.08.16 04:51]
ببخشيد سلام
ايراد ديگر شما
فعل هاى مضارع هست كه با اذ ماضي استمرارى مى شود
و جمله ى تتخذون حاليه هست شما تنحتون رو حاليه گرفتيد يعنى در واقع واو رو حاليه گرفتيد

عزیزانی
2016_09_04, 03:02 PM
جلال زاده, [28.08.16 04:53]
سلام علیکم برشما استاد گلمون ودوستان عزیز قرآنی
ترجمه ایات امروز یکشنبه از صفحه 161 ایات 82 الی 87
ایه 82 بامن ان شاءالله بایاری خدا


فاطمه اکبرپور, [28.08.16 05:05]
بله استاد
درست میفرمایید،تعلمون معنای یقین دارید
ومرجع ضمیرأُرسل به صالحا برمیگرده ولفظا
ان شاءالله ،این آموزشهاي دلسوزانه ی شما
ذخیره ی آخرت خودتون وخانواده بزرگوارتون
علی الخصوص پدروبرادر عزیزتون باشه


فاطمه اکبرپور, [28.08.16 05:33]
(فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)
[سوره اﻷعراف 83]


پس نجات دادیم اوراوخاندانش را،جز زنش را،
[درحالی که]بودازباقی ماندگان درهلاکت.


مرجع ضمیر کانت:إمراته
ال درالغابرین:موصول،صله:غابری ن،ضمیرعاید:ی
من الغابرین:جارومجرور،مجرورب یاء،متعلق به کانت
جمله کان من الغابرین:اسمیه درمحل حال/کانت:افعال ناقصه،هی:
اسم کانت ضمیرمنفصل ومحلامرفوع،خبرکانت محذوف
الا:حرف استثنا،إمراته:مستثنی،اهله: مستثنی منه ومنصوب
أهل و إمرات و هُ درانجیناه:مفعول به ومنصوب
انجینا:ماضی باب افعال،مبنی بر فتح تقدیرا،وظاهرا مبنی برسکون
واو بین انحیناه واهله:عطف ازنوع اسم براسم


یوسفیان, [28.08.16 05:58]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 84سوره اعراف


وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

و باراندیم بر انها (یک نوع)بارانی،
پس بنگر چگونه بود سرانجام (ان)گنهکاران.


اللهی, [28.08.16 06:23]
سلام
ممنون از تذکرتون
روی گزداند مرجعش به صالح برمیگرده


مطهره محقق, [28.08.16 07:30]
بنام خدا
ونبود پاسخ قومش مگر اینکه گفتند: بیرون کنید آنها را از شهرهایتان ،
همانا آنها مدمانی هستند که خودرا به پاک بودن میزنند82

عزیزانی
2016_09_04, 03:04 PM
فاطمه تلگرام, [28.08.16 07:57]
*اعوذ بالله من الشیطان الرجیم*


وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ[اعراف_۸۵]


"/و [فرستادیم ] به سوی قوم مدین برادرشان شعیب را.گفت: [او] ای قوم من! پرستش کنید خدا را [به این علت که] نیست برای شما هیچ معبودی غیر [از] او؛به تحقیق آمد {یا آمده است} شما را حجتی روشن از [جانب] پروردگارتان؛پس تمام دهید پیمانه را و ترازو را و کم نکنید مردم را اشیاءشان {یا کالاهایشان} را و فساد نکنید در [روی] زمین بعد [از] اصلاح شدنش.این بهتر است برای شما اگر هستید مومن/"


* و: واو عاطفه
* الی مدین: جارو مجرور متعلق به فعل محذوف[ارسلنا]
* اخا: مفعول
* هم: مضاف الیه
* شعیبا: بدل
* قال: فعل و فاعل ضمیر مستتر (هو)
* یا: حرف ندا
* قوم: منادا
* ( ِ)ی : مضاف الیه
* اعبدوا: فعل امر و فاعل ضمیر بارز (واو)
* الله: مفعول
* ما: ما نافیه
* لکم: جارو مجرور متعلق به محذوف و خبر مقدم
* من: حرف جر زائد
* اله: مبتدا مؤخر
* غیر: صفت اله
* ه: مضاف الیه
* قد: حرف تحقیق
* جاءت: فعل ماضی
* کم: مفعول
* بینة: فاعل
* من رب: جارو مجرور متعلق به محذوف
* کم: مضاف الیه
* فـ :فاء فصیحه
* اوفوا: فعل امر و فاعل ضمیر بارز (واو)
* الکیل: مفعول
* و: واو عاطفه
* المیزان: معطوف
* و: واو عاطفه
* لاتبخسوا: فعل نهی و فاعل ضمیر بارز (واو)
* الناس: مفعول اول
* اشیاء: مفعول دوم
* هم:مضاف الیه
* و: واو عاطفه
* لاتفسدوا: فعل نهی و فاعل ضمیر بارز (واو)
* فی الارض: جارو مجرور متعلق به لاتفسدوا
* بعد: ظرف زمان متعلق به فعل لاتفسدوا
* اصلاح: مضاف الیه
* ها: مضاف الیه
* ذلکم: مبتدا
* خیر: خبر
* لکم: جارو مجرور متعلق به خیر
* ان: حرف شرط جازم
* کنتم: فعل ناقص ماضی و ضمیر بارز (تم)اسمش
* مومنین: خبر کنتم


_مرجع ضمیر قال : شعیب _


_مرجع ضمیر غیره : الله _


_مرجع ضمیر اصلاحها : زمین _


{سعی کردم درست بنویسم، حالا اگه اشتباهی داره، بزرگواران بگن تا اصلاحش کنم.ممنون}


[۹۵/۶/۷]


زهرا(س), [28.08.16 15:35]
آیه86ولاتعتدوابکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونهاعوجا واذکروا اذکنتم قلیلافکثرتم
وانظرا کیف کان عاقبه المفسدین.
✨✨✨✨
وننشینندبرسرهرراه که تهدیدکنیدوبازداریدازراه
خدا،کسانی که ایمان آوردندبه اوونشان دهیدآن راکج ومعوج (کج اندیش وانحراف درعقیده ودین)،ویادکنیداوراهنگامی که بودید
افرادکمی وشماراافزون کردونگاه کنیدچگونه بودعاقبت مفسدان.
✨✨✨✨
ولاتقعدوا✨فعل مضارع منفی،ضمیربارزواو
فاعل
بکل✨جارومجرورمتعلق به تقعدوا
صراط✨مضاف الیه منصوب
توعدون✨فعل مضارع فاعل ضمیربارزواو
تصدون ✨فعل مضارع فاعل واو
عن سبیل✨جارومجرورمتعلق به الله
من ✨مبتدا
آمن به ✨جمله فعلیه خبر
من اسم موصول
آمن به صله
عاءد هومستترد آمن
به✨جارومجرورمتعلق به آمن
تبغونهاعوجا✨تبغون فعل فاعل واو هامفعول عوجا حال یاتمییزمیشه؟نقشش رونمیدونم
اذکروا✨فعل واوفاعل
اذ✨مفعول
کنتم✨فعل ناقصه تم فاعل
قلیلا✨مفعوب
کثرتم ✨فعل تم فاعل
وانظروا✨فعل امرواوفاعل
کیف✨خبرمقدم
کان✨فعل ناقصه
عاقبه✨مبتدای موخر
المفسدین✨مضاف الیه مجرور.
✨✨✨✨
ضمیر ومرجمع ضمیر
ضمیر هو درآمن مرجع الله
هاضمیر مرجع دین یاایمان.


اللهی, [28.08.16 16:47]
آیه 87 سوره اعراف


واگر گروهی از میان شما ایمان بیاورند به آنچه فرستاده شدم به آن وگروهی ایمان نیاورند پس صبرکنید تا [اینکه] داوری کند الله میان ما،[درحالیکه]اوبهترین داوران است.


واو در امنوا به طائفه
ه در به الذی
هو به الله


جلال زاده, [28.08.16 17:16]
الأعراف 82
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ


ترجمه :
بنام خدا رحمت بخش وبسیار مهربان


و نبود پاسخ قومش مگر این که گفتند
بیرون کنید ایشان را از شهرتان ،


همانا ایشان مردمی هستند که تظاهر


به پاکی میکنند


---------------------------
و / استیناف


ما / نافیه


کان / افعال ناقصهجواب قومه /

جواب منصوب وخبر مقدم


قوم / مضاف الیه ومجرور


ه/ ها ضمیر مضاف الیه


الا / ادات حصر - حرف استثناه مفرغ


ان / ناصبه


قالوا /فعل وفاعل( واو) ضمیر بارز
درمحل رفع اسم کان موخر


اخرجوهم / فعل امر واوفاعل ضمیر بارز وهم مفعول به


من قریتکم / جارو مجرور متعلق به اخرجو ا - کم / مضاف الیه


ان/ حروف مشبه


هم / اسمش ومنصوب


اناس یتطهرون / خبر ان


یتطهرون / فعل وفاعل مضارع باب تفعل


-------------------------


ضمائر ومرجع :


ه )در قومه / برمیگردد به قوم ( لفظا)


و ) در قالوا / برمیگردد به فاعل کان یا قوم لوط ( لفظا)


هم ) در اخرجوهم / برمیگردد به لوط وایمان آورندگان (لفظا)


هم )در انهم / برمی گردد به اناس (معنا )


و) در یتطهرون / برمیگردو به اناس( معنا)

عزیزانی
2016_09_04, 03:05 PM
فاطمه اکبرپور, [29.08.16 04:51]
دوستان قرآنی واستادهندیانی سلام


ترجمه ی آیات امروزدوشنبه از آیات 88الی95


سوره ی مبارکه اعراف ،هدیه به پیشگاه مقدس امام


عصروشهدای صدراسلام تاكنون وپس ازاین،علی الخصوص


برادر استادعزیزخانم هندیانی ،ان شاءالله که قبول باشه


آیه ی88 ان شاءالله برای منفاطمه اکبرپور, [29.08.16 05:43]
(قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ)
[سوره اﻷعراف 88]


گفتند [آن]سران،[که]تکبرورزیدند،از[بینِ] قومش:
ای شعیب! هرآینه بیرون می کنیم [البته،البته]


توراوکسانی راکه ایمان آوردند باتو،ازشهرمان
یا بازگردید[البته،البته]به آیین ما.


گفت[شعیب]:آیا هرچندباشیم ناخشنود[ازآیینتان]؟


قال الملا:جمله ی فعلیه ،فعل (ماضی،لفظامبنی برفتح)وفاعل(لفظامرفوع)/ال:عهدذکری


الذین:اسم موصول خاص،جمع مذکر
استکبروا:ماضی استفعال(مبنی برضم لفظا،مبنی برفتح تقدیرا)
صله ی الذین،محلی ازاعراب ندارد. مرجع ضمیر*واو* :الذین،لفظا
ضمیرعایدبه الذین:واو دراستکبروا


الذین :اسم موصول ،...
ءامنوا:ماضی افعال(لفظا مبنی برضم،تقدیرامبنی برفتح)،
صله برای موصول،محلی ازاعراب ندارد.مرجع *واو*درامنوا:
الذین،لفظا


یاشعیبُ:ح ندا +منادای مفرد،محلامنصوب


نخرجنّ:مضارع افعال،متکلم مع الغیر+ن تاکیدمثقل
تعودنّ:مضارع ،جمع مخاطب مذکر+ن تاکیدثقیله


مرجع ضمیرِ هو درقال:شعیب،معنا یالفظا؟
لو:ادات شرط
کنا کارهین:فعل شرط،جواب شرط محذوف


جمله ی کنا کارهین:اسمیه/نا:اسم کنا،محلامرفوع/
کارهین:خبرکنا،منصوب به یا ء


قومه،قریتنا،ملتنا:ترکیب اضافی


من قوم:ج م،متعلق به استکبروا
من قریت:ج م،متعلق به لنخرجن
فی ملت:ج م،متعلق به لتعودن


مع:ظرف مکان،مفعول فیه،ترکیب اضافی/معک متعلق به امنوا


لتعودنّ :معطوف ،عطف به جمله لنخرجنّک،عطف با حرف أوْ


عزیزانی, [29.08.16 06:16]
الأعراف
قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم
بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا
إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ
رَبُّنَا
وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ(89)


به تحقیق افترا بستیم بر الله دروغی را
اگر باز گردیم در دین شما بعد زمانی که نجات داد ما را الله از آن
ودر حالی که سزاوار نمی باشد برای ما باز گشتن در آن،مگر این که بخواهد الله
که پروردگار ماست
فرا گرفته پروردگار ما هر چیزی را (از حیث)علم
بر الله توکل کردیم
پروردگارا!بگشا (داوری کن)بین ما وبین قوم ما. به حق
و تو بهترین. داورانی

عزیزانی
2016_09_04, 03:06 PM
فاطمه تلگرام, [29.08.16 06:38]
"اعوذ بالله من الشیطان الرجیم"


* فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ{اعراف_۹۱}*


<//[و] فراگرفت آنها را [قوم مدین] زلزله ،[و] گردیدند در خانه هایشان در جا خشک شدگان//>


* الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ{اعراف_۹۲}*


<//کسانی که تکذیب کردند شعیب را گویی نبودند در آنجا[دیار مدین] ، کسانی که تکذیب کردند شعیب را بودند همان زیانکاران//>


[۹۵/۶/۸]


زهرا(س), [29.08.16 09:02]
آیه93
فتولی عنهم وقال یاقوم لقدابلغکم رسالات ربی ونصحت لکم آسی علی قوم کافرین

سپس روی برگرداندازآنهاوگفت ای قوم
هرآینه به تحقیق ابلاغ کردم به شما رسالات پروردگارم راوخیرخواهی نمودم برای شمابااین حال چگونه تاسف
بخورم برحال قوم بی ایمان.جلال زاده, [29.08.16 09:07]
جلالزاده:
الأعراف 90
وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


ترجمه :
و گفتند سران :
کسانیکه کفر ورزیدند از (میان ) قومش ، هرآینه اگر پیروی کنید شعیب را ، همانا شما در آن صورت قطعا زیان کارانید .


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


ترکیب :


و/ استیناف


قال / فعل ماضی مبنی بر فتح


الملاء/ فاعل


الذین / صفت برای فاعل - موصول عام


کفروا / فعل ماضی مبنی ضم
صله موصول - عائد صله (و) در کفروا


من قومه / جارو مجرور متعلق به کفروا
قوم / مضاف الیه مجرور
ه/ مضاف الیه ضمیر متصل فاعلی


ل/ تاکید


ان / اسم شرطیه جازم


تبعتم / فعل شرط مجزوم به ان شرطیه
وتم -فاعل جمع مذکر


شعیبا / مفعول وبه تبعتم


( جمله لان تبعتم شعیبا - مقول قول و مفعول به قال )


ان / حروف مشبه


کم / اسمش ومنصوب


اذا حرف جواب شرط


لخاصرون / (ل) تاکید - خاسرون خبر ان


***************


ضمایر ومرجع ::


هو / هو مستتر درقال ← برمیگردد به ملاء لفظا


و/ درکفروا / ← برمیگردد به الذین لفظا


ه/ درقومه ←برمیگردد به شعیب لفظا


مطهره محقق, [29.08.16 09:35]
گفتند بزرگان کسانی که تکبر میورزند ازقومش:هر آینه بیرون میکنیم البته البته تو را ای شعیب و کسانیکه با تو ایمان آوردند از شهر ما،یا اینکه باز گردید البته البته به آئین ما گفت: ایا اگرباشیم ناخشنودها88


اللهی, [29.08.16 13:17]
آیه95 سوره اعراف


سپس جانشین کردیم جای بدی،خوبی را تا[اینکه] زیاد شدندوگفتند به تحقیق رسید پدران ما را رنج و سختی پس گرفتار کردیم آنان را[بلای]ناگهانی [در حالیکه]ایشان نمیفهمند.


اصفهانی, [29.08.16 15:44]
الأعراف
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻯ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻫﻠﺶ ﺭﺍ [ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ] ﺑﻪ ﺗﻬﻴﺪﺳﺘﻰ ﻭ ﺳﺨﺘﻰ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ [ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ] ﻓﺮﻭﺗﻨﻰ ﻭ ﺯﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ .(94)


اصفهانی, [29.08.16 15:53]
ونفرستاديم در شهری هیچ پیامبری را مگرگرفتار کردیم ساکنانش رابه سختی رنجوری شاید ایشان به(درگاه ما)زاری و فروتنی کنند


hndeyani, [30.08.16 00:50]
امرأت مفعول به نيست،


hndeyani, [30.08.16 00:51]
مطرا مفعول مطلق نيست، مفعول به است
در ضمن بعد مفعول مطلق نوعى صفت يا مضاف اليه مياد


hndeyani, [30.08.16 00:53]
به علت اين كه
توضيحشو به صورت تصويرى در كانال مى گذارم ان شاءالله
وفى به طور كامل پرداخت كردنه

عزیزانی
2016_09_04, 03:08 PM
hndeyani, [30.08.16 00:49]
سلام خانم هاى گل
ايات ص ١٦١ رو نگاه كردم و ايراد هم داشتيد
ببخشيد فرصت نكردم چيزى بنويسم
الان هم كه ديگه نمى شه
حتما با ترجمه ى كانال مقايسه كرديد درسته؟!


hndeyani, [30.08.16 01:00]
يا ان ها را يا قوم مدين
يا اين كه آن قوم را
در مورد ان جا و ديار مدين هم همينطور
چرا از كلمه ى همان استفاده كرديد؟!


hndeyani, [30.08.16 01:02]
با اين حال رو به چه علت اورديد؟!
اسف به معناى اندوه بسيار


hndeyani, [30.08.16 01:03]
: دو نقطه رو بايد بعد قومش بياريد


hndeyani, [30.08.16 01:05]
كساني را كه
و آيا


hndeyani, [30.08.16 01:08]
مگر در حالي كه
جمله ى اخذنا حاليه است
سختى و رنجورىديگه احتياجى به بيمارى نيست
چرا از كلمه ى باشد استفاده كرديد؟!


hndeyani, [30.08.16 01:10]
حتى سر فعل ماضي اومده چرا اين كه؟!
سراء معناى سختى نمى ده
يادتونه به قمار مى گفتيم ميسر
يعنى چيزى كه به اسونى بدست مياد
خي سراء هم از همون ريشه ى قماره

عزیزانی
2016_09_04, 03:10 PM
عزیزانی, [30.08.16 05:00]
ترجمه آیات صفحه 163


آيات. 96 تا 104


عزیزانی, [30.08.16 05:12]
آغاز می کنم با نام اللهی که بسیار رحمت گستر است و بسیار مهربان است.
الأعراف
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ(96)
واگر اینکه اهل آن آبادی ها ایمان می آوردند وتقوا پیشه می کردند
هر آینه می گشودیم بر ایشان برکاتی را از آسمان وزمین
ولیکن تکذیب کردند
پس گرفتار کردیم آنها را به سبب آنچه مرتکب می شدند.


علیهم.
هم به اهل القری برمی گرده


کذبوا
واو به اهل القری برمی گرده
اخذناهم
هم به اهل القری


کانوا
واو اسم کان. به اهل القری
یکسبون.
واو به اهل القری


همه لفظی هستند


فاطمه اکبرپور, [30.08.16 05:23]
(أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ)
[سوره اﻷعراف 97]


پس آیا ایمن شدند،اهل [آن]شهرها،
که بیایدآنان راعذاب ماشبانه
[درحالیکه]آنان،خوابند؟


أ:ادات استفهام،جمله مثبت،توبیخی
امن :ماضی مهموزالفا،لفظامبنی برفتح
اهلُ:فاعل،لفظامرفوع
ال:عهدذکری
القری:مضاف الیه،تقدیرامجرور،ازنوع مقصور
ان یاتیَ:مضارع منصوب
هم:مفعول به،محلامنصوب
باسُ:فاعل،لفظامرفوع
نا:مضاف الیه،محلا مجرور
بیاتاً:مفعول فیه،ظرف زمان،لفظا منصوب
و:حالیه
هم:مبتدا،محلامرفوع
نائمون:اسم فاعل،خبر
جمله ی وهم نائمون:حالیه،درمحل نصب


اهل القری:ترکیب اضافی
باسنا:ترکیب اضافی


رحیمی مت. تهران پارس, [30.08.16 05:25]
الأعراف


أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ(98)


و آيا ايمن هستند أهل [آن] آبادي ها
اينكه برسد ايشان را عذاب ما [در] روز روشن
و حال آنكه ايشان بازي مي كنند؟!


هر دو هم اهل القري


هو مستتر در امن اهل القري


هو مستتر در ياتي بأس

ضمير بارز واو در يلعبون اهل القري

عزیزانی
2016_09_04, 03:13 PM
ر فیع نژاد, [30.08.16 10:37]
[In reply to ر فیع نژاد]
سلام
آیه ۱۰۲
بنام خداوند رحمتگسترمهربان


ونیافتیم برای بیشترشان از وفای به عهد،وهمانا یافتیم بیشترشان را هرآینه (از)بدکاران.

و-استیناف
ما-نافیه
وجدنا-فعل ماضی ،ص۱۴جمله فعلیه


و-استیناف
ان-حرف مشبهه
وجدنا-فعل ماضی،ص۱۴ جمله فعلیه


جلال زاده, [30.08.16 11:29]
جلالزاده:
الأعراف 99
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ


***************
ترجمه :
پس آیا ایمنند از مکرخدا ،


پس ایمن نمی شوند از مکر خدا مگر گروهی که زیانکارانند .


تفسیر آیه ↓↓↓


(ایمن شدن از مکرخدا خودش زیانکاری است )


******************


ترکیب :


ا / حرف استفهام


ف / حرف ، عاطفه


امنوا / فعل ماضی وفاعل ریشه ( امن )


مکر / مفعول به امنوا


الله / مضاف الیه


ف / حرف ، عاطفه


لایامن / فعل مضارع و هو مستتر فاعل ریشه امن


مکر / مفعول به لا یامن


الله/ مضاف الیه


الا / ادات حصر


القوم / فاعل


الخاسرون / صفت القوم


****************


ضمائر و مرجع ::


و / در امنوا - برمیگرده به کافران
( قرینه حال )


هو / مستتر در لایامن - برمیگردد به القوم الخاسرون ( معنا )


و / در الخاسرون - برمیگرده به
کافرون ( کسانی که خود را از مکر خدا ایمن بدانند ) ( معنا )


یوسفیان, [30.08.16 11:30]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 101 سوره اعراف


تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قلوبِ الکافرینَ


این روستاها،تعریف میکنیم برای تو از داستان هایش
و هراینه به تحقیق آوردند پیامبرانش دلایل روشن را
پس نبودند ،ایمان بیاورند به انچه تکذیب کرده بودند از قبل
اینچنین مهر میزند خداوند بر دلهای کافران


فاطمه تلگرام, [30.08.16 12:22]
* اعوذ بالله من الشیطان الرجیم *


ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ[اعراف_۱۰۳]


* سپس برانگیختیم از بعد آنها موسی را با نشانه هایمان؛به سوی فرعون و بزرگان قومش، ولی ستم کردند به آن، پس بنگر چگونه شد عاقبت مفسدان *


_بعدهم ؛مرجع ضمیر (هم) :پیامبران قبل از موسی


_بها ؛مرجع ضمیر (ها) :نشانه‌های خدا


اصفهانی, [30.08.16 12:48]
الأعراف
وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ
ﻭﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ: ﺍﻯ ﻓﺮﻋﻮﻥ ! ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻧﻢ .(104)


اصفهانی, [30.08.16 13:04]
و گفت موسی ای فرعون همانا من فرستاده ای از نزد پروردگار جهانیان هستم. و:عطف قال :فعل. موسي:فاعل ان :حرف نسخ. ضمیر بارز« ی» اسم ان ومحلا منصوب. رسول :خبرومرفوع. من ربّ:جارو مجرور متعلق به صفت محذوف. العا لمين :مضاف الیه ومجروربحرف يا


سجادی, [30.08.16 14:19]
[In reply to اصفهانی]
سلام .
ی. ضمیر متصل نصبی میباشه .
نه ضمیر بارز.
من رب متعلق است به رسول و صفت است برای رسولٌ
نه اینکه متعلق به صفت محذوف باشد .


سجادی, [30.08.16 18:52]
[In reply to سجادی]
سلام دوستان گلم.
من رب متعلق به رسول هست .
نه محذوف . نوشته ام را تصیح کردم .

عزیزانی
2016_09_04, 03:15 PM
hndeyani, [30.08.16 18:52]
در ترکیب بیاتا رو ظرف گرفتید ولی حالیه معنا کردید چرا؟؟


hndeyani, [30.08.16 19:01]
من زایده و معنای هیچ می ده
و عهد هم محلا مفعول به میشه


hndeyani, [30.08.16 19:07]
چرا واو در امنوا رو قرینه ی حال گرفتید؟
چرا هو مستتر؟
فاعل داریم که
واو در الخاسرون واو جمعه یا ضمیر؟؟؟


hndeyani, [30.08.16 19:10]
خبرهای مهمش: انبائها
لام جحود رو توضیح دادم بهتره ترجمه ی لام جحود بشه
لیؤمنوا


hndeyani, [30.08.16 19:13]
چرا بین نشانه ها و به سوی فرعون علامت گذاشتید⬅️؛؟
ولی ستم کردند؟؟؟
چرا ولی؟


hndeyani, [30.08.16 19:17]
ببینید برای پیدا کردن متعلق می تونیم جارو مجرور رو معنی کنیم و ببینیم با چی کامل میشه؟
با هر چی کامل بشه اون میشه متعلقش.
این جا داریم
از جانب پروردگارش
چی می تونه وجود داشته باشه که از جانب پروردگارش رو کامل کنه
از جانب پروردگارش رسولم
پس رسول می شه متعلق و دیگه کاری به صفت محذوف و فعل محذوف نداریم
فعل با رسول که خبر هست میاد رسولی هستم.


hndeyani, [30.08.16 19:18]
[In reply to اصفهانی]
بله داریم
متعلق می تونه محذوف حال جمله ی صله و خبر و صفت باشه


hndeyani, [30.08.16 19:21]
آیه 100؟


اصفهانی, [30.08.16 19:24]
پس میتونیم بگیم جارو مجرور متعلق به خبر محذوف منظورم همان هستم(رسولی هستم )?


hndeyani, [30.08.16 19:27]
خانم های گل دو سه نفر می خوام که زحمت بکشند و جدا از این گروه کمک کنند و ترجمه ی چند صفحه از قرآن رو انجام بدند برای کانال
یعنی هر کدوم یک یا دو صفحه ترجمه کنند.


hndeyani, [30.08.16 19:27]
[In reply to اصفهانی]
نه نمی شه
چون رسول خبر هست و متعلق هم هست.
هستم با خود رسول هست که ما در ترجمه میاریم


فاطمه تلگرام, [30.08.16 19:29]
[In reply to hndeyani]
سلام
علامت ( ؛) اشتباه تایپی بوده استاد.
دیدم با( پس) جالب نشد نوشتم (ولی)،اشتباه میشه؟؟؟


hndeyani, [30.08.16 19:30]
[In reply to فاطمه تلگرام]
سلام گلم
بله ولی اشتباهه
بجای فاء عطف می تونیم معنای واو بگذاریم


فاطمه تلگرام, [30.08.16 19:33]
ببخشید استاد یه خواهش دارم
اگه میشه در مورد اقسام (فاء) در کانال توضیح بدید
پیشاپیش ممنون

عزیزانی
2016_09_04, 03:18 PM
اللهی, [30.08.16 19:33]
آیه 100 سوره اعراف
آن شهرها ،حکایت کردیم برتو ازخبرهای آنها وهرآینه به تحقیق آمد[به سوی] ایشان فرستادگانشان با دلایل روشن پس
هرگز ایمان نمی آوردند به انچه تکذیب کردند از قبل،این چنین مهر می زند الله بر دلهای ایمان آورندگان.


hndeyani, [30.08.16 20:43]
[In reply to اللهی]
چرا حکایت کردیم
مگر فعلمون مضارع نیست
امد یا آورد؟
هرگز ایمان نمی آوردند یا ایمان نیاوردند


hndeyani, [30.08.16 20:49]
[Forwarded from كانال ترجمه ى شهر نورانی قرآن (hndeyani)]
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
#من_قبل
در رابطه با (مِن قَبْلُ) در اینجا حتما می پرسید چرا (قبلُ) اعرابش ضمه هست؟ مگر مجرور به حرف جر نیست؟
بله بايد مجرور باشد ولی زمانى كه (من قبلِ هذا) باشد.
و
چون مضاف الیه که (هذا) هست حذف شده از نظر لفظ؛ ولی در معنا نیت آن وجود دارد می گوییم اعرابش مبنی بر ضم هست.
پس بعد از حذف مضاف اليه، اعراب (قبل) ضمه می شود.
این قاعده در مورد دو کلمه (بعد) و (قبل) صدق می کند. و در ترجمه، کلمه ى #این و یا #آن را می آوریم.
و یا در تقدیر، مضاف الیه را از روی ترجمه ی آیه و یا آیات قبل می نویسیم.
https://telegram.me/shahrenuraniquran


hndeyani, [30.08.16 21:40]
خانم ها ایه 100 رو ترجمه نکردید
خیلی دوست دارم ببینم چطوری این آیه رو ترجمه می کنید و به نکته ای که در آیه وجود داره دقت دارید یا نه


عزیزانی, [30.08.16 21:43]
الأعراف
أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ(100)


عزیزانی, [30.08.16 21:50]
وآیا هدایت نکر د کسانی را که ارث می برند زمین را از بعداهلش همانا(شأن چنین است) اگر بخواهیم می رسانیم آنها را به سبب گناهانشان
ومهر می نهیم بر قلبهایشان پس ایشان نشنوند.


سجادی, [30.08.16 21:51]
و آیا هدایت نکرد برای کسانی که ارث میبرند این زمین را ، از بعد ساکنینش
اینکه [ شأن چنین است] اگر بخواهیم گرفتار میکنیم آنها را به سبب گناهشان و مهر میزنیم بر قلبهایشان ، و ایشان نمی شنوند .


فاطمه تلگرام, [30.08.16 21:58]
[In reply to عزیزانی]
آیا هدایت نکرد [یا روشن نساخت] برای کسانی که ارث میبرند [این] زمین را از بعد اهلش که اگر بخواهیم گرفتار می کنیم آنها را به سبب گناهانشان و مهر می نهیم بر قلبهایشان پس ایشان نشنوند؟؟


عزیزانی, [30.08.16 22:08]
ان. مخففه از مثقله است
ه. ضمیر شأن محذوفه


ولو شرطیه
ان لو نشاء
التزامی معنی می کنیم


فاطمه تلگرام, [30.08.16 22:11]
[In reply to hndeyani]
من که از اطلاعات خودم ترجمه کردم استاد ،تازه چند روزه که دارم نکته های کانال رو می خونم
اینجا (لو) به معنای (اِن) هست و برای آینده استفاده میشه.
(أَن) هم (انَّه) بوده ،اینجا ضمیر حذف شده
ببخشید بیشتر نمیدونم


hndeyani, [30.08.16 22:42]
[In reply to عزیزانی]
ممنونم كه متوجه اشتباهتون شديد و اصلاح كرديد
چرا اينجا لو معناى إن مى دهد؟!


hndeyani, [30.08.16 22:43]
[In reply to فاطمه تلگرام]
ممنونم شما هم اشتباه خودتون رو تصحيح كرديد
ولى چرا لو به معناى إن هست؟!


hndeyani, [30.08.16 22:46]
ممنونم گلم
چرا تا اين كه؟!


عزیزانی, [30.08.16 23:04]
اگر لو شرط با لَ همراه نشود
باید با ما در جمله ی شرط بیاد
اگر با ما هم نیاد
مثل إن شرط باهاش رفتار می کنیم
یعنی جواب شرطمون یا با فاء میاد یا بدون فاء و در هر دو صورت مضارع معنا میشه


عزیزانی, [30.08.16 23:08]
ولی لو شرطیه مفهومی به جمله میده شبیه شرطی نوع دوم انگلیسی


ینی برای امر نامتحقق به کار میره
مثل اینکه میگیم اگه بارون می اومد من چتر برمیداشتم
این ینی الان بارون نیومده منم چتربر نداشتم
اما إن شرط معنای فعل شرط رو مضارع التزامی و معنای جواب شرط رو مضارع اخباری می کند


فاطمه تلگرام, [30.08.16 23:38]
[In reply to hndeyani]
چون مضمون آیه خاص گذشته نیست و بر عصر حاضر و آینده هم دلالت میکنه

عزیزانی
2016_09_04, 03:19 PM
عزیزانی, [31.08.16 05:12]
ترجمه سوره اعراف
صفحه 164
آیه های 104 الی120


عزیزانی, [31.08.16 05:15]
الأعراف
حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ(105)


عزیزانی, [31.08.16 05:17]
سزاوار است بر نگفتن بر الله جز حق ،به تحقیق آوردم (برای) شما
دلایل روشنی از جانب پروردگارتان
پس بفرست همراه من بنی اسراییل را.


عزیزانی, [31.08.16 05:20]
ان ناصبه لااقول تاویل به مصدر می کنه
جئت+ب. در بینه. فعل لازم را متعدی کرده


بنی اسراییل
بنین+اسر+ائیل


مطهره محقق, [31.08.16 06:15]
بنام خدا
وبیرون آورد دستش را پس ناگهان آن روشن شد برای ناظران 108
گفتند اشراف از قوم فرعون : همانااین ساحری داناست109
میخواهدکه خارج کند شمارا از سرزمینتان ، پس چه فرمان میدهید؟110


فاطمه اکبرپور, [31.08.16 06:55]
(حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)
[سوره اﻷعراف 105]


به نام یگانه الله، که حق یکی از زیباترین صفات اوست
[من]سزاوار هستم،براینکه نگویم[سخنی را] در[باره ی]الله،جز[همان سخن]حق را
به تحقیق،آوردم شما رادلایل روشنی [را]از[جانب]پروردگارتان،
[اگریقین کردی برآن سخن حق]پس بفرست همراه من بنی اسرائيل را.


ارکان جمله:
1.لاأقولَ:مضارع منفی منصوب به أنِ ناصبه
جئتُ:ج_ی_ء،ماضی،لفظا مبنی برسکون،تقدیرامبنی برفتح،ص۱۳،متعدی،فاعل:
ضمیرمتصل تُ،محلامرفوع
أرسل:امرمخاطب،باب إفعال،مبنی برسکون،فاعل :ضمیرمنفصل أنت،محلا مرفوع


جمله ی اسمیه:
حقیقٌ:خبربرای مبتدای محذوف(أنا)


الا:ادات حصر
الحق:مفعول به،ال:عهدذکری
بینة:مفعول به
کم درجئتکم:مفعول به
بنی:مفعول به،بدلیل اضافه شدن به اسرائيل نون جمع آن حذف شده


اسرائیلَ:مضاف الیه،اسم غیرمنصرف که به جای کسره فتحه گرفته

عزیزانی
2016_09_24, 10:02 PM
1یوسفیان, [01.09.16 05:11]سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 124 سوره اعراف


لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

هر اینه قطع می کنم البته البته دستهایتان را و پاهایتان را از خلاف(جهت)
سپس هر اینه به دار می کشم البته البته شما را همگی.


فاطمه اکبرپور, [01.09.16 05:16]
(قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ)
[سوره اﻷعراف 121 - 122]


به نام الله


گفتند:ایمان آوردیم به پروردگارجهانیان،
پروردگارموسی وعیسی.


قالوا:فعل ماضی اجوف،مجرد،لفظا مبنی برضم
،تقدیرامبنی برفتح،فاعل:واو،محلامرفوع


مرجع ضمیرواو:السحرةُ درآیه ی 120،ازنوع لفظا


ءامنا:فعل ماضی مهموز،لفظامبنی برسکون،تقدیرامبنی برفتح ،فاعل:نا،محلامرفوع
،جمله ی مقول القول


برب:جارومجرور،متعلق به ءامنا
العالمین:مضاف الیه
رب العالمین:ترکیب اضافی


آیه122:


ربِّ:بدل ازربِّ قبل
موسی:مضاف الیه،تقدیرا مجرور،ازنوع اسم منقوص
و:ح عطف،عامل،مبنی برفتح
هارون:معطوف،عطف برنوس وعطف اسم براسم،اسم علم،اسم غیرمنصرف که
به نیابت ازکسره ،فتحه گرفته است.


فاطمه تلگرام, [01.09.16 05:41]
*اعوذ بالله من الشیطان الرجیم*


* قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ{۱۲۳} *


//گفت فرعون :ایمان آوردید به او قبل از اینکه اجازه دهم برای شما؟!همانا این هرآینه حیله است. حیله کردید[شما و موسی] آنرا در شهر تا بیرون کنید از آن اهلش را، پس به زودی خواهید دانست//


_ترکیب آیه :


* قال :فعل ماضی
* فرعون :فاعل
* ءامنتم :فعل ماضی وفاعل ضمیر بارز (تم)
* به :جارو مجرور متعلق به ءامنتم
* قبل :ظرف زمان متعلق به ءامنتم
* ان :حرف نصب
* ءاذن :فعل مضارع منصوب و فاعل ضمیر مستتر (انا)
* لکم :جارو مجرور متعلق به ءاذن
* اِنَّ :حروف مشبهه بالفعل
* هذا :اسم اِنَّ
* لـ :حرف تاکید
* مکر :خبر اِنَّ
* مکرتمو :فعل ماضی وفاعل ضمیر بارز (تم)
* ه :مفعول به
* فی المدینه :جارو مجرور متعلق به مکرتمو
* لتخرجوا :فعل مضارع منصوب و فاعل ضمیر بارز (واو)
* منها :جارو مجرور متعلق به لتخرجوا
* اهل :مفعول
* ها :مضاف الیه
* فـ :فاء استیناف
* سوف :حرف استقبال
* تعلمون :فعل مضارع و فاعل ضمیر بارز (واو)


_مرجع ضمیر (ه) در بِهِ :حضرت موسی
_مرجع ضمیر (ها) در منها :شهر
_مرجع ضمیر (ها) در اهلها :مردم شهر


نرگس, [01.09.16 08:07]
ایه ۱۲۹
گفتند اذیت شدیم از قبل اینکه بیایی مارا و از بعد انکه امدی مارا گفت امید است پروردگارتان اینکه نابود کند دشمنانتان را وجانشین[انان]کند شمارادر زمین پس بنگرد چگونه عمل میکنید


ر فیع نژاد, [01.09.16 08:18]
[In reply to ر فیع نژاد]
سلام
آیه ۱۲۷


بنام خداوند رحمتگستر مهربان
وگفتند سران قوم فرعون ،آیا وا میگذاری موسی وقومش را برای اینکه فسادکنند درزمین و واگذارد تو و معبودانت را ،گفت(فرعون)به زودی می کشیم پسرانشان و زنده نگه میداریم زنانشان را،وهمانا مابالایشان تسلط داریم .

عزیزانی
2016_09_24, 10:04 PM
زهرا(س), [01.09.16 11:01]
آیه125
وقالوا انا الی ربنامنقلبون
وگفتند(ساحران)(همانا)مابه سوی پروردگارخویش برمیگردیم.
آیه126
وماتنقم مناالاان آمنابآیات ربنالماجاءتنا
ربناافرغ علیناصبراوتوفنامسلمین.
ونیست ایرادی برمامگرهنگامی که ایمان آوردیم مابه آیات پروردگارمان
زمانی که آمدبرای ما.
پروردگارالبریزکن برما صبر را وبمیران مارامسلمان.


فتانه،،،ه, [01.09.16 16:49]
آیه 130وهراینه به تحقیق گرفتیم خاندان فرعون را به سال قحطی و کمبود از محصولات شاید ایشان پند گیرند.


اللهی, [01.09.16 17:10]
آیه 128 سوره اعراف

گفت موسی به قومش کمک بخواهید [از] خدا وصبر کنید همانا زمین دراختیار خداست که ارث میدهد آنرا هرکس را بخواهد از بندگانش وسرانجام برای پرهیزگاران [است].

عزیزانی
2016_09_24, 10:07 PM
ترجمه صفحه 166
از آیه 131 تا 137

طیبه شکیبامنش, [02.09.16 05:19]
سوره اعراف آیه133


پس فرستادیم برایشان طوفان راوملخهاوشپشهاوقورباغه ها وخون را،نشانه هایی جداجدا،پس سرکشی واستکبارکردندوبودندقومی گنهکاران.


hndeyani, [02.09.16 05:22]
معناى تنقم؟!
مسلمين حاله


hndeyani, [02.09.16 05:23]
جمله ى يورث حاليه است


فاطمه تلگرام, [02.09.16 05:41]
* اعوذ بالله من الشیطان الرجیم *

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنینَ{۱۳۲}


//و گفتند: هر زمان بیاوری ما را آن از نشانه ای تا سحر کنی ما را [بوسیله] آن،پس نیستیم ما برای تو ایمان آورندگان //


* ترکیب آیه :


_و :واو عاطفه


_قالوا :فعل ماضی و فاعل ضمیر بارز (واو)


_مهما :اسم شرط جازم


_تات :فعل مضارع وفاعل ضمیر مستتر (انت)[فعل شرط]


_نا :مفعول


_به :جارو مجرور متعلق به تات


_من ایة :جارو مجرور متعلق به محذوف حال


_لـ :حرف ناصبه


_تسحر :فعل مضارع منصوب و فاعل ضمیر مستتر (انت)


_نا :مفعول


_بها :جارو مجرور متعلق به لتسحرنا


_فـ:فاء رابطه


_ما :ما شبیه به لیس


_نحن :اسم ما


_لک :جارو مجرور متعلق به مومنین


_بـِ :حرف جر زائد


_ مومنین :خبر ما


* مرجع ضمیر قالوا : فرعونیان *


* مرجع ضمیر (ها) در بها :آیات *


عزیزانی, [02.09.16 05:53]
بسم الله الرحمان الرحیم
الأعراف
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ(135)


پس چونکه برطرف می کردیم از آنها آن عذاب را
تا سرآمدی که آنها رسنند ه اش بودند
ناگهان ایشان پیمان می شکستند


عزیزانی, [02.09.16 05:58]
لما. ادات شرط
کشفنا. فعل ونا ضمیر بارز فاعل


عنهم ج مجرور متعلق به کشفنا
الرجز. مفعول به
الی اجل. ج مجرور متعلق به بالغوه؟؟؟؟
هم مبتدا
بالغوه. خبر از نوع اسم و ه م الیه


بالغون+ه=بالغوه
اذا فجائيه
هم مبتدا
ینکثون. خبر از نوع جمله فعلیه فعل واو ضمیر بارز فاعل


عنهم مرجع ضمیر هم. ،فرعونیان


بالغوه. مرجع ضمیر ه. فرعونیان


هم و فاعل ینکثون مرجع ضمیر فرعونیان


فاطمه اکبرپور, [02.09.16 06:02]
(وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)
[سوره اﻷعراف 134]


به نام الله
هنگامیکه فراگرفت آن[فرعونیان]را[آن]عذاب،گفتند[خاندان فرعون،فرعونیان]:
ای موسی! بخواه برای ما،[از]پروردگارت
به[سبب]آنکه پیمان گرفت [پروردگار]نزدتو.
هرآینه اگربرطرف سازی ازما [این]عذاب را،
هرآینه ایمان می آ وریم [البته،البته]به توو
هرآینه می فرستیم[البته،البته]باتوبنی اسرائیل را.


قالوا:مرجع ضمیر*واو*__ءال فرعون درآیه ی 130،لفظا
عهد:مرجع ضمیر__رب،لفظا
علیهم:مرجع ضمیر__ءال فرعون،لفظا،درآیه ی130

عزیزانی
2016_09_24, 10:09 PM
مطهره محقق, [02.09.16 06:53]
سلام ایه 131 تکراری بامن
بنام خدا
پس هنگامی که برسد انهارا نیکی میگویند برای ماست این واگر برسد انهارا بدی ، فال بد میزنند به موسی وکسانی که با اوبودند.آگاه باشید همانا فقط شومی آنهانزد خداونداست ولیکن بیشترآنها نمی دانند.131
اذا ادات شرط
جاءتهم ص1ماضی فعل شرط مضارع التزامی ترجمه میشود
هم مفعول
حسنه فاعل
قالوا ص3ماضی ریشه ق و ل جوای شرط واوفاعل
لنا جارومجرور
هذه اسم اشاره نقش؟
ان شرط تصبهم فعل شرط هم مفعول سیئه فاعل
یطیروا جواب شرط بموسی
و حرف ربط (عطف)
من عطف به موسی
معه جارومجرور
الا؟
انما ؟
طئرمبتدا هم مضاف الیه عندالله خبر عندظرف الله مضاف الیه
وحرف
لکن حرف مشبهه بالفعل
اکثر اسم ان ومنصوب هم مضاف الیه لا یعلمون خبر ان


یوسفیان, [02.09.16 09:31]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 137 سوره اعراف
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

و ارث گذاشتیم (ان)قوم را
که ضعیف نگه داشته شدند
مشرقهای زمین را و مغربهای ان را
که برکت دادیم در ان
و تمام شد وعده ی نیکوی پروردگارت،بر بنی اسرائیل
به انچه صبر کردند
و واژگون کردیم انچه می ساختند فرعون و قومش
و انچه بر می افراشتند.


جلال زاده, [02.09.16 12:14]
[Forwarded from جلال زاده]
الأعراف 136
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ


ترجمه :


پس انتقام گرفتیم از ایشان،


پس غرق کردیم ایشان را به سبب این که تکذیب کردند آیات مارا و از آن غفلت ورزیدند************


ترکیب :


ف/ عطف
انتقمنا / ن ق م ماضی متکلم باب افتعال +نا فاعل


منهم / جارو مجرور متعلق به انتقمنا


ف/عطف


اغرقنا هم / غ ر ق ماضی متکلم باب افعال + نا فاعل وضمیر هم مفعول به


فی الیم / جارو مجرور متعلق به اغرقنا


جمله انتقمنا منهم ◀️ معطوف الیه


جمله اغرقنا هم فی الیم ◀️معطوف


ب/ سببیه


ان / حروف مشبهه


هم اسم ان ومنصوب


کذبوا بایاتنا / خبر ان محلا مرفوع


کذبوا / فعل وفاعل از باب تفعیل


بایاتنا / جارو مجرور متعلق به کذبوا
- مفعول به - نا مضاف الیه


و/ عطف


کانوا / فعال ناقصه


و / اسمش مرفوع


عنها / جارو مجرور متعلق به غافلین


غافلین / خبر کان منصوب به ( ی )


کذبوا بایاتنا ◀️ معطوف الیه


کانوا عنها غافلین ◀️ معطوف


*********


ضمایر ومرجع :


هم / در منهم ◀️ بر میگردد به فرعونیان ( معنا )


هم / در اغرقناهم مثل بالا


هم / در انهم مثل بالا


ها / در عنها ◀️ برمیکردد به آیاتنا لفظا


سجادی, [02.09.16 18:00]
به نام الله که رحمت گستر بسیارمهربان است . آیه 131


پس زمانی که میرسید به آنها [ حادثه ]نیکی ،
میگفتند برای [خاطر] ماست این ،
و اگر می رسید به آنها بدی ،
فال بد میزدند به موسی و هرکس با او بود .


آگاه باش ، همانا فقط شوم عملشان نزد خدا ست .
ولیکن بیشترشان نمیدانند .چون مضمون و سیاق آیه برای گذشته است .
فعلهای شرط زمان گذشته ترجمه میشه.

عزیزانی
2016_09_24, 10:09 PM
مطهره محقق, [02.09.16 06:53]
سلام ایه 131 تکراری بامن
بنام خدا
پس هنگامی که برسد انهارا نیکی میگویند برای ماست این واگر برسد انهارا بدی ، فال بد میزنند به موسی وکسانی که با اوبودند.آگاه باشید همانا فقط شومی آنهانزد خداونداست ولیکن بیشترآنها نمی دانند.131
اذا ادات شرط
جاءتهم ص1ماضی فعل شرط مضارع التزامی ترجمه میشود
هم مفعول
حسنه فاعل
قالوا ص3ماضی ریشه ق و ل جوای شرط واوفاعل
لنا جارومجرور
هذه اسم اشاره نقش؟
ان شرط تصبهم فعل شرط هم مفعول سیئه فاعل
یطیروا جواب شرط بموسی
و حرف ربط (عطف)
من عطف به موسی
معه جارومجرور
الا؟
انما ؟
طئرمبتدا هم مضاف الیه عندالله خبر عندظرف الله مضاف الیه
وحرف
لکن حرف مشبهه بالفعل
اکثر اسم ان ومنصوب هم مضاف الیه لا یعلمون خبر ان


یوسفیان, [02.09.16 09:31]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 137 سوره اعراف
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ

و ارث گذاشتیم (ان)قوم را
که ضعیف نگه داشته شدند
مشرقهای زمین را و مغربهای ان را
که برکت دادیم در ان
و تمام شد وعده ی نیکوی پروردگارت،بر بنی اسرائیل
به انچه صبر کردند
و واژگون کردیم انچه می ساختند فرعون و قومش
و انچه بر می افراشتند.


جلال زاده, [02.09.16 12:14]
[Forwarded from جلال زاده]
الأعراف 136
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ


ترجمه :


پس انتقام گرفتیم از ایشان،


پس غرق کردیم ایشان را به سبب این که تکذیب کردند آیات مارا و از آن غفلت ورزیدند************


ترکیب :


ف/ عطف
انتقمنا / ن ق م ماضی متکلم باب افتعال +نا فاعل


منهم / جارو مجرور متعلق به انتقمنا


ف/عطف


اغرقنا هم / غ ر ق ماضی متکلم باب افعال + نا فاعل وضمیر هم مفعول به


فی الیم / جارو مجرور متعلق به اغرقنا


جمله انتقمنا منهم ◀️ معطوف الیه


جمله اغرقنا هم فی الیم ◀️معطوف


ب/ سببیه


ان / حروف مشبهه


هم اسم ان ومنصوب


کذبوا بایاتنا / خبر ان محلا مرفوع


کذبوا / فعل وفاعل از باب تفعیل


بایاتنا / جارو مجرور متعلق به کذبوا
- مفعول به - نا مضاف الیه


و/ عطف


کانوا / فعال ناقصه


و / اسمش مرفوع


عنها / جارو مجرور متعلق به غافلین


غافلین / خبر کان منصوب به ( ی )


کذبوا بایاتنا ◀️ معطوف الیه


کانوا عنها غافلین ◀️ معطوف


*********


ضمایر ومرجع :


هم / در منهم ◀️ بر میگردد به فرعونیان ( معنا )


هم / در اغرقناهم مثل بالا


هم / در انهم مثل بالا


ها / در عنها ◀️ برمیکردد به آیاتنا لفظا


سجادی, [02.09.16 18:00]
به نام الله که رحمت گستر بسیارمهربان است . آیه 131


پس زمانی که میرسید به آنها [ حادثه ]نیکی ،
میگفتند برای [خاطر] ماست این ،
و اگر می رسید به آنها بدی ،
فال بد میزدند به موسی و هرکس با او بود .


آگاه باش ، همانا فقط شوم عملشان نزد خدا ست .
ولیکن بیشترشان نمیدانند .


🌟🌹🌟🌹🌟
چون مضمون و سیاق آیه برای گذشته است .
فعلهای شرط زمان گذشته ترجمه میشه.

عزیزانی
2016_09_24, 10:13 PM
عزیزانی, [03.09.16 05:18]
13شهریور 1395


فاطمه اکبرپور, [03.09.16 06:02]
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ۚ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)
[سوره اﻷعراف 138]


به نام الله
وعبوردادیم بنی اسرائیل را،[ازآن]دریا،پس رسیدند[بنی اسرائیل]به قومی که عبادت می کردند
بربت هایی[که]برای[آن قوم] بود.
گفتند[بنی اسرائیل]:ای موسی! قرارده برای مامعبودانی را،همانطور که برای آن[قوم] است معبودانی.
قال[موسی]:هماناشماقومی هستید[که] نادانی می ورزید.


مرجع ضمیرِ*واو*در*اتوا*__بنی اسرائیل،لفظا
مرجع ضمیرِ *واو*در*یعکفون*__قوم،لفظا
مرجع ضمیرِ *هم*در*لهم*__قوم،لفظا
مرجع ضمیرِ *واو*در*قالوا*__بنی اسرائیل،لفظا
مرجع ضمیر *هم*در*لهم*دوه__قوم،لفظا
مرجع ضمیر *هو*مستتردر*قال*__موسی،لفظا


فاطمه تلگرام, [03.09.16 06:05]
* اعوذ بالله من الشیطان الرجیم *


قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ{۱۴۰}


<<گفت : آیا غیر خدا طلب کنم شما را معبودی؟! درحالی که او برتری داد شما را بر جهانیان>>


_مرجع ضمیر (هو)مستتر در (قال) :حضرت موسی


_مرجع ضمیر (هو) :اللّه


مطهره محقق, [03.09.16 07:22]
بنام خدا
ووعده دادیم موسی را سی شب راوپایان رساندیم آنرابه ده شب
پس پایان یافت وعده گاه پروردگارش چهل شب وگفت موسی به برادرش هارون:جانشین باش مرادرقومم واصلاح کن وپیروی نکن راه فساد کنندگان را(42)
و استبناف
واعدنا جمله فعلیه واعدص14باب مفاعله
نا فاعل موسی مفعول 1 ثلاثین مفعول دوم لیله؟
وعطف اتممنا جمله فعلیه ص14 باب افعال نا فاعل ها مفعول عطف به واعدنا
بعشر جارومجرور متعلق به اتممنا
ف عطف
تم ص1 ماضی مضاعف
میقات اسم مکان -فاعل ؟


ربه رب مصاف الیه برای میقات ه مصاف الیه برای رب
اربعین عدد لیله ؟
و حرف
قال ق و ل ص1 ماضی جمله فعلیه موسی فاعل
لاخیه جارومجرور ومصاف الیه
هارون مفعول اخلف امر ص1+ن وقایع +ی مفعول انت مستتر فاعل
فی قومی جارومجرورومصاف الیه
وعطف اصلح امر باب افعال ص1عطف به اخلفنی انت مستتر فاعل
وعطف لاتتبع فعل نهی ص1 باب افتعال عطف به اخلفنی انت مستتر فاعل
سبیل مفعول المهسدین مضاف الیه اسم فاعل


دلوئچی, [03.09.16 08:37]
به نام خداوند رحمت گستر مهربان


ترجمه ایه ۱۴۱
وبه یاد اورآن زمان که نجات دادیم شما را از ال فرعون شکنجه میکردند شما را به بد عذابی؛ میکشتند پسرانتان را و زنده نگه میداشتند زنانتان را, که در آن بود برای شما بلا یی (امتحانی ) بزرگ از جانب پروردگارتان


یوسفیان, [03.09.16 08:50]
$ ¥:
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 142 سوره اعراف
وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

و وعده دادیم موسی را سی شب
و تمام کردیم آن را به ده (شب)
پس تمام شد وقت قرار پروردگارش ، چهل شب
و گفت موسی برای برادرش هارون
جانشین باش مرا در (میان)قومم
و اصلاح کن
و پیروی نکن راه فساد کاران را.
اتممنا هاها مرجع ضمیر (ثلاثین لیله)
ربهه ،مرجع ضمیر(موسی)


لاخیهه،مرجع ضمیر(موسی)
اخلفنیی،مرجع ضمیر(موسی)
قومیی،مرجع ضمیر (موسی)


اصفهانی, [03.09.16 09:55]
الأعراف
إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ همانا
با عرض سلام و تبریک و ارزوی قبولی طاعات.
ایه 139ازسوره مبارکه اعراف.
همانا اينها[این جماعت بت پرست]
تباه و هلاک است چیزی که آنان [هستند] درآن.
وبیهوده است چيزي[عملی]که انجام می دهند.
مرجع ضمیر هم هولا.
مرجع ضمیر (ه)در فیه (عمل بت پرستی
مرجع ضمیر بارز (واو)درکانوا ويعملون ( هولا


عزیزانی, [03.09.16 10:52]
الأعراف
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ
قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ
قَالَ لَن تَرَانِي
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ
فَسَوْفَ تَرَانِي
فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا
وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ
سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ(143)


عزیزانی, [03.09.16 10:52]
وهنگامی که آمد موسی برای وعده گاه ما
وسخن گفت او (موسی)را پر وردگارش
گفت (موسی)پروردگارا نشان بده مرا
تا بنگرم بسوی تو
فرمود(الله) هرگز نخواهی توانست دید مرا
ولیکن بنگر بسوی آن کوه
پس اگر ثابت ماند جایش را(آن کوه)
پس خواهی دید مرا
پس چونکه تجلی کرد پروردگارش بر آن کوه
قرار داد آن (کوه)را. هموار وپست
و افتاد موسی در حالیکه بیهوش شد ،پس چونکه بهوش آمد
گفت:پاک منزهی تو ،توبه کردم بسویت
در حالیکه من اولین ایمان آورندگانم


عزیزانی, [03.09.16 10:58]
کلمه. مرجمع ضمیر ه موسی
ربه. .....ه. موسی


قال.....موسی
قال....لفظ جلاله الله
مکانه. ه ....الجبل
ربه. ه.....موسی
جعله. ه.....الجبل
قال.....موسی


hndeyani, [03.09.16 23:48]
[In reply to فاطمه اکبرپور]
عالى
فقط نبايد در ترجمه خيلى از مرجع ضمير استفاده كنيد
مثلا بنى اسرائيل خيلى تكرار شده و مى تونست بجاش بنويسيد آنان

عزیزانی
2016_09_24, 10:17 PM
hndeyani, [03.09.16 23:49]
غير مفعول به است
بعضى جا ها بجاى غير از جز استفاده كنيد ترجمه بهتر مى شه


hndeyani, [03.09.16 23:52]
وقتى از فعل محذوف اذكر يا اذكروا استفاده مى كنيد اذ مفعول به مى شه
يسومونكم حاليه است
يا بلايي يا امتحانى، يكيشو انتخاب كنيد و بنويسيد


فاطمه اکبرپور, [04.09.16 05:47]
(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ)
[سوره اﻷعراف 145]


به نام الله
ونوشتیم برایش در[آن]لوح ها[تورات]،ازهرچیزی پندی را
وبیانِ روشنی رابرای هرچیزی،
پس بگیرآن رابانیرومندی[تمام]،وفرمان ده قومت را[که]
بکاربندند [آنان]نیکوترین[صورت]ِ آنرا.
به زودی نشان میدهم به شماسرایِ بدکاران را.


مرجع ضمیر *واو*در*یاخذوا*__قوم،لفظا
مرجع ضمیر*ها*در*احسنها*__موعظة،لف ظا
مرجع ضمیر *ه*در*له*__موسی،لفظا درآیه 144


کل شیءٍ :*کل* برسر اسم مفردِنکره وتنوین دار به معنای__* هر*می آید


عزیزانی, [04.09.16 06:21]
الأعراف
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
اتَّخَذُوهُ و
َكَانُوا ظَالِمِينَ(148)


عزیزانی, [04.09.16 06:21]
وگرفتند (ساختند)قوم موسی از بعد او(موسی) از زیور آلاتشان گوساله پیکری را ،که برایش بود نعره ای
آیا ندیدند اینکه آن(گوساله )سخن نمی گوید ایشان را وهد ایت نمی کند ایشان را ،راهی را؟
گرفتند (گوساله) را
وگردیدند ستمکار.


مرجع ضمیرها
بعده......ه...موسی
له. .....ه....عجل
انه .....ه....عجل
لایکلمهم...هم....قوم موسی
اتخذوا.....و......قوم موسی
ه.....عجل
کانوا....و....قوم موسی


یوسفیان, [04.09.16 08:12]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 147 سوره اعراف
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

و کسانی که تکذیب کردند نشانه های ما را و دیدار اخرت را
نابود شد کارهایشان .
ایا جزا داده می شوند بجز انچه انجام می دادند؟


اعمالهمهم مرجع ضمیر الذین کذبوا


جلال زاده, [04.09.16 09:57]
[Forwarded from جلال زاده]
الأعراف 144
قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشکرین


ترجمه :
گفت : ای موسی همانا من برگزیدم ترا
برمردم به رساندن پیامم و کلامم .


پس بگیر آنچه دادم به تو ( تو را )


و باش از شکر گذاران


**************


ضمیر ومرجع :


قال / هو / مستتر ضمیر برمیگردد به خدا ( معنا )


مطهره محقق, [04.09.16 10:20]
بنام خدا
فرمود( خداوند): ای موسی! همانا من برگزیدم تورا برمردم به پیام رساندن(ازطرف) خودم وبه سخن گفتنم پس بگیر آنچه دادم تورا وباش از شکر گزاران144
قال فعل ماضی ص1 هو مستتر فاعل مرجع ضمیر هو رب ایه قبل
یا حرف ندا موسی منادا
انی ان حروف مشبهه بالفعل ی اسم ان ضمیر متصل مرجع ضمیر هو مستتر
اصطفیت خبر ان ک مفعول ت ضمیر مستتر مرجع رب درایه قبل(هو مستتر در قال)
علی الناس جارومجرور متعلق به اصطفیت
برسالاتی جارومجرور ومضاف الیه متعلق به اصطفیت
وحرف عطف
بکلامی جارومجرور عطف به برسالاتی
ف حرف ربط
خذ ام ص7 ریشه اخ ذ دومفعولی انت مستتر مرجع موسی
ما مفعول به
اتیت ریشه ات ی ناقص بایی مهموز الفاء دومفعولی
ک مفعول به
وعطف کن امرص7 عطف به خذ انت ضمیر مستتر فاعل مرجع ان موسی
من الشاکرین جارومجرور متعلق به کن


اصفهانی, [04.09.16 11:58]
الأعراف
سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ
بزودی باز میدارم از [ درک] ایاتم کسانی را که تکبر میکنند در [روی]زمین به نا.حق. واگر ببینند هرنشانه ای را ایمان نمی آورند به ان[نشانه]واگر ببینند راه هدایت را نمی گيرند(پیروی نميکنند)آن را به عنوان راه. واگر ببینند راه گمراهی را می گیرند آن را به عنوان راه آن به سبب اينکه آنان تکذیب کردند نشانه های ما را وبودند ازآن نشانه ها بی خبر.
مرجع ضمیر (ی)دراياتي اصرف
مرجع ضمیر (و) در يتکبرون الذين.
مرجع ضمیر (و) دريروا الذين.
مرجع ضمیر (و) در لا یو منوا الذين.
مرجع ضمیر (ها)دربها آیات.
مرجع ضمیر (و) دريروا الذين.


مرجع ضمیر (و) دريتخذوا. الذين.
مرجع ضمیر (ه )دريتخذوه سبیل
مرجع ضمیر (و)در يروا الذين.
مرجع ضمیر (و) دريتخذوا الذين.
مرجع ضمیر (ه).دريتخذوه سبیل
مرجع ضمیر (هم).درانهم الذين.
مرجع ضمیر (و) درکذبوا وکانوا الذين.
مرجع ضمیر (ها) درعنها. ايات

عزیزانی
2016_09_24, 10:19 PM
hndeyani, [03.09.16 23:49]
غير مفعول به است
بعضى جا ها بجاى غير از جز استفاده كنيد ترجمه بهتر مى شه


hndeyani, [03.09.16 23:52]
وقتى از فعل محذوف اذكر يا اذكروا استفاده مى كنيد اذ مفعول به مى شه
يسومونكم حاليه است
يا بلايي يا امتحانى، يكيشو انتخاب كنيد و بنويسيد


فاطمه اکبرپور, [04.09.16 05:47]
(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ)
[سوره اﻷعراف 145]


به نام الله
ونوشتیم برایش در[آن]لوح ها[تورات]،ازهرچیزی پندی را
وبیانِ روشنی رابرای هرچیزی،
پس بگیرآن رابانیرومندی[تمام]،وفرمان ده قومت را[که]
بکاربندند [آنان]نیکوترین[صورت]ِ آنرا.
به زودی نشان میدهم به شماسرایِ بدکاران را.


مرجع ضمیر *واو*در*یاخذوا*__قوم،لفظا
مرجع ضمیر*ها*در*احسنها*__موعظة،لف ظا
مرجع ضمیر *ه*در*له*__موسی،لفظا درآیه 144


کل شیءٍ :*کل* برسر اسم مفردِنکره وتنوین دار به معنای__* هر*می آید


عزیزانی, [04.09.16 06:21]
الأعراف
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ
وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا
اتَّخَذُوهُ و
َكَانُوا ظَالِمِينَ(148)


عزیزانی, [04.09.16 06:21]
وگرفتند (ساختند)قوم موسی از بعد او(موسی) از زیور آلاتشان گوساله پیکری را ،که برایش بود نعره ای
آیا ندیدند اینکه آن(گوساله )سخن نمی گوید ایشان را وهد ایت نمی کند ایشان را ،راهی را؟
گرفتند (گوساله) را
وگردیدند ستمکار.


مرجع ضمیرها
بعده......ه...موسی
له. .....ه....عجل
انه .....ه....عجل
لایکلمهم...هم....قوم موسی
اتخذوا.....و......قوم موسی
ه.....عجل
کانوا....و....قوم موسی


یوسفیان, [04.09.16 08:12]
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 147 سوره اعراف
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

و کسانی که تکذیب کردند نشانه های ما را و دیدار اخرت را
نابود شد کارهایشان .
ایا جزا داده می شوند بجز انچه انجام می دادند؟


اعمالهم👈هم مرجع ضمیر الذین کذبوا


جلال زاده, [04.09.16 09:57]
[Forwarded from جلال زاده]
الأعراف 144
قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشکرین


ترجمه :
گفت : ای موسی همانا من برگزیدم ترا
برمردم به رساندن پیامم و کلامم .


پس بگیر آنچه دادم به تو ( تو را )


و باش از شکر گذاران


**************


ضمیر ومرجع :


قال / هو / مستتر ضمیر برمیگردد به خدا ( معنا )


مطهره محقق, [04.09.16 10:20]
بنام خدا
فرمود( خداوند): ای موسی! همانا من برگزیدم تورا برمردم به پیام رساندن(ازطرف) خودم وبه سخن گفتنم پس بگیر آنچه دادم تورا وباش از شکر گزاران144
قال فعل ماضی ص1 هو مستتر فاعل مرجع ضمیر هو رب ایه قبل
یا حرف ندا موسی منادا
انی ان حروف مشبهه بالفعل ی اسم ان ضمیر متصل مرجع ضمیر هو مستتر
اصطفیت خبر ان ک مفعول ت ضمیر مستتر مرجع رب درایه قبل(هو مستتر در قال)
علی الناس جارومجرور متعلق به اصطفیت
برسالاتی جارومجرور ومضاف الیه متعلق به اصطفیت
وحرف عطف
بکلامی جارومجرور عطف به برسالاتی
ف حرف ربط
خذ ام ص7 ریشه اخ ذ دومفعولی انت مستتر مرجع موسی
ما مفعول به
اتیت ریشه ات ی ناقص بایی مهموز الفاء دومفعولی
ک مفعول به
وعطف کن امرص7 عطف به خذ انت ضمیر مستتر فاعل مرجع ان موسی
من الشاکرین جارومجرور متعلق به کن


اصفهانی, [04.09.16 11:58]
الأعراف
سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ 😏😏
بزودی باز میدارم از [ درک] ایاتم کسانی را که تکبر میکنند در [روی]زمین به نا.حق. واگر ببینند هرنشانه ای را ایمان نمی آورند به ان[نشانه]واگر ببینند راه هدایت را نمی گيرند(پیروی نميکنند)آن را به عنوان راه. واگر ببینند راه گمراهی را می گیرند آن را به عنوان راه آن به سبب اينکه آنان تکذیب کردند نشانه های ما را وبودند ازآن نشانه ها بی خبر.
مرجع ضمیر (ی)دراياتي اصرف
مرجع ضمیر (و) در يتکبرون الذين.
مرجع ضمیر (و) دريروا الذين.
مرجع ضمیر (و) در لا یو منوا الذين.
مرجع ضمیر (ها)دربها آیات.
مرجع ضمیر (و) دريروا الذين.


مرجع ضمیر (و) دريتخذوا. الذين.
مرجع ضمیر (ه )دريتخذوه سبیل
مرجع ضمیر (و)در يروا الذين.
مرجع ضمیر (و) دريتخذوا الذين.
مرجع ضمیر (ه).دريتخذوه سبیل
مرجع ضمیر (هم).درانهم الذين.
مرجع ضمیر (و) درکذبوا وکانوا الذين.
مرجع ضمیر (ها) درعنها. ايات

عزیزانی
2016_09_24, 10:21 PM
فاطمه اکبرپور, [05.09.16 05:48]
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ)
[سوره اﻷعراف 152]


به نام الله


هماناکسانی که گرفتندگوساله[پرستی]را،
به زودی میرسدآنان راخشمی وخواری از[جانب]
پروردگارشان،در[این]زندگانی دنیا،
واینگونه کیفرمی دهیم کسانی راکه دروغ می بافند.


مرجع ضمیر*واو*در*اتخذوا*__الذین،ل فظا
م ض *هم*در*سینالهم*__الذین ،لفظا
م ض *هم*در*ربهم*__الذین،لفظا


فتانه،،،ه, [05.09.16 05:56]
به نام خداوند بخشنده مهربان. وزمانی که ساکت شد از موسی خشم گرفت لوح ها را.ودر نوشته‌های آن هدایت ورحمتی بود برای کسانیکه آنها پروردگارشان را می ترسند


مطهره محقق, [05.09.16 07:44]
وبرگزید موسی ازقومش هفتاد مردرا
برای میهدگاه ما،پس هنگامی که گرفت آنها را زمین لرزه گفت (موسی:پروردگارا!
اگر میخواستی هلاک کنی آنهاراومرا ازقبل،آیا هلاک میکنی مارا به آنچه انجام دادندسفیهان ازما؟نیست آن مگر آزمایش تو ،گمراه میکنی باآن هرکس را بخواهی وهدایت میکنی هرکس را بخواهی ،تو سرپرست مایی پس بیامرزهرآینه مارا ورحم کن مارا وتو بهترین آمرزیدگانی155


سجادی, [05.09.16 08:15]
پناه میبرم از شر وسوسه شیطان رانده شده .
به نام الله که رحمت گستر نسبت به تمام مخلوقات و بسیار مهربان نسبت به مومنان است .


الاعراف
وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ


و زمانی که باز گشت موسی بسوی قومش ،
در حالیکه خشمگین و اندوهگین بود ،
گفت [ موسی] چه بد است آنچه جانشینی کردید مرا ، از بعد من ،
آیا شتاب کردید امر پروردگارتان را ؟
و افکند لوحها را و گرفت [ قسمتی ]از موی سر برادرش را ،
در حالیکه میکشاند او را به سوی خودش ،


گفت [ هارون] : پسر مادرم همانا این قوم ،
به ناتوانی کشاندند مرا،
و نزدیک بود بکشند مرا ،
پس سرزنش نکن مرا نزد دشمنان ،
و قرار مده مرا با این قوم ستمکار .


یوسفیان, [05.09.16 09:10]
$ ¥:
سلام
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
ایه 155 سوره اعراف


وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

و برگزید موسی (از میان)قومش
هفتاد مردی را ،برای مکان قرار ما
پس زمانی که گرفت ایشان را
(ان)زلزله
گفت(موسی):پروردگار اگر خواستی ،هلاک می کردی انها را از قبل ومرا
ایا هلاک می کنی ما را به سبب انچه انجام دادند (ان)نادانان از ما
نیست ان مگر ازمایش تو
گمراه میکنی با ان(ازمایش)،هرکس را بخواهی و هدایت می کنی هرکس را بخواهی
تو سرپرست مایی
پس بیامرز هر اینه ما و رحم کن ما را
و تو بهترین امرزندگانی.


عزیزانی, [05.09.16 09:45]
الأعراف
وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ
ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا
وَآمَنُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ(153)
وکسانی که انجام دادند بدی ها را
سپس توبه کردند از بعد آن
وایمان آوردند
همانا پروردگارت از بعد آن هر آینه آمرزنده مهربان است.
عملوا
مرجع. ضمیر......واو به الذین
تابوا......واو به الذین
بعدها....ها به. سیئات
آمنوا....واو. به الذین
بعدها.....ها. به سیئات


طلوعی ،،،،, [05.09.16 12:45]
سلام بر ووستان عزیز قرانی واساتید گرامی
صفحه 169
ایه 151
گفت پروردگارا ، بیامرز بدای من وبرای برادرم و داخل کن ما را در رحمتت و تومهربانترین مهربانانی .

عزیزانی
2016_09_24, 10:23 PM
عزیزانی, [05.09.16 23:38]
روز سه شنبه 16شهریور 1395
ترجمه صفحه 170
آیات 156تا159


عزیزانی, [06.09.16 05:22]
به نام الله


الأعراف
قُل
ْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض
ِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو
َ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(158)
بگو :
ای مردم
همانا من فرستاده ی الله بسوی همگی شما هستم
آنچنانه ای که مخصوص اوست فرمانروایی همه ی آسمانها وزمین
نیست هیچ معبودی( موجود)جز او
زنده می کند ومی میراند
پس ایمان بیاورید به الله وفرستاده اش
آن پیامبر. درس نخوانده ای که ایمان آورده به الله وسخنانش
و اطاعت کنید او را
شاید شما هدایت شوید
له..ه.مرجع ضمیر...الله. معنا
هو...الله. معنا
رسوله....ه....الله. لفظا
کلماته...ه...الله. لفظا
اتبعوه...ه....الله. لفظا


یوسفیان, [06.09.16 05:44]
سلام
ایه 159 سوره اعراف
بنام خداوند رحمت گستر مهربانوَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

و از قوم موسی گروهی هستند
هدایت می کنند به حق
و به ان داوری می کنند.


فاطمه اکبرپور, [06.09.16 06:16]
(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
[سوره اﻷعراف 157]


به نام الله یگانه نورمطلق


کسانی که پیروی میکنند[این]فرستاده را،
[این ]پیامبردرس ناخوانده را،
کسی را که میجویند[نام واوصافِ ]اورا،نوشته شده
نزدآنان در[این کتاب آسمانی]تورات وانجیل.
[که]فرمان می دهد آنان را به نیکی،وبازمی داردآنان را
اززشتی وبدی،وحلال میشمردبرای آنان پاکی هارا
وحرام می شمرد برای آنان ناپاکی هارا.
وبرمی داردازآنان بارسنگین[جهل]آنان را،
و[این]زنجیرهاراکه هست بر[جان وعقل]آنان.
پس کسانی که ایمان آوردند به او وحمایت کردند اورا
ویاری رساندندبه او،وپیروی کردند[آن]نوری را که نازل شدبااو،
آنان همان رستگارانند


مرجع ضمیر*واو*در*یتبعون*__الذین،ل فظا
م ض*واو*در*یجدون*__الذین،لفظا
م ض*ه*در*یجدونه*__الذی،لفظا
م ض*هم*در*یامرهم*__الذین،لفظا
م ض*هو*در*یامر*__الرسول،النبی، الذی،ولفظا
درمورد*ینهاهم *مانند*یامرهم*عمل میکند
م ض*هو*در*یحل*__بازمانندقسمت قبل:الرسول یا النبی یا الذی،لفظا
م ض *هم*در*لهم*__الذین ،لفظا
درمورد*یحرم علیهم* مانند*یحل لهم* عمل میکند
م ض در*یضع*__الرسول و.... ،لفظا
م ض در*عنهم*__الذین،لفظا
م ض در*اصرهم*__الذین،لفظا
م ض *هی*در*کانت*__جهل ونادانی،معنا_یا*التی*،لفظا
م ض در*علیهم*__الذین،لفظا
م ض در*امنوا*__الذین،لفظا
م ض *عزرو،نصرو،اتبعوا*__الذین ،لفظا
م ض در*عزروه،نصروه*__الرسول و..... ،لفظا
م ض در*انزل*__الذی،لفظا
م ض در*معه*__الرسول و.... ،لفظا
م ض *هم*__اولئک،لفظا


فتانه،،،ه, [06.09.16 13:21]
سلام به نام خدا آیه 156. ومقرر کن برای ما در این دنیا نیکی را ودر آخرت. همانا ما هدایت شدیم به سوی تو. فرمود عذابم را می رسانم به آن کسی که بخواهم .ورحمتی من فراگرفته همه چیز را. پس به زودی مقرر خواهم کرد آن را برای کسانیکه پرهیزکاری می کنند ومی دهند زکات و کسانی که به آیات ما ایمان دارند .


یوسفیان, [07.09.16 05:35]
$ ¥:
سلام
ایه 160 سوره اعراف


بنام خداوند رحمت گستر مهربان


وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

و تقسیم کردیم انها را دوازده گروه
(هر)گروه ،امتی بود
و وحی کردیم به سوی موسی
ان زمان که طلب اب کرد او قومش را
که بزن با عصایت (ان)سنگ را
پس جوشید از ان دوازده چشمه
به تحقیق دانست هر گروه
محل اب خوردنشان را
و سایه افکندیم برای انها ابر را
و نازل کردیم برای انها ترنجبین و بلدرچین ها را
بخورید از پاکیزه ها ،انچه را روزی دادیم شما را
و ستم نکردند ما را
ولیکن جانهایشان را ستم
می کردند.
استسقاهه ،(حضرت موسی)
قومهه(حضرت موسی)
بعصاکک(حضرت موسی)
منهه(الحجر)
مشربهمهم(اناس)
علیهمهم(اناس)
انفسهمهم(اناس)


فاطمه اکبرپور, [07.09.16 05:43]
(فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ)
[سوره اﻷعراف 162]


به نام الله ،پناه میبریم به اوازعذابهای دنیاوآخرت.


پس تغییردادندکسانی که ستم کردند،از[میان]آنان
سخنی را غیرِ آنچه گفته شدبه آنان ،
پس فرستادم برآنان عذابی راازآسمان،
به[سبب]آنکه ستم میکردند[به وسیله ی آن تغییردادن].


مرجع ضمیر ظلموا__الذین،لفظا
م ض هم__الذین،لفظا
م ض قیل__الذی،لفظا
م ض لهم،علیهم،کانوا،یظلمون__ال ذین،لفظا

عزیزانی
2016_09_24, 10:24 PM
فاطمه تلگرام, [07.09.16 06:40]
/اعوذ بالله من الشیطان الرجیم/


* وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ{۱۶۱} *


<<و به یاد آور زمانی که گفته شد: ساکن شوید این شهر[بیت المقدس]را و بخورید از آن[میوه ها] هرگونه که خواستید و بگویید :[خدايا!]بریز گناهان ما را و داخل شوید در را در حالت سجده{ یا سجده کنان}[تا]بیامرزیم برای شما گناهانتان را،به زودی زیاد میکنیم[پاداش] نیکوکاران را >>


_مرجع ضمیر (هم)در لهم :بنی اسرائیل
_مرجع ضمیر (ها)در منها:میوه و محصولات شهر بیت المقدس


اصفهانی, [07.09.16 08:08]
الأعراف
وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ


آیه ۱۶۳ از سوره مبارکه اعراف.
و سوال کن از انان (بنی اسراييل).
در (باره) آن شهری که بود کنار آن دریا ان زمان که تجاوز می کردند (انان )در روز شنبه.
آن زمان که می آمدند آنان را ماهيا نشان در روز شنبه (روز تعطيلشان). (درحالیکه )آشکار بودند.
و روزی که شنبه نبود (تعطیل


نبود ) نمی آمدند آنان را.
اینچنین آزمایش می کنیم آنان را
به سبب اینکه نا فرمانی می کردند


مرجع ضمیر هم بنی اسرائیل از نظر معنا
مرجع ضمیر (هی) درکانت القريه
مرجع ضمیر (و) دريعدون اصحاب سبت
مرجع ضمیر (هم) در تا تيهم وحيتا نهم وسبتهم اصحاب سبت.
مرجع ضمیر (و) در لا يسبتون و مرجع ضمیر (هم ) در لا تاتيهم اصحاب سبت.
مرجع ضمیر (نحن )درنبلوا پروردگار.
مرجع ضمیر (و) درکانوا ويفسقون. بنی اسرائیل (اصحاب سبت )

عزیزانی
2016_09_24, 10:26 PM
عزیزانی, [08.09.16 04:47]
پنج شنبه 18شهریور 1395
ترجمه صفحه. 171


عزیزانی, [08.09.16 04:47]
الأعراف
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُم
ْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ(164)


وآن زمان گفتند گروهی از ایشان
برای چه پند می دهید قومی را که الله هلاک کننده آنها ست
یا عذاب کننده آنهاست یک نوع عقوبتی شدید
گفتند عذر خواستنی باشد بسوی پروردگارتان
وشاید ایشان تقوا پیشه کنند.


یوسفیان, [08.09.16 06:00]
$ ¥:
سلام
ایه 169 سوره اعراف
بنام خداوند رحمت گستر مهربان


فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَپس جانشین شدند از بعد ایشان جانشینانی،
و ارث بردند (ان)کتاب را
می گیرند متاع دنیایی پست را
و میگویند به زودی می امرزد هراینه ما را
و اگر برسد ایشان را متاعی(دیگر)
مانند ان
میگیرند ان را
ایا گرفته نشد برای ایشان پیمان
(ان)کتاب
اینکه نگویند بر خداوند مگر حق را
(در حالیکه)خواندند انچه در ان(کتاب) است
و خانه اخرت بهتر است برای کسانی که تقوا پیشه می کنند
ایا پس تعقل نمی کنید؟


زارع منیره, [08.09.16 06:06]
آیه 170سوره مبارکه ی الأعراف
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ
و کسانی که تمسک می جویند به کتاب (آسمانی)وبه پا می دارند نماز را!همانا ما ضایع نمیکنیم پاداش اصلاح کنندگان را.


جویباری, [08.09.16 06:10]
بنام خداوند رحمت گستر مهربان و
پراکنده ساختیم آنها رادر زمین به گروههایی بعضی از آنهاصالح بودند و بعضی از آنها غیر آن(ناصالح) آزمودیم آنهارا با نیکی ها وبدیها شاید آنها باز گردند


جویباری, [08.09.16 06:11]
آیه ۱۶۸


مطهره محقق, [08.09.16 06:18]
بنام خدا
پس هنگامی که سرپیجی کردند از آنچه نهی شدندازآن ،گفتیم هرآینه آنهارا: بشوید بوزینگانی رانده شده166


فاطمه اکبرپور, [08.09.16 06:25]
(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)
[سوره اﻷعراف 165]


به نام الله


پس هنگامی که فراموش کردند آنچه را[که]پندداده شدند[اصحاب سبت]
به [وسیله ی ]آن[موعظه]؛
نجات دادیم کسانی راکه باز می داشتند [مردم را]از[آن]بدی و
گرفتیم کسانی راکه ستم کردندبه[وسیله ی]عذابی سخت؛
به[سبب]آنچه نافرمانی میکردند [آن را ].


مرجع ضمیر:


*واو * در *نسوا،ذکّروا*__قوماً اللهُ مهلکُ،لفظا،آیه 164_اصحاب السبت،معنا
* ه* در *به*__موعظة،معنا
*واو* در *ینهون*__الذین اول ،لفظا
*واو* در *ظلموا،کانوا،یفسقون*__الذین دوم،لفظا


نکته:ی نکره تنهابرسر عذاب که موصوف است می آید=عذابی سخت
ما:موصول مشترک/ذکروا:صله/ه در به:ضمیرعایدبه موصول
ما در بما:موصول/کانوا یفسقون:صله/ه محذوف:ضمیرعاید به موصول


دلوئچی, [08.09.16 06:25]
به نام خداوند رحمت گستر مهربان


و کسانی که چنگ میزنند(تمسک) میجویند به کتاب اسمانی و بپا میدارند نماز را؛ به درستی که ضایع نمیکنیم ما پاداش نیکوکاران را

ایه ی ۱۷۰ سوره اعراف

عزیزانی
2016_09_24, 10:28 PM
جلال زاده, [08.09.16 17:28]
[Forwarded from جلال زاده]
الأعراف آیه 167
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
**********


ترجمه:


و ( بیاد آور ) آن زمان را که اعلام کرد پروردگار( قطعا ) هرآینه برمیانگیزد البته البته برایشان تا روز قیامت کسی را که شکنجه میدهد ایشان را ، بد است آن عذاب .


همانا پروردگارت هرآینه زود کیفر است ،


وهمانا او هرآینه آمرزنده و بسیار مهربان است


************


ضمایر ومرجع ::


هو مستتر در لیبعثن ←برمیگردد به
رب ←لفظا


هم در علیهم ←برمیگردد به امه در آیه 164 ←لفظا


هو مستتر در یسومهم ←برمیگردد به من لفظا


هم در یسومهم ←برمیگردند به امه
درآیه 164 لفظا


ه در انه ← برمیگردد به رب لفظا


موصول :
من / موصول
یسومهم / فعل هو مستتر فاعل
هم ضمیر / مفعول به
یسوم / صله
عائد صله / هو مستتر فاعل یسومهم

عزیزانی
2016_09_24, 10:29 PM
فاطمه اکبرپور, [09.09.16 04:53]
سلام دوستان قرآنی
صبح آدینتون بخیروعافیت
امروزجمعه19شهریور1395
ترجمه ی صفحه ی 172
ازسوره ی مبارکه اعراف
آیات 171تا178
هدیه به پیشگاه مقدس آقاامام زمان،حجة بن الحسن العسکری


یوسفیان, [09.09.16 05:04]
سلام
ایه 174 سوره اعراف
بنام خداوند رحمت گستر مهربان


وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

و اینچنین بیان می کنیم ایه ها را
و شاید ایشان باز گردند.


فرقانی, [09.09.16 05:17]
الأعراف
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ(175)
بخوان برایشان خبر کسی را که دادیم اورانشانه هایمان
پس جدا شد از آن پس دنبال کرد اورا شیطان
پس گردید از گمراهان


فاطمه اکبرپور, [09.09.16 05:26]
(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
[سوره اﻷعراف 171]


به نام الله یگانه خالق هستی ونور.


و[به یادآور]آن زمان راکه برکندیم[آن]کوهِ[طور]رابالای[سر]شان
گویاآن سایبانی است؛
وپنداشتنداینکه آن فروافتانی ست برآنان؛
[گفتیم]بگیریدآنچه[ازکتاب]دادیم شمارابه نیرومندی[تمام]؛
ویادکنیدآنچه راکه[ازمعارف]درآن است،
[به این علت که]شایدشما[باعمل به آن]پرهیزکارشوید.


مرجع ضمیر :
هم. در. فوقهم، واو در ظنوا ،هم در بهم __قوم موسی یابنی اسرائيل ،معنا
ه در کانه و انه__الجبل،لفظا
ه در فیه__کتاب،معنا


فاطمه تلگرام, [09.09.16 05:31]
* اعوذ بالله من الشیطان الرجیم *


الأعراف
أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ{۱۷۳}


<<یا بگویید:همانا فقط مشرک شدند پدرانمان از قبل این و بودیم ما نسلی از بعد آنها،آیا پس هلاک می کنی ما را به سبب آنچه انجام دادند خلافکاران؟>>


_مرجع ضمیر (هم) در بعدهم : اباؤنا،لفظا


جلال زاده, [09.09.16 06:33]
الأعراف آیه 177

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ


ترجمه::
بنام خدا رحمت گستر و بسیار مهربان


بد است مثل آن قوم که تکذیب کردند آیات مارا ،
و خو دشان را ستم میکردند


******
ضمیر (هم) / در انفسهم←← مرجع
القوم (لفظا)


عزیزانی, [09.09.16 09:59]
به نام الله
الأعراف
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ(172)
وآن زمان که گرفت پرور دگارت از فرزندان آدم،از پشتشان،نسلشان را
و شاهد کرد آنها بر خودشان
آیا نیستم پروردگار شما
گفتند:آری، شهادت دادیم
که نگویند روز قیامت
همانا ما بودیم از آن بی خبران
ظهورهم....
مرجع ضمیر هم ... بنی آدم
ذریتهم......هم.......بنی آدم
اشدهم......هم....بنی آدم
انفسهم.......هم...بنی آدم
تقولوا....واو.....بنی آدم


ر فیع نژاد, [09.09.16 10:08]
سلام


به نام خداوند رحمتگستر مهربان
آیه ۱۷۶


واگرمی خواستیم هرآینه بالا میبردیم او را به آن،ولی او چسبید به سوی زمین وپیروی کرد هوای نفسش را،پس مَثَل او مانندمَثَل سگیست (که)اگرحمله کنی براو زبان بیرون آورد یا ترک کنی او را (باز)زبان بیرون می آورد،این مَثَل گروهی است ،کسانی که تکذیب کردند نشانه های مارا پس نقل کن سرگذشت (را)شاید ایشان بیاندیشند .


رحیمی مت. تهران پارس, [09.09.16 10:27]
الأعراف☘ ☘


مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي
وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ(178)


هركس را هدايت كند خداوند، پس اوست آن كسيكه هدايت يافته


و هر كس را گمراه كند، پس آنان همان كساني اند كه زيان مي بينند.


هومن اول
اولئكمن دوم
هممن دوم
ضمير واو در خاسرونمن دوم

عزیزانی
2016_09_24, 10:32 PM
فاطمه اکبرپور, [10.09.16 05:13]
سلام دوستان قرآنی ������
صبح شنبه شمابخیروعافیت ������
امروزشنبه20شهریور1395
ترجمه ی صفحه ی174
ازسوره ی مبارکه اعراف
آیات 179تا187
هدیه به پیشگاه مقدس آقارسول الله ،که امروزمتعلق به ایشان است


یوسفیان, [10.09.16 05:37]
سلام
ایه 181 سوره اعراف


بنام خداوند رحمت گستر مهربان


وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

و از (میان)کسانی که افریدیم
گروهی هدایت می کنند به حق
وبا ان داوری می کنند.


فرقانی, [10.09.16 05:57]
الأعراف


وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ(182)
وکسانی که تکذیب کردند نشانه های مارابه زودی گرفتارشان میسازیم ااز جایی که نمیدانند


فاطمه تلگرام, [10.09.16 06:03]
[ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ]


* وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ{۱۸۰} *


<<و برای خداست نامهای نیکو،پس بخوانید او را با آن[نامها] و وا گذارید کسانی را که کج می روند در نامهایش.به زودی جزا داده می شوند آنچه را انجام می دادند.>>


* ترکیب آیه :


_ و :واو استیناف


_ لله :جارو مجرور متعلق به محذوف خبر


_ الاسماء :مبتدا


_ الحسنی :صفت


_ فـ :فاء فصیحه


_ ادعوا :فعل امرو فاعل ضمیر بارز (واو)


_ ه :مفعول


_ بها: جارو مجرور متعلق به ادعوا


_ و : واو استیناف


_ ذرعوا: فعل امر و فاعل ضمیر بارز (واو)


_الذین : مفعول


_ یلحدون: فعل مضارع و فاعل ضمیر بارز(واو)


_ فی الاسماء:جارومجرور متعلق به یلحدون


_ه :مضاف الیه


_سیجزون:فعل مستقبل مجهول و نائب فاعل(واو)


_ما :مفعول


_کانوا :فعل ناقصه و (واو)اسم کان


_یعملون:خبر کان[فعل و فاعل ضمیر بارز(واو)]


//مرجع ضمیر:


*مرجع ضمیر(ه)در فادعوه:الله،لفظا


*مرجع ضمیر(ها)در بها:الاسماء، لفظا


*مرجع ضمیر(ه)در اسمائه:الله،لفظا


فاطمه اکبرپور, [10.09.16 06:05]
(وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)
[سوره اﻷعراف 179]


به نام الله ،یگانه خالق نعمات


وهرآینه آفریده ایم برای جهنم بسیاری را از[جنس]جن واز[جنس]انسان؛
[زیرا]برای آنها دلهایی ست که نمی فهمند[معارف الهی را]به [وسیله ی ]
آن ؛وبرای آنها چشمهایی ست که نمیبینند[نشانه های حق را]به[وسیله ی]
آن ؛و برای آنهاگوشهایی ست که نمیشنوند[سخنان الله وپیامبران را]به[وسیله ی]
آن؛
آنان مانند چهارپایانند؛بلکه آنها گمراه ترند؛
آنان همان بیخبرانند.
مرجعها:
هم در لهم ،وموارددیگر__الجن و الانس،لفظا
ها در بها_1.قلوب،لفظا. 2.اعین،لفظا 3.ءاذان،لفظا
واو در یفقهون،یبصرون،یسمعون__الجن ،الانس،لفظا
جملات اسمیه:
1.هم:مبتدا،محلامرفوع
قلوب:خبر،لفظامرفوع،اسمیه


2.هم:........
اعین:خبر،لفظامرفوع،اسمیه
3.هم: ....
ءاذان:خبر،لفظامرفوع،اسمیه


4اولئک:مبتدا،محلا مرفوع
کالانعام+فعل محذوف:خبر


5.هم: ...
اضل:خبر،شبه فعل،افعل التفضیل،لفطامرفوع


6.اولئک: .....
هم:ضمیرعماد یافصل
الغافلون:خبر،اسمیه


زهرا(س), [10.09.16 08:08]
آیه183
واملی لهم ان کیدی متین.
ومهلت میدهم به آنهازیراطرح ونقشه من
قوی وحساب شده است.
املی /فعل مضارع فاعل انامستتر
لهم/جارومجرورمتعلق به املی
ان/حرف مشبهه بالفعل
کید/اسم ان
ی/مضاف الیه
متین/خبر ان


زارع منیره, [10.09.16 09:02]
آیه ی 185سوره ی مبارکه ی الأعراف


أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ


پناه میبرم به خدا از شرّشیطان رانده شده


آیا ننگریستند در فرمانروایی آسمان ها و زمین و آنچه آفرید خداوند از چیزی و اینکه امید است باشدبه تحقیق نزدیک اجلشان پس به کدام سخن بعد آن ایمان می آورند؟


رحیمی مت. تهران پارس, [10.09.16 13:36]
الأعراف
مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(186)


هركس را گمراه كند الله، پس نيست هيچ هدايت كننده اي برايش
و رها مي كند ايشان را در سركشي شان سرگردان بمانند


سجادی, [10.09.16 16:25]
الأعراف
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
187
میپرسند از تو در باره ی آن ساعت ،
چه وقتی است زمان وقوعش ؟


بگو همانا فقط دانش آن نزد پروردگار من است .
آشکار نمیکند آن [ حادثه عظیم و کوبنده .]را در زمان وقوعش جز او ،
[ تحقق آن ] سنگین است در آسمانها و زمین ،.
نمی آید [ به سراغ ]شما مگر بصورت ناگهانی ،


می پرسند از تو ،
گویا تو آگاهی از [وقوع ]آن
بگو همانا فقط دانش [وقوع ]آن نزد الله است .
و لیکن بیشتر مردم نمی دانند .


عزیزانی, [11.09.16 05:20]
[Forwarded from عزیزانی]
الأعراف
قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(188)


عزیزانی, [11.09.16 05:20]
[Forwarded from عزیزانی]
بگو مالک نیستم برای خودم سودی ونه زیانی را
مگر آنچه بخواهد الله
واگر می دانستم (علم)غیب را هر آینه طلب فزونی می کردم از خیر
ونمی رسید مرا بدی
همانا من نیستم مگر بیم دهنده وبشارت دهنده برای قومی که ایمان می آورند.


فاطمه تلگرام, [11.09.16 06:01]
* بسم الله الرحمن الرحیم *


إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ{۱۹۴}


<<همانا کسانی را که می خوانید از غیر خدا بندگانی مانند شما هستند،پس بخوانید آنها را، پس باید پاسخ بدهند برای شما اگر هستید راستگو>>


فاطمه اکبرپور, [11.09.16 06:32]
(فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۚ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
[سوره اﻷعراف 190]


به نام الله که زیباترین معجزات اوآفرینش وتولد نوزاداست.


پس هنگامی که عطاکرد آن دو[زن وشوهر]را[فرزند]نیکوکاری[ را]
قراردادندبرای اوشریکانی را در[باره ی]آنچه عطاکرد به آندو،
پس برتراست الله ازآنچه شریک قرارمی دهند[برایش].


مرجع ضمیر:
هو در ءاتی،ه در له__الله،لفظا،درآیه 189
هما ،الف در جعلا__زوج،لفظا،درآیه ی 189
واو. دریشرکون__الناس،لفظا،درآیه ی187


فاطمه اکبرپور, [11.09.16 06:46]
(أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)
[سوره اﻷعراف 191]


آیاشریک قرارمیدهند آنچه را [که]
نمی آفریندچیزی را؛
[درحالی که ]آنان آفریده می شوند.


مرجع ضمیر:


واو در یشرکون__الناس،لفظا،درآیه ی187
هو در لایخلق__ما،لفظا
هم__
واو در یخلقون،هم__الناس،لفظا درآیه ی 187_،السموات و الارض ومابینهما،
معنا


یوسفیان, [11.09.16 07:59]
سلام
ایه 189 سوره اعراف
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

او انچنانه ایست که افرید شما را از یک جان
و قرار داد از او ،همسرش را
تا ارامش یابد کنار او
پس زمانی که نزدیکی کرد او را
حامله شد ،حملی سبک را
پس(زندگی را) ادامه داد با او
پس زمانی که سنگین (بار)شد
خواندند (ان دو نفر)خداوند،
پروردگار شان را
هر اینه اگر عطا کنی ما را
(فرزندی)نیکو
هر اینه بوده باشیم البته البته از شکر کنندگان.


هو������الله
منها������نفس
زوجها������نفس
الیها������زوج
تغشاها������زوج
به������حملا


زارع منیره, [11.09.16 14:14]
آیه 195سوره ی مبارکه ی الأعراف


أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ


پناه میبرم به خدا از شرّشیطان رانده شده


آیا برایشان پاهایی ست که راه میروند با آن؟یا برایشان دستانی ست که بر میدارند با آن؟یا برایشان چشمانی ست که می بینند با آن؟یا برایشان گوش هایی ست که می شنوند با آن؟بگو:بخوانید شریکهایتان را سپس نیرنگ کنید مرا پس مهلت ندهید مرا.


زهرا(س), [11.09.16 17:27]
آیه193
وان تدعوهم الی للهدی لایتبعوکم سواءعلیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون
وهرگاه دعوت کنیم آنهارابه سوی هدایت ازشماپیروی نمیکنندچه شماآنهارادعوت کنیدیاشماساکت باشید.


رحیمی مت. تهران پارس, [11.09.16 18:23]
الأعراف
وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا
وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ(192)


و توانايي ندارند براي ايشان ياري كردن را
و نه خودشان را ياري كنند


هم در لهم به مشركين
هم در انفسهم به بتها


فاطمه اکبرپور, [12.09.16 05:54]
(إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ * وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ)
[سوره اﻷعراف 196 - 197]


به نام الله


هماناسرپرست ماالله است؛
آنچنانه ای که نازل کرد [این ]کتاب را ؛
واوسرپرست نیکوکاران است. *۱۹۶*


وکسانی را که می خوانید غیرازاو[الله]؛
توانایی ندارندیاری شما را؛
ونه خودشان رایاری می دهند. *197*


مرجع ضمیر:
نزّل(هو)__الله ،لفظا
هو__الله ،لفظا
یتولی(هو‌)__الله ،لفظا
تدعون(و)__عباد،لفظا،درآیه194
دونه(ه)__الله،لفظا
لایستطیعون(و)__الذین،لفظا
ینصرون(و)__انفس،لفظا
هم__انفس،لفظا


فاطمه تلگرام, [12.09.16 08:32]
***بسم الله الرحمن الرحیم***


_وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ{۲۰۲}


<<و برادرانشان[که شیاطین هستند]کمک می کنند آنها را در گمراهی سپس [هیچ]کوتاهی نمی کنند>>
_وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ{۲۰۳}


<<و زمانی که نیاوری آنها را نشانه ای گویند: چرا[خود] برنگزیدی آن را؟ بگو :همانا فقط پیروی می کنم آنچه وحی می شود به سویم از پروردگارم،این [قرآن] بینش ها از پروردگارتان است و هدایتی و رحمتی است برای قومی که ایمان می آوردند >>


عزیزانی, [12.09.16 09:17]
الأعراف
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَأَنصِتُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(204)
وهر زمان خوانده شود قرآن
پس گوش کنید برایش
وسکوت کنید
شاید شما مورد رحمت قرا ر. گیرید


یوسفیان, [12.09.16 09:58]
$ ¥:
سلام
ایه 200و201 سوره اعراف
بنام خداوند رحمت گستر مهربان
200//وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

200//و اگر وسوسه کند البته البته تو را ،از وسوسه شیطان
پس پناه ببر به خدا ،همانا او شنوای داناست.
201//اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

201//همانا کسانی که پرهیزگارند
هنگامیکه برسد ایشان را وسوسه ای از شیطان ،یاد می کنند (خدا را)
پس ناگهان ایشان بینا می شوند.


جلال زاده, [12.09.16 10:30]
الأعراف 205


بنام خدا رحمت گستر وبسیار مهربان

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْس ِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ


***********


ترجمه :


ویاد کن پروردگارت را در جانت ( ضمیرت ) به حال زاری وترس و صدای آهسته ( از گفتار ) دربامدادان وشامگاهان ونباش از غفلت کنندگان


*************
در این آیه ضمایر غایب نداریم وهرچه است مخاطبه


فرقانی, [12.09.16 10:57]
الأعراف
وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ(202)
وبرادنشان مددمیرسانند ایشان رادرگمراهی
سپس کوتاهی نمیکنند


اصفهانی, [12.09.16 18:32]
الأعراف
إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ


آیه 206از سوره .مبارکه اعراف
همانا کسانی که نزد پروردگارت هستند(فرشتگان ومقربان).
سر پیچی نمیکنند از عیادتش.
وتسبیح (ستايش)می کنند اورا.
ودر مقابل او سجده می کنند.
ضمیر بارز واو در لا يستکبرون ويسبحون ويسجدون به الذين
ضمیر بارز (ه)در عبا ده وله به رب.
برمبگردد


عزیزانی, [13.09.16 04:25]
الأعراف
إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ(196)


همانا. سر پرست من الله ،آنچنانه ایست که نازل این. کتاب را ،او سرپر ستی می کند نیکو کاران را